Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

June 26–​July 2

ÈZÍKIẸ̀L 6-10

June 26–​July 2
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 141 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • É Kọọ̀ Bàé Nveè Ni Gé Kpíì Dùùà Ló”?: (10 mínìt))

  • Èzí 9:​1, 2​—Mòà nù dẽè Èzíkiẹ̀l íe kà agẹbá nú ea nóòmài (w16.06 16-17)

  • Èzí 9:​3, 4​—Kọ̀láá gbò e bà beè tú lé bá tuumá lé kpẹ̀aí ní e bàé nveè va kpíì dùùà ló e sìgà tṍó, tṍó e pọ̀b kpo tã̀àgã̀a gé kilsĩ́é

  • Èzí 9:​5-7​—Jìhóvà náa gé gbá gbò lé lab dògò nè gbò pọ́lọ́ lab dògò kyọ̀sĩ́

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 7:19​—Mósĩ́ deè ní e nakà gã́belí nveè bá nèi kọ é kpoogá dee ló nyòòmà dì deè sĩ́é? (w09 9/15 23 ¶10)

  • Èzí 8:12​—Mósĩ́ deè ní e nakà gã́belí zógè kọọ̀ nán zìgà é láá tú nen labmá pọ́lọ́ lábvẹ́? (w11 4/15 26 ¶14)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • y Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 8:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Kùùà. 4:11​—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps. 11:5; 2 Kọ́r. 7:1​—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 127 ¶4-5​—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 64

 • Nvèè Sãá Tẽ́ Gbò Kpãà Lé Láb Jìhóvà”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Dú Kóò Jìhóvà​—Ene Kà Págbálà, Ene Kà Pábia.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 14 togó ¶8-14, ńkpó ea di boo 150 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 33 nè Tã̀àgãló