Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Magtuon sa Pulong sang Dios

San-o Nangin Hari si Jesus?

San-o Nangin Hari si Jesus?

Makita sa sini nga artikulo ang mga pamangkot nga mahimo ginapaligban mo kag kon diin sa Biblia mabasa ang mga sabat. Nalipay gid ang mga Saksi ni Jehova nga buligan ka sa pagbinagbinag sini.

1. Ano nga ginharian ang ginpromisa kay Jesus?

Ang Dios nagpromisa nga ang isa ka kaliwat ni Hari David magapungko sa Iya trono sing wala katapusan. Inang gintagna nga kaliwat amo si Jesus, kag nagagahom na sia subong sa langit bilang Hari sang Ginharian sang Dios.—Basaha ang Salmo 89:4; Lucas 1:32, 33.

Sang bata pa si David, ginpili sia ni Jehova nga Dios nga mangin hari sang Iya katawhan nga Israel. Sang napatay si David, si Solomon nga ginpili ni Jehova amo ang nagpungko sa “trono sang GINOO.” (1 Cronica 28:4, 5; 29:23) Sang napatay si Solomon, madamo ang naghari sa Jerusalem, pero ang kalabanan indi matutom. Sang ulihi, gintugutan ni Jehova ang hangaway sang Babilonia nga laglagon ang Jerusalem kag pahalinon ang hari sini. Natabo ini sang tuig 607 B.C.E. Sugod sadto, wala sing hari sa kaliwatan ni David ang naggahom sa siudad sang Jerusalem.—Basaha ang Ezequiel 21:27.

2. Daw ano kalawig nga wala sing representante ang Ginharian sang Dios sa duta?

Wala madugay sa tapos malaglag ang Jerusalem, ginsilingan ni Jehova si propeta Daniel nga magapili Sia sang isa ka hari nga magagahom halin sa langit. San-o magasugod ang iya paggahom?—Basaha ang Daniel 7:13, 14.

Ginpaathag ni Daniel ang isa ka palanan-awon diin nagsugo ang Dios nga pudlon ang kahoy, pareho sang pagsugo sang Dios nga ang ginharian sang Jerusalem pagautdon kag laglagon. Pero ang gamot sang kahoy ibilin sa duta para pagligad sang ‘pito ka tion’ magatubo ini liwat. Ginapakita sang Biblia nga ang tatlo kag tunga “ka tion” katumbas sa 1,260 ka adlaw, gani ang ‘pito ka tion’ katumbas sa 2,520 ka adlaw. (Bugna 12:6, 14) Sa tagna sang Biblia, ang adlaw masami nagarepresentar sa tuig. (Numeros 14:34) Gani, ang Ginharian sang Dios mangin di-aktibo sa sulod sang 2,520 ka tuig.—Basaha ang Daniel 4:10-17.

  3. San-o nangin Hari si Jesus?

Ginpapungko sang Dios si Jesus bilang Hari sa langit sang 1914, eksakto 2,520 ka tuig sa tapos nalaglag ang Jerusalem. Ang una nga ginhimo niya bilang Hari amo ang pagtabog kay Satanas kag sa iya mga demonyo halin sa langit. (Bugna 12:7-10) Yadto nga hitabo wala nakita sang mga tawo, pero nabatyagan naton ang krisis nga resulta sini. (Bugna 12:12) Ang mga hitabo sugod sang 1914 nagapamatuod nga si Jesus nangin Hari sina nga tuig.—Basaha ang Mateo 24:14; Lucas 21:10, 11, 31.

4. Ano ang kahulugan sa imo sang paghari ni Jesus?

Ang katumanan sang mga tagna parte sa paghari ni Jesus nagapamatuod nga masaligan mo ang Pulong sang Dios. Sa indi madugay, gamiton niya ang iya gahom bilang hari para dulaon ang tanan nga pag-antos sang katawhan.—Basaha ang Salmo 72:8, 12, 13; Daniel 2:44.

Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang pahina 215-218 sini nga libro, Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia?, nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

[Tsart sa pahina 16, 17]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Oktubre

607 B.C.E. ← 2,520 ka tuig → 1914 C.E.

1000 B.C.E. | 1 B.C.E. | 1 C.E. | 1000 C.E. | 2000 C.E.

← 606.25 ka tuig →← 1,913.75 ka tuig →

Nalaglag ang ginharian sa Jerusalem

Gamita ang imo calculator: 606.25 + 1,913.75 = 2,520

Ginhimo sang Dios nga Hari si Jesus nga may gahom sa mga pungsod