Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malapit Na Matapos ang Pag-antos!

Malapit Na Matapos ang Pag-antos!

Handurawa nga nagakabuhi ka sa kalibutan nga wala sing pag-antos. Wala na sing krimen, inaway, balatian, kag kalamidad. Hunahunaa nga nagabugtaw ka nga wala nagapalibog sa diskriminasyon, pagpigos, ukon wala kapat-uran nga ekonomiya. Daw indi bala ini mapatihan? Wala sing organisasyon sang tawo nga makahimo sini. Pero nagpromisa ang Dios nga tapuson niya ang tanan nga kabangdanan sang pag-antos sang mga tawo, lakip na ang ginbinagbinag naton sang nagligad nga artikulo. Talupangda ang mga promisa sang Pulong sang Dios, ang Biblia:

ANG PAGGAHOM SANG MAAYO NGA GOBIERNO

“Magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”—Daniel 2:44.

Ang Ginharian sang Dios isa ka gobierno sa langit. Ang pinili nga Manuggahom sini, si Jesucristo, magabulos sa tanan nga pagginahom sang tawo kag siguraduhon niya nga matuman ang kabubut-on sang Dios indi lamang sa langit kundi diri man sa duta. (Mateo 6:9, 10) Ini nga gobierno indi pag-islan sang bisan ano nga gobierno sang tawo kay “wala [ini] sang katapusan nga ginharian sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo.” Mangin wala sing katapusan ang paghidait.—2 Pedro 1:11.

WALA NA SING BUTIG NGA RELIHION

“Si Satanas mismo padayon nga nagahimo sang iya kaugalingon nga anghel sang kapawa. Gani indi ini daku nga butang kon ang iya mga ministro padayon man nga nagahimo sang ila kaugalingon nga mga ministro sang pagkamatarong. Apang ang ila katapusan mangin suno sa ila mga binuhatan.”—2 Corinto 11:14, 15.

Mabuyagyag nga binuhatan sang Yawa ang butig nga relihion kag dulaon ini. Wala naman sing pagpasulabi kag pagpatay bangod sang relihion. Magahatag ini sing kahigayunan sa tanan nga nagahigugma sa “buhi kag matuod nga Dios” nga simbahon sia sa “isa ka pagtuo” kag “sa espiritu kag kamatuoran.” Magaresulta ini sang paghidait kag paghiusa!—1 Tesalonica 1:9; Efeso 4:5; Juan 4:23.

MANGIN HIMPIT NA ANG MGA TAWO

“Ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

Nangin posible ini bangod sang ginhimo ni Jehova nga Dios paagi sa iya Anak nga si Jesus nga naghatag sang iya kabuhi para sa katawhan. (Juan 3:16) Sa idalom sang pagdumala ni Jesus, mangin himpit liwat  ang mga tawo. Wala na sing pag-antos bangod “ang Dios mismo mangin kaupod nila” kag dulaon niya “ang tagsa ka luha sa ila mga mata.” Wala na sing pagkadihimpit kag pag-antos kag “ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”—Salmo 37:29.

MADULA NA ANG MALAUT NGA MGA ESPIRITU

“Gindakop [ni Jesucristo] ang dragon, ang orihinal nga man-ug, nga amo ang Yawa kag Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang isa ka libo ka tuig. Kag gintagbong niya sia sa kadadalman kag gintakpan ini kag ginpat-inan ini sa ibabaw niya, agod indi na niya mapatalang pa ang mga pungsod.”—Bugna 20:2, 3.

Ang tanan nga impluwensia ni Satanas kag sang iya mga demonyo madula na kon gapuson kag itagbong sila sa “kadadalman,” isa ka kahimtangan nga indi na sila makapanghikot sing bug-os. Indi na nila makontrol ang ginahimo sang mga tawo. Daku gid nga kaumpawan nga magpuyo sa kalibutan nga wala na sing impluwensia ni Satanas kag sang malaut nga mga espiritu!

ANG “KATAPUSAN NGA MGA ADLAW” MATAPOS NA

Matapos “ang katapusan nga mga adlaw” sa gintawag ni Jesus nga “dakung kapipit-an.” Nagsiling sia: “Nian may dakung kapipit-an, nga ang subong sini wala pa mahanabo kutob sa ginsuguran sang kalibutan tubtob karon, wala, kag indi na gid mahanabo liwat.”—Mateo 24:21.

Mangin daku ang kapipit-an bangod mahanabo ang mga kalamidad nga wala pa maeksperiensiahan sang mga tawo. Matapos ini sa “inaway sang daku nga adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan,” nga ginatawag “Har–Magedon.”—Bugna 16:14, 16.

Ginapaabot sang tanan nga tawo nga nagahandum sang matarong ang katapusan sining malaut nga sistema sang mga butang. Binagbinaga ang pila ka pagpakamaayo nga nagahulat sa ila sa idalom sang Ginharian sang Dios.

MADAMO PA ANG HIMUON SANG DIOS!

Magapuyo ang “dakung kadam-an” sa mahidaiton nga bag-ong kalibutan: Nagasiling ang Pulong sang Dios nga may indi maisip nga “dakung kadam-an” sang mga tawo nga ‘magagua gikan sa dakung kapipit-an’ kag magapuyo sa matarong nga bag-ong kalibutan. (Bugna 7:9, 10, 14; 2 Pedro 3:13) Ipatuhoy nila ang ila kaluwasan kay Jesucristo, “ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.”—Juan 1:29.

Daku nga benepisyo ang matigayon gikan sa diosnon nga edukasyon: Ang mga tawo sa bag-ong kalibutan “mapun-an sang ihibalo parte sa GINOO.” (Isaias 11:9, Ang Pulong sang Dios, APD) Ining diosnon nga edukasyon nagalakip sang mga instruksion kon paano magkabuhi nga wala ginahalitan ang palibot kag sing mahidaiton upod ang tanan nga tawo. Nagpromisa ang Dios: “Ako amo ang GINOO nga imo Dios, nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, nga nagatuytuy sa imo sa dalanon nga laktan mo.”—Isaias 48:17.

Mabanhaw ang mga patay nga hinigugma: Sang yari si Jesus sa duta, ginbanhaw niya ang iya abyan nga si Lazaro. (Juan 11:1, 5, 38-44) Gani ginpakita niya nga sobra pa sa sini ang iya himuon kon ang Ginharian sang Dios na ang magagahom.—Juan 5:28, 29.

Mangin wala sing katapusan ang paghidait kag pagkamatarong: Kon maggahom na ang Cristo, wala na sing pagkadimatarong. Paano naton ini nahibaluan? Bangod gamiton ni Jesus ang iya ikasarang sa pagbasa sang tagipusuon para hukman ang mga matarong kag malauton. Ang mga indi magbag-o sang ila malaut nga pagkabuhi indi pagtugutan nga magpuyo sa bag-ong kalibutan sang Dios.—Salmo 37:9, 10; Isaias 11:3, 4; 65:20; Mateo 9:4.

Ang nabinagbinag naton pila lang sa madamo nga tagna sang Biblia parte sa matahom nga palaabuton. Kon maggahom na ang Ginharian sang Dios sa kalibutan, may “kabuganaan sang paghidait” sing wala katapusan. (Salmo 37:11, 29) Madula na ang tanan nga kabangdanan sang kasakit kag pag-antos. Ginapasalig kita sang Dios: “Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang. . . . Ini nga mga pulong masaligan kag matuod.”—Bugna 21:5.