Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Manugpangapin sang Kamatuoran

Mga Manugpangapin sang Kamatuoran

 Ika-132 nga Gradwasyon sa Gilead

Mga Manugpangapin sang Kamatuoran

ISA ka pinasahi nga adlaw ang Marso 10, 2012 sa sentro sang pagtudlo sang mga Saksi ni Jehova sa Patterson, New York. Linibo ka tawo nga disente sing pamayo, pati ang mga bisita halin sa iban nga pungsod, ang nagtipon para sa gradwasyon sang ika-132 nga klase sang Watchtower Bible School of Gilead. Madamo ang ara sa awditoryum sa Patterson; samtang ang iban nagtan-aw sang programa paagi sa video sa lainlain nga lokasyon. Sa kabug-usan, 9,042 ang nagtambong.

Nalangkag gid ang tanan. Indi pareho sa nagliligad nga klase, ang tanan nga magradwar nakaalagad na sa lainlain nga bug-os tion nga pag-alagad. May Bethelite, espesyal payunir, nagalakbay nga manugtatap, ukon misyonero, bisan wala pa sila anay nakaeskwela sa Gilead. Ano ang masiling sa sining eksperiensiado nga mga estudyante?

Mahibaluan na ini sang mga tumalambong sa indi madugay. Si Gerrit Lösch nga miembro sang Nagadumala nga Hubon sang mga Saksi ni Jehova amo ang tsirman sa programa kag ang naghatag sang nagabukas nga pamulongpulong. Namangkot sia, “Manugpangapin Ka Bala?” Ginpaathag niya nga ang mga Cristiano mga manugpangapin sang kamatuoran, nga nagapangapin sang tanan nga Cristianong panudlo. Ang pagsakdag sa kamatuoran wala lamang nagalakip sa pagtudlo sini sa mga tawo kundi pagbulig man sa ila nga higugmaon ini.

“Paano naton nahibaluan nga ara sa aton ang kamatuoran?” pamangkot ni Utod Lösch. Ginpaathag niya nga ang pamatuod indi makita sa kadamuon sang nagbaton sini. Bisan pa minilyon subong ang nagbaton sang putli nga pagsimba, diutay lamang ang nagbaton sini sang Pentecostes 33 C.E. Ginsambit niya ang lima ka basihan kon paano naton nahibaluan nga ara sa aton ang kamatuoran: (1) Padayon naton nga ginasunod ang panudlo ni Jesus, (2) ginahigugma naton ang isa kag isa, (3) ginasunod naton ang mataas nga mga prinsipio sang Dios sa moral, (4) nagapabilin kita nga neutral sa mga isyu sini nga kalibutan, kag (5) ginatawag kita sa ngalan sang Dios.

“Padayon nga Magtuman sang Instruksion”

Ang mga tumalambong natingala gid kon ngaa may dala nga maleta si Geoffrey Jackson sang Nagadumala nga Hubon sang nagkadto sia sa podyum! Ang tig-ulo sang iya pamulongpulong amo “Padayon nga Magtuman sang Instruksion,” base sa Isaias 50:5. Ini nga bersikulo nagatagna parte kay Jesucristo: “Indi ako mabinatoon, wala ako mag-isul.”

Ginpalig-on ni Utod Jackson ang mga estudyante nga tumanon dayon ang instruksion nga ginahatag ni Jehova paagi sa iya balaan nga espiritu, Biblia, kag organisasyon. Sa parabola sang mga talanton nga narekord sa Mateo 25:14-30, ang kada ulipon ginhatagan sing pareho kadamo nga talanton, sa kahulugan nga ang kada isa nakabaton suno sa iya ikasarang. Ginapaabot nga himuon nila ang ila labing masarangan. Ang duha gindayaw kag gintawag nga “maayo kag matutom.” Ang pagkatutom wala nagadepende sa mga resulta kundi sa padayon nga pagtuman sang instruksion.

