Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Milagro Gid Man Bala?—Tatlo ka Kinaandan nga Pagpamatok

May Milagro Gid Man Bala?—Tatlo ka Kinaandan nga Pagpamatok

 May Milagro Gid Man Bala?—Tatlo ka Kinaandan nga Pagpamatok

PAGPAMATOK 1: Imposible nga may mga milagro kay nagasumpakil ini sa kasuguan sang kinaugali. Ang aton paghangop sa kasuguan sang kinaugali nabase sa kon ano ang naobserbahan sang mga sientipiko sa aton palibot. Pero ini nga kasuguan daw pareho sa grammar rules sang isa ka lenguahe, mahimo may pila ka eksepsion sa sini. Ang matuod, ang aton paghangop sa sini nga “rules” basi limitado katama. (Job 38:4) Ang isa ka dedikado nga sientipiko mahimo maghinguyang sang iya bug-os nga kabuhi sa pagtuon sang pila ka kasuguan sang kinaugali. Pero kon may isa lang ka “eksepsion,” usisaon niya liwat ang iya paghangop sa sina nga kasuguan. Pareho sa isa ka hulubaton nga nagasiling, “Ang isa lang ka itom nga swan magapabag-o sa teoriya nga ang tanan nga swan puti.”

Ginapakita sang isa ka makahalam-ot nga sugilanon kon daw ano kahapos nga ibase ang opinyon sa kulangkulang nga impormasyon. Ginsugid ni John Locke (1632-1704) ang parte sa Dutch nga embahador kag sa hari sang Siam: Samtang ginalaragway ang iya pungsod nga Holland sa hari, nagsiling ang embahador nga may mga tion nga puede makalakat ang elepante sa tubig. Indi magpati ang hari kag para sa iya nagatinikal lang ang embahador. Pero ginalaragway lang sang embahador ang butang nga wala pa mismo nakita sang hari. Wala narealisar sang hari nga kon magyelo ang tubig, masarangan sini ang kabug-aton sang elepante. Daw imposible ini para sa hari kay wala niya nahibal-an ang tanan nga detalye.

Binagbinaga ang pila ka moderno nga hinimuan nga ginakabig nga imposible pila pa lang ka dekada ang nagligad:

● Ang eroplano makakarga sing sobra 800 ka pasahero halin sa New York pakadto sa Singapore, sa kadasigon nga 900 kilometros kada oras.

 ● Paagi sa video conference, makita sang mga tawo sa nagkalainlain nga pungsod ang ila kaistorya.

● Linibo ka kanta ang mabutang sa isa ka gadyet nga mas gamay pa sa kaha sang posporo.

● Ang mga doktor maka-transplant sang tagipusuon kag iban pa nga bahin sang lawas.

Ano ang konklusion naton sa sini nga mga kamatuoran? Amo ini: Kon mahimo sang mga tawo ang mga butang nga imposible pila ka tuig pa lang ang nakaligad, sigurado man nga masarangan ini sang Dios nga nagtuga sang uniberso kag sang tanan nga butang sa sini ang makatilingala nga mga buhat nga indi pa gid naton bug-os nga mahangpan ukon mailog subong. *Genesis 18:14; Mateo 19:26.

PAGPAMATOK 2: Ginagamit sang Biblia ang mga milagro para papatihon ang mga tawo. Ang Biblia wala nagasiling sa aton nga patihan ang tanan nga milagro. Ang matuod, kabaliskaran ang ginasiling sini. Ang Biblia nagapaandam sa aton nga maghalong gid sa pagpati sa mga milagro kag gamhanan nga mga buhat. Talupangda ining maathag nga paandam: “Ang Malaut magakari nga may gahom ni Satanas kag magahimo sang tanan nga sahi sang mga milagro, butig nga mga tanda kag mga katingalahan nga buhat, kag magagamit sang tanan nga sahi sang kalautan sa pagdaya.”—2 Tesalonica 2:9, 10, Maayong Balita nga Biblia, HPV.

Si Jesucristo nagpaandam man nga madamo ang magapangangkon nga mga sumulunod niya. Ang iban magasiling pa gani sa iya: “Ginoo, Ginoo! Sa imo ngalan nagwali kami, sa imo ngalan nagtabog kami sang mga yawa kag  naghimo sang madamo nga mga milagro!” (Mateo 7:22, HPV) Pero si Jesus nagsiling nga indi niya pagbatunon ini nga mga tawo bilang iya mga sumulunod. (Mateo 7:23) Gani, maathag nga wala nagtudlo si Jesus nga ang tanan nga milagro naghalin sa Dios.

Ang Dios wala nagsiling sa iya mga sumilimba nga ibase lang ang ila pagtuo sa mga milagro. Sa baylo, ang ila pagtuo dapat nabase sa mga kamatuoran.—Hebreo 11:1.

