Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

June 12-​18

LÀMÈNTÉSÌÒN 1-5

June 12-​18
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 128 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ge Ié Dùm Ge Elá Bànà Ólò Nvèè Bá Nèi Kọ É Ié Ĩ̀ìmà”: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Kpá Làmèntésìòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ.]

  • Làm 3:​20, 2124​—Jèrèmáíà beè ié dùm ge elá bànà nu nè ge dẹ̀ẹ̀a boo Jìhóvà (w12 6/1 14 ¶3-4; w11 9/15 8 ¶8)

  • Làm 3:​26, 27​—Ge láá ĩ̀ìmà gbò nú ea doà bẹẹ zìgà é nveè bá nèi kọ é láá emá gbò ànà-ànà ea gé dú sĩ́ (w07 6/1 11 ¶4-5)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Làm 2:17​—Lèlà mókà “bel” ní e Jìhóvà beè kọ́ nyòòmà Jèrúsalẹ̀me? (w07 6/1 9 ¶4)

  • Làm 5:7​—É kọọ̀ Jìhóvà ólò tú kpọ̀té ea dú ló lọ̀ nù ba gbò nómá tẹ̀ tẹlẹ boo gbò nen? (w07 6/1 11 ¶1)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Làm 2:20–3:12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.3​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.3​—Kolí nen ní domá nònù.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w11 9/15 9-10 ¶11-13​—Togó Bel: Jìhóvà Ní E Nda Dì Nèe.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 126

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (8 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo “A Letter From the Governing Body” ea di mm̀ Yearbook. (yb17 2-5)

 • Gbò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè: (7 mínìt) Bìlà vídiò Gbò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè níí June 2017.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 13 togó ¶33-34, ńkpó ea di boo 146-147 náásĩ́, tení boo ńkpó ea di boo 145 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 100 nè Tã̀àgãló