Ang ikatlo gintawag nga “malaut kag uyaya” kag “wala sing pulos.” Ngaa? Bangod ginlubong niya ang iya talanton. Ang talanton indi isa ka sensilyo kundi katumbas sang 6,000 ka denario, nga mahimo magbug-at sang 20 kilos. Daw pareho ini sa kabug-aton sang maleta nga puede dal-on sang isa kon maglakbay sia sa iban nga pungsod. Indi mahapos ang paglubong sang amo sini kadaku nga butang. Gani may ginhimo man ang ulipon—ginlubong niya ang talanton—pero indi ini ang ginsugo sa iya. Sing kaanggid,  mahimo masako ang isa ka misyonero—pero masako sa ano? Paghimo sang sulat, pag-Internet, paglakwatsa, ukon pagnegosyo? Mahimo sia malapyo sa paghimo sini nga mga hilikuton, pero indi ini ang ginsugo sa iya. Si Utod Jackson naghinakop: “Tumana pirme ang instruksion!”

“Indi Magduhaduha”

Ina ang tema sang pamulongpulong ni Anthony Morris sang Nagadumala nga Hubon. “Wala ginaangot sang Biblia ang pagtuo sa pagpangduhaduha,” siling niya. “Ginadula sang pagtuo ang pagpangduhaduha.” Nagmadinalag-on si Satanas sa pagtanom sang pagpangduhaduha sa perpekto nga si Eva, gani puede man niya ini himuon sa aton. “Pakan-a ang inyo pagtuo, agod ang pagpangduhaduha mapatay sa gutom,” siling niya. Ginpatalupangod niya ang parte sa natabo kay Pedro nga “naglakat sa ibabaw sang tubig,” pero “sang makita niya ang unos,” hinadlukan sia kag naglugdang. Sang nauyatan na sia, ginpamangkot sia ni Jesus: “Ngaa nagduhaduha ka?” (Mateo 14:29-31) “Kon mangin masako kamo nga mga misyonero sa bug-os tion nga pag-alagad, magadayaw sa inyo ang iban kay daw nagalakat kamo sa tubig, pero kon mag-abot ang unos, indi gid magduhaduha.”

Si Utod Morris nagsiling pa nga bisan makaatubang kita sang mabudlay nga mga kahimtangan, ang hangin amat-amat nga magakanay. Parte sa mabudlay nga mga tion, ginpalig-on niya ang mga estudyante nga binagbinagon ang ginhimo nanday Pablo kag Silas sang napriso sila sa Filipos. Ang Binuhatan 16:25 nagasiling: “Sang mga tungang-gab-i na, si Pablo kag si Silas nagpangamuyo kag nagdayaw sa Dios paagi sa ambahanon; huo, nabatian sila sang mga bilanggo.” Talupangda ini: Wala lamang sila nangamuyo, nag-amba man sila. Matunog ang ila pag-amba amo nga nabatian ini sang iban nga priso. Kalabanan sa aton, siling ni Utod Morris, wala nahanas sa pag-amba, pero indi kita dapat mahuya sa pag-amba, ilabi na gid kon nagaatubang sang kabudlayan. Naghinakop sia paagi sa pagbasa sang liriko sang Ambahanon numero 135, “Magbatas Tubtob sa Katapusan” sa Mag-amba kay Jehova.

Iban Pa nga Makapalig-on nga Pamulongpulong

“Higugmaon Mo Bala ang Madamo nga Adlaw?” Ini ang tig-ulo sang pamulongpulong ni Robert Luccioni sang Purchasing Department. Ginkuha ini sa mga pulong ni Hari David sa Salmo 34:12. Ginbinagbinag niya kon paano atubangon ang mabudlay nga mga tion kag mahuptan ang maayo nga kaangtanan kay Jehova. Madamo sing mahimo matun-an sa 1 Samuel kapitulo 30. Samtang nagapalagyo kay Hari Saul si David upod ang iya mga tinawo kag ang ila pamilya, nagdangop sila sa Ziklag. Sang ginbihag ang ila pamilya sang nagsalakay nga mga Amaleknon, ginbasol nila si David kag luyag nila sia batuhon. Ano ang iya reaksion? Wala sia ginluyahan sing buot kundi “nagpamag-on sang iya kaugalingon sa GINOO nga iya Dios.” (1 Samuel 30:6) Nangayo sia sing panuytoy kay Jehova, ginsunod ini, kag ginluwas ang mga bihag. Ginpasalig sang humalambal ang mga estudyante nga kon magsalig man sila kay Jehova kag magtuman sang iya panuytoy, magakabuhi sila sing malawig. Mangin malipayon sila sa pagtuman sang hamili nga pribilehiyo nga gintugyan sa ila.

