Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Markuse

Peatükid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Ristija Johannes kuulutab (1–8)

  • Jeesuse ristimine (9–11)

  • Saatan püüab Jeesust kiusatusse viia (12, 13)

  • Jeesus hakkab Galileas kuulutama (14, 15)

  • Jeesus kutsub esimesed jüngrid (16–20)

  • Rüveda vaimu väljaajamine (21–28)

  • Jeesus tervendab paljud Kapernaumas (29–34)

  • Jeesus palvetab kõrvalises paigas (35–39)

  • Pidalitõbise tervendamine (40–45)

 • 2

  • Jeesus tervendab halvatu (1–12)

  • Jeesus kutsub Leevi (13–17)

  • Küsimus paastumise kohta (18–22)

  • Jeesus on „hingamispäeva isand” (23–28)

 • 3

  • Kuivetunud käega mehe tervendamine (1–6)

  • Rahvahulk merekaldal (7–12)

  • 12 apostlit (13–19)

  • Püha vaimu teotamine (20–30)

  • Jeesuse ema ja vennad (31–35)

 • 4

  • MÕISTUJUTUD KUNINGRIIGI KOHTA (1–34)

   • Külvaja (1–9)

   • Miks rääkis Jeesus mõistujutte (10–12)

   • Mõistujutt külvajast: seletus (13–20)

   • Lampi ei panda nõu alla peitu (21–23)

   • Mõõt, millega teie mõõdate (24, 25)

   • Külvaja, kes magab (26–29)

   • Sinepiseeme (30–32)

   • Jeesus õpetab mõistujuttude kaudu (33, 34)

  • Jeesus vaigistab tormi (35–41)

 • 5

  • Jeesus saadab deemonid sigadesse (1–20)

  • Jairuse tütar; naine puudutab Jeesuse kuube (21–43)

 • 6

  • Jeesusest ei peeta kodukandis lugu (1–6)

  • 12 jüngrit saavad väljaõpet kuulutustööks (7–13)

  • Ristija Johannese surm (14–29)

  • Jeesus toidab 5000 meest (30–44)

  • Jeesus kõnnib vee peal (45–52)

  • Tervendamised Genneesaretis (53–56)

 • 7

  • Inimeste pärimused (1–13)

  • Südamest lähtuv rüvetab inimest (14–23)

  • Sürofoiniikia naise usk (24–30)

  • Kurdi tervendamine (31–37)

 • 8

  • Jeesus toidab 4000 meest (1–9)

  •  Jeesuselt nõutakse tunnustähte (10–13)

  • Variseride ja Herodese juuretis (14–21)

  • Pimeda tervendamine Betsaidas (22–26)

  • Peetrus ütleb, et Jeesus on messias (27–30)

  • Jeesus räägib oma surmast (31–33)

  • Milline on tõeline jünger (34–38)

 • 9

  • Jeesuse muutumine (1–13)

  • Deemonist vaevatud poisi tervendamine (14–29)

   • Kõik on võimalik sellele, kes usub (23)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (30–32)

  • Jüngrid vaidlevad, kes neist on suurem (33–37)

  • Kes ei ole meie vastu, on meie poolt (38–41)

  • Komistuskivid (42–48)

  • „Olgu teil soola enestes” (49, 50)

 • 10

  • Abielu ja lahutus (1–12)

  • Jeesus õnnistab lapsi (13–16)

  • Rikka noormehe küsimus (17–25)

  • Ohvrid kuningriigi nimel (26–31)

  • Jeesus räägib jälle oma surmast (32–34)

  • Jaakobuse ja Johannese soov (35–45)

   • Jeesus on lunastushinnaks paljude eest (45)

  • Pime Bartimeus saab nägijaks (46–52)

 • 11

  • Jeesuse kuninglik saabumine (1–11)

  • Viigipuu needmine (12–14)

  • Jeesus puhastab templi (15–18)

  • Kuivanud viigipuu ja usk (19–26)

  • „Mis õigusega sa neid tegusid teed?” (27–33)

 • 12

  • Mõistujutt julmadest aednikest (1–12)

  • Jumal ja keiser (13–17)

  • Küsimus ülesäratamise kohta (18–27)

  • Kaks suurimat käsku (28–34)

  • Kas messias on Taaveti poeg? (35–37a)

  • Hoiatus kirjatundjate eest (37b–40)

  • Vaese lesknaise annetus (41