Halimbawa, binagbinagon naton ang isa sa mga bantog nga milagro sa Biblia—ang pagkabanhaw ni Jesucristo. Pila ka tuig pagkatapos sina nga hitabo, ang pila ka Cristiano sa Corinto nagduhaduha kon bala nabanhaw gid man sia. Paano sila ginbuligan ni apostol Pablo? Nagsiling lang bala sia, “Dugangi ang inyo pagtuo”? Wala. Talupangda kon paano niya sila ginpahanumdom sang mga kamatuoran. Nagsiling sia nga “ginlubong [si Jesus], huo, . . . ginbanhaw sia sa ikatlo nga adlaw suno sa Kasulatan; nga nagpakita sia kay Cefas, dayon sa napulog-duha. Pagkatapos sina nagpakita sia sa kapin sa lima ka gatos ka kauturan sa isa ka higayon, nga ang kalabanan sa ila nagakabuhi pa tubtob karon.”—1 Corinto 15:4-8.

Importante bala kon magpati ini nga mga Cristiano sina milagro? Si Pablo nagpadayon sa pagsiling: “Kon si Cristo wala mabanhaw, ang amon pagbantala wala gid sing pulos, kag ang amon pagtuo wala sing pulos.” (1 Corinto 15:14) Ginkabig ini ni Pablo nga importante gid; matuod man ukon indi ang milagro sang pagkabanhaw ni Jesus! Kag nahibaluan ni Pablo nga matuod ini kay ginatos ka saksi ang buhi pa sadto. Ang matuod, handa sila nga mapatay sangsa ipanghiwala nila ang ila nakita.—1 Corinto 15:17-19.

PAGPAMATOK 3: Ang mga milagro kinaandan lang nga hitabo nga indi maintiendihan sang mga tawo nga wala sing tinun-an. Ang pila ka iskolar nagatinguha nga ipaathag ang mga milagro sa Biblia bilang kinaandan nga mga hitabo nga wala sing pagpasilabot sang Dios. Nagabatyag sila nga paagi sini mas mapatihan ang mga sugilanon sa Biblia. Bisan pa nga ang pila ka milagro naangot sa natural nga hitabo sa kinaugali—pareho sang linog, kalalat-an, kag pagkatiphag sang duta—ini nga mga paathag may pagkaanggid. Ginapanghiwala nila ang tayming sang milagro suno sa pagpaathag sang Kasulatan.

Halimbawa, ang pila nangatarungan nga ang una nga kalalat-an sa Egipto, ang paghimo sa Suba Nilo nga dugo, resulta lamang sang pula nga duta nga naab-ab, lakip ang pula nga organismo nga ginatawag mga flagellate. Pero ang kasaysayan sa Biblia nagasiling nga ang suba nangin dugo, indi pula nga lutak. Kon basahon sing maayo ang Exodo 7:14-21, makita nga ini nga milagro natabo sang ginhampak ni Aaron, sa sugo ni Moises, ang Suba Nilo sang iya sungkod. Bisan pa nga ang natabo sa suba resulta sang kinaugali, ang tayming mismo sang paghampak ni Aaron sang suba milagruso na!

Ang isa pa ka halimbawa sang importansia sang tayming sang isa ka milagro amo ang natabo sang ang pungsod sang Israel manugtabok na sa Ginsaad nga Duta. Indi sila makatabok bangod nagabaha ang Suba Jordan. Ang Biblia nagasugid sa aton sang masunod nga natabo: “Sang nag-abut sa Jordan ang nagadala sang kaban, kag ang mga tiil sang mga sacerdote nga nagadala sang kaban nakatusmog sa bibi sang tubig . . . , ang mga tubig nga nag-ilig gikan sa ilaya nagdolog kag nagponong sing malawig kutub sa Adam.” (Josue 3:15, 16) Tuga bala ini sang linog ukon pagtiphag sang duta? Ang Biblia wala nagsiling. Pero ang tayming sini nga hitabo milagruso. Natabo ini suno gid sa tion nga ginsiling ni Jehova.—Josue 3:7, 8, 13.

Gani, may mga milagro gid man bala? Huo siling sang Biblia. Pero ginasugid sini nga indi lang ini tuga sang kinaugali. Gani, makatarunganon bala nga magsiling nga imposible ini matabo kay wala man ini nagakatabo adlaw-adlaw?

[Nota]

^ par. 9 Kon nagaduhaduha ka sa pagluntad sang Dios, palihug basaha ang mga brosyur nga Nagaulikid Gid Bala ang Dios sa Aton? kag Gintuga Bala ang Kabuhi? ukon mamangkot sa isa nga naghatag sa imo sini nga magasin.

[Retrato sa pahina 5]

Pila ka dekada pa lang ang nagligad, madamo ang naghunahuna nga imposible nga maglupad ang tawo sing ginatos ka kilometro kada oras