“Ituon ang Inyo Panulok sa Kasanag Pagkatapos sang Kagab-ihon.” Ini ang tema sang pamulongpulong ni Michael Burnett, isa sa mga instruktor sang Gilead School. Gintunga sang mga Israelinhon ang kagab-ihon nga halin sa pagtunod asta sa pagbutlak sang adlaw sa tatlo ka bahin nga may tig-apat ka oras ang kada isa. Ang katapusan nga bahin nga halin sa alas 2:00 s.a. asta alas 6:00 s.a., amo ang pinakamadulom, pinakamatugnaw, kag pinakamakatuluyo. Ginpuno sang salmista ang iya hunahuna sang mga pulong ni Jehova agod nga sa sina nga bahin sang kagab-ihon, indi sia matulugan. (Salmo 119:148) “Kinahanglan magmabinantayon kamo,” siling niya sa mga estudyante. “Makaeksperiensia man kamo sing mga kabudlayan sa sining wala sing gugma nga kalibutan. Dapat mangin handa kamo.” Dayon,  ginpahanumdom niya sila nga magpadayon sa pagtuon sang madalom nga mga topiko sa Biblia para mahuptan nila ang pagkamabinantayon sa espirituwal. Gin-ilustrar niya ini: “Kada adlaw, nagapangamuyo kamo kay Jehova bangod luyag ninyo nga mangin abyan niya. Gani, tuguti si Jehova, bilang inyo abyan, nga magpakighambal sa inyo paagi sa mga pahina sang Biblia. Nagob na ang kagab-ihon, gani planuha kon paano ninyo gamiton ang inyo kabuhi, kag paagi sini mahuptan ninyo ang inyo panulok sa kasanag pagkatapos sang kagab-ihon.”

“Ginhanas Para sa Hilikuton sa Unahan.” Ini ang tema ni Mark Noumair, isa pa ka instruktor sa Gilead, base sa 1 Pedro 5:10. Ginpamangkot niya ang mga estudyante: “Ngaa gin-agda pa kamo sa Watchtower Educational Center kay eksperiensiado naman kamo nga mga ministro?” Ang sabat: “Bangod eksperto kamo sa inyo patag. Madamo nga propesyonal ang nagabakasyon sa ila trabaho para magtambong sa klase nga makapauswag pa sang ila ikasarang. Sang nagligad nga lima ka bulan, ‘ginpalig-on’ kamo kag ‘ginpabakod’ ni Jehova paagi sa maid-id nga pagtuon sa iya Pulong kag organisasyon para matuman ninyo ang mabug-at nga mga responsibilidad nga inyo mabaton. Ang mga troso nga malig-on wala nagabawod ukon nagakautod bisan mabug-atan. Ang resulta sang inyo paghanas mapahayag samtang nagapanghikot kamo upod sa mga kauturan. Ang mga kabudlayan bala mangin kabangdanan nga maglisa kamo sa diosnon nga mga prinsipio, ukon mangin malig-on kamo kag sundon ang mga butang nga inyo natun-an sa Pulong sang Dios? Ang isa ka butang nga mabakod makadala sang mabug-at nga palas-anon. Ang kabakod sang troso nagadepende sa kaikit sang iya lugas. Ang inyo kabakod nagadepende sa inyo nasulod nga pagkatawo. Gin-agda kamo diri ni Jehova para magbakod pa gid, maglig-on, kag mangin masaligan para sa hilikuton sa unahan. Nahimo na sang Dios ang iya bahin, gani ginapangamuyo namon nga himuon ninyo ang inyo bahin kag tugutan ang inyo ‘Dakung Instruktor’ nga tapuson ang inyo paghanas.”

Mga Eksperiensia kag mga Interbyu

Makalilipay gid mabatian ang mga eksperiensia kag mga interbyu sa mga estudyante sa gradwasyon sa Gilead. Sa isa ka bahin sang programa, gin-reenact sang mga estudyante ang pila ka hitabo sa ila pagpanaksi sining karon lang. Halimbawa, ang mag-asawa nga taga-Pransia naghulat sing anom ka oras sa erport sang manugpakadto sila sa Gilead School. Sang ara sila sa restawran sa erport, nakigsugilanon sila sa duha ka tawo nga nagahulat man sang ila flight. Sang nagsiling ang isa nga taga-Malawi sia, nakighambal sila sa iya sa Chichewa nga lenguahe. Nakibot gid sia, gani namangkot sia kon paano nila nahibaluan ang iya lenguahe. Ginsugid nila nga mga misyonero sila sa Malawi. Sang nagsiling naman ang isa nga taga-Cameroon sia, naghambal naman sila sing French, kag nakibot man ini. Ginarespeto gid sining duha ka tawo ang mga Saksi ni Jehova, gani ginpanaksihan sila sining mga misyonero.

Duha ka mag-asawa nga estudyante ang gin-interbyu ni Nicholas Ahladis sang Translation Services. Ang isa ka mag-asawa nagsaylo halin sa Australia para magmisyonero sa East Timor, isa ka pungsod nga nahalitan gid sang inaway. Ang isa pa ka mag-asawa nagsaylo halin sa Korea para mag-alagad sa Hong Kong. Ining duha ka mag-asawa handa nga magbalik sa ila mga asaynment para maaplikar ang ila natun-an.

Sang nahatag na ang diploma, ginbasa sang isa ka estudyante nga nagarepresentar sa klase ang sulat sang pagpasalamat sa instruksion nga ila nabaton. Dayon, si Utod Lösch nagpaambit sang pila ka matahom nga malaragwayon nga ekspresyon sa iya katapusan nga mensahe. Nagsiling sia nga ang kamatuoran daw isa ka matahom nga balangaw, daw isa ka oasis sa desyerto, kag daw angkla sa maunos nga dagat. “Isa gid ka pagpakamaayo nga mahibaluan ang kamatuoran,” siling niya. “Mangin manugpangapin sang kamatuoran, kag buligi ang iban nga mangin manugpangapin man sini.”

 [Tsart/Mapa sa pahina 31]

ESTADISTIKA SANG KLASE

12 ka pungsod ang ila ginhalinan

36 aberids nga edad

20 aberids nga tuig sugod sang ginbawtismuhan

15 aberids nga tuig sa bug-os tion nga ministeryo

[Mapa]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Ang mga misyonero ginpadala sa mga pungsod nga makita sa idalom:

MGA PUNGSOD NGA GINPADAL-AN SANG MGA MISYONERO

BELIZE

BENIN

CAMBODIA

CAMEROON

CAPE VERDE

CÔTE D’IVOIRE

DOMINICAN REPUBLIC

EAST TIMOR

ECUADOR

GABON

GEORGIA

GUINEA

HONG KONG

LIBERIA

MADAGASCAR

MALAWI

PERU

SAMOA

SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

UNITED STATES OF AMERICA

ZIMBABWE

[Retrato sa pahina 31]

Ika-132 nga Gradwasyon sang Watchtower Bible School of Gilead

Ang mga raya nanumeruhan halin sa atubangan pakadto sa likod, kag ang mga ngalan nalista sa wala patuo sa tagsa ka raya.

(1) Iap, R.; Iap, J.; Ng, T.; Ng, P.; Laurino, F.; Laurino, B.; Won, S.; Won, S.

(2) Morales, N.; Morales, M.; Zanutto, J.; Zanutto, M.; Rumph, I.; Rumph, J.; Germain, D.; Germain, N.

(3) Atchadé, Y.; Atchadé, Y.; Thomas, C.; Thomas, E.; Estigène, C.; Estigène, P.

(4) Ehrman, D.; Ehrman, A.; Bray, J.; Bray, A.; Amorim, M.; Amorim, D.; Seo, Y.; Seo, Y.

(5) Simon, J.; Simon, C.; Seale, C.; Seale, D.; Erickson, J.; Erickson, R.

(6) McCluskey, D.; McCluskey, T.; Brown, A.; Brown, V.; Mariano, D.; Mariano, C.; Loyola, Y.; Loyola, C.

(7) Rutgers, P.; Rutgers, N.; Foucault, P.; Foucault, C.; Wunjah, J.; Wunjah, E.