Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

June 19-​25

ÈZÍKIẸ̀L 1-5

June 19-​25
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 75 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • A Beè Leemá Èzíkiẹ̀l Ge Vee Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bá Bàrì”: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Kpá Èzíkiẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ.]

  • Èzí 2:9–3:2​—Èzíkiẹ̀l beè tagi úl kpá e ba beè “emí sọ́l nè bã̀àgã̀ nè tó dẽe” (w08 7/15 8 ¶6-7; it-1 1214)

  • Èzí 3:3​—Nyíè Èzíkièl beè palàge ẹẹ ló gè sí tóm dì belí neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Jìhóvà (w07 7/1 12 ¶3)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 1:​20, 21, 26-28​—Éé ní e faà bé Jìhóvà doà báẹ́? (w07 7/1 11 ¶6)

  • Èzí 4:​1-7​—É kọọ̀ Èzíkiẹ̀l beè labví gé láb nyòòmà gbò nu ea doà bá kyọ̀à sĩ́ ea é dọ́ boo Jèrúsalẹ̀m? (w07 7/1 12 ¶4)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 1:1-14

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-32​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-32​—Bìlà vídiò ea Tení Ló​—Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe​—Tẹlẹ Bàlà Kẽ, vaá ò née Bróshọ̀í.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 143 ¶20-21​—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST