Magdiretso sa kaundan

Maguba Bala ang Duta?

Maguba Bala ang Duta?

Ang sabat sang Biblia

Indi. Ang planeta nga Duta indi gid maguba, masunog sa kalayo, ukon islan. Ginatudlo sang Biblia nga gintuga sang Dios ang duta para istaran sing wala katapusan.

  • “Ang mga matarong magapanubli sang duta, kag magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban.”—Salmo 37:29.

  • “Ginpasad [sang Dios] sing malig-on ang duta sa mga sadsaran sini; indi ini matay-ug sa nahamtangan sini tubtob sa wala sing katubtuban.”—Salmo 104:5.

  • “Ang duta nagapabilin tubtob sa wala sing katubtuban.”—Manugwali 1:4.

  • “Ang Manughimo sang duta, ang nagtukod sini nga malig-on, . . . wala nagtuga sini sa wala sing pulos, kundi nagbuhat sini agod puy-an.”—Isaias 45:18.

Maguba bala sing bug-os sang mga tawo ang duta?

Indi pagpasugtan sang Dios nga gub-on ukon laglagon sing bug-os sang mga tawo ang duta paagi sa polusyon, inaway, ukon iban pa. Kundi, ‘laglagon niya ang mga nagalaglag sang duta.’ (Bugna 11:18) Paano niya ini himuon?

Ang mga gobierno sang tawo, nga wala sing mahimo para proteksionan ang duta, buslan sang Dios sing perpekto nga Ginharian nga magagahom halin sa langit. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Ang magahari sa sini nga Ginharian amo ang Anak sang Dios, si Jesucristo. (Isaias 9:6, 7) Sang diri sia sa duta, ginpakita ni Jesus nga kontrolado niya ang mga puersa sang kinaugali. (Marcos 4:35-41) Bilang Hari sang Ginharian sang Dios, ipakita ni Jesus nga makontrol gid niya ang duta kag ang kinaugali sini. Bag-uhon niya, ukon kay-uhon, ang kahimtangan sa duta, kag himuon ini nga pareho sa hardin sang Eden sadto.—Mateo 19:28; Lucas 23:43.

Indi bala nga ginatudlo sang Biblia nga ang duta masunog sa kalayo?

Indi amo sina ang ginatudlo sang Biblia. Ina nga sayop nga pagpati masami nga ginabase sa 2 Pedro 3:7, nga nagasiling: “Ang langit kag ang duta nga nagaluntad karon ginatigana sa kalayo.” Binagbinaga ang duha ka importante nga punto nga makabulig sa aton nga maintiendihan ang kahulugan sini nga mga tinaga:

  1. Sa Biblia, ginagamit ang mga termino nga “langit,” “duta,” kag “kalayo” sa sarisari nga kahulugan. Halimbawa, ang Genesis 11:1 nagasiling: “Ang bug-os nga duta may isa lang ka lenguahe.” Diri, ang “duta” nagapatuhoy sa katilingban sang mga tawo.

  2. Ginapakita sang mga bersikulo antes ang 2 Pedro 3:7 ang kahulugan sang langit, duta, kag kalayo nga ginsambit diri. Sa bersikulo 5 kag 6, ginpatuhuyan ang Baha sang panahon ni Noe. Sa sina nga tion, ang kalibutan sadto nalaglag, pero wala naguba ang aton planeta nga duta. Kundi, ang gindula sang Baha amo ang masingki nga katilingban sang mga tawo, ukon ang “duta.” (Genesis 6:11) Ginlaglag man sini ang isa ka klase sang “langit”—ang mga tawo nga nagagahom sa katilingban sang mga tawo sadto. Gani ang ginlaglag amo ang malaut nga mga tawo, kag indi ang aton planeta. Si Noe kag ang iya pamilya nakaluwas sang ginlaglag ang kalibutan sadto kag padayon sila nga nag-istar sa duta pagkatapos sang Baha.—Genesis 8:15-18.

Pareho sa mga tubig sang panahon sang Baha, ang ginapatuhuyan sa 2 Pedro 3:7 nga kalaglagan ukon “kalayo,” amo ang magalaglag sa kalibutan sang malaut nga mga tawo, indi sang planeta nga Duta. Ang Dios nagapromisa sang “bag-o nga langit kag bag-o nga duta” nga sa sini “magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang “bag-o nga duta,” ukon ang bag-o nga katilingban sang mga tawo, pagagamhan sang “bag-o nga langit,” ukon bag-o nga pagginahom—ang Ginharian sang Dios. Sa paggahom sina nga Ginharian, ang duta mangin isa ka paraiso nga may kalinong.—Bugna 21:1-4.