Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

June 5-​11

JÈRÈMÁÍÀ 51-52

June 5-​11
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 37 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Moǹ Bel Jìhóvà Ólò Mm-má Gbõ̀ònà Bé Ea Beè Kọ́ Naa”: (10 mínìt)

  • Jèr 51:​1128​—Jìhóvà beè gbẹẹ́ sĩ́ kọ́ nen ea é bé Bábilọ̀n èlbá (it-2 360 ¶2-3)

  • Jèr 51:30​—Jìhóvà beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ pá Bábilọ̀n náa gé láá kpèg nakà kyọ̀à sĩ́ ea é dọ́vá booí (it-2 459 ¶4)

  • Jèr 51:​3762​—Jìhóvà beè gbẹẹ́ sĩ́ kọ́ agẹbá kyọ̀à sĩ́ ea é dọ́ boo Bábilọ̀n (it-1 237 ¶1)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 51:25​—Éé ní ea náa bà baatẽ́ Bábilọ̀n belí “gù kyọ̀à sĩ́é”? (it-2 444 ¶9)

  • Jèr 51:42​—Éé ní ea doà bá “pène múú” ea é “bú tú” Bábilọ̀n ne? (it-2 882 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 51:1-11

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló kọ̀láá nen kọ bàá tú émì nu ea di boo jw.org kè kẽè BIBLE TEACHINGS > HELP FOR THE FAMILY, zogè tẹ̀ íè tọ.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 152

 • Ńlóò Zìgà Eo Íè Mm̀ Gbò Zìgà Nù Jìhóvà Agaló Naa Vàẹ?”: (15 mínìt) Bíb nè ààla. Siè kpóó ló dénè pá vígà kọ bàá olòó zọ̀ ene nè ene loá sọ́l boo gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea di mm̀ Kpá Káí mm̀ ge agẹlẹ ló zìgà ene.​—Róm̀ 1:11, 12.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 13 togó ¶24-32

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 49 nè Tã̀àgãló