Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Duta

Duta

Ano ang katuyuan sang Dios sa duta?

“Amo ini ang ginasiling sang GINOO, . . . nga naghuman sang duta . . . wala sia magtuga sini nga walay pulus, nga naghuman sini nga pagpuy-an!”—Isaias 45:18.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Madamo ang nagapati nga natabuan lang ang pagluntad sang duta. Ginatudlo sang iban nga relihion nga diri anay ginatilawan sang Dios ang mga tawo para mahibaluan kon bala dapat sila padyaan sang kabuhi sa langit ukon silutan sa impierno.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang Biblia nagasiling nga “gintuga sang Dios ang mga langit kag ang duta.” (Genesis 1:1) Ginsilingan niya ang una nga mag-asawa: “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa . . . tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.” (Genesis 1:28) Ang kamatayon naangot lang sa pagkadimatinumanon. (Genesis 2:17) Gani luyag gid sang Dios nga mangin permanente nga puluy-an sang mga tawo ang duta. Puy-an ini sang mga matinumanon nga magaatipan sini kag magaistar sa sini sing dayon.

 Malaglag bala ang duta?

“Ikaw nagpasad sang mga sadsaran sang duta, agud nga ini indi mationg sa gihapon.”—Salmo 104:5.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Ginapakita sang mga sientipiko ang lainlain nga kahimtangan kon malaglag ang duta ukon indi na maistaran. Mga katalagman ini sa palaabuton sang katawhan nga nagalakip sang natural nga mga kalamidad—pareho sang pagbunggo sang kometa sa duta, paglupok sang tuman kadalagku nga mga bulkan, pagkapalong sang adlaw, pag-init sang duta—kag lakip man ang kalamidad nga ginhimo sang tawo—pareho sang nuklear nga inaway ukon bioterrorism.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Wala nagbag-o ang katuyuan sang Dios sa duta. Maathag nga nagasiling ang Biblia: “Ang duta nagapabilin sa gihapon.” (Manugwali 1:4) Dugang pa, istaran ini sing dayon: “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”—Salmo 37:29.

NGAA IMPORTANTE INI?

Ginaabuso sang iban ang duna nga manggad sang duta kay nagapati sila nga maguba man ini sa ulihi. Ang iban naman nawad-an na sang paglaum kag nagakabuhi na lang para subong. Gani wala sing katuyuan ang ila kabuhi. Pero kon nagapati kita nga mahimo kita makaistar sa duta sing dayon, makadesisyon kita para sa aton kaayuhan kag sang aton pamilya—bisan sa palaabuton.

Mapalangit bala ang mga tawo?

“Ang mga langit mga langit sang Ginoo, apang ang duta nahatag niya sa mga anak sang mga tawo.” —Salmo 115:16.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Madamo ang nagapati nga ang mga mabuot mapalangit.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang langit para sa Dios kag ang duta para sa tawo. Nagsambit ang Biblia sang “napuy-an nga duta nga magaabot.” (Hebreo 2:5) Si Jesus amo ang una nga tawo nga nagpalangit, kag ginapakita sang Biblia nga diutay lang ang mapalangit kay may importante sila nga papel didto. Mangin kaupod sila ni Jesus nga ‘maggahom sa duta subong mga hari.’—Bugna 5:9, 10; Lucas 12:32; Juan 3:13.

NGAA IMPORTANTE INI?

Wala nahisanto sa ginatudlo sang Biblia ang pagpati nga ang tanan nga mabuot nga tawo mapalangit. Kon dal-on sang Dios sa langit ang tanan nga mabuot nga tawo, indi matuman sang Dios ang iya orihinal nga katuyuan sa duta kag indi matuod ang iya saad parte sa kabuhi nga wala katapusan sa duta. Kay ang Biblia nagasaad: “Hulata ang GINOO, kag bantayi ang iya dalanon, kag sia magapataas sa imo sa pagpanubli sang duta.”—Salmo 37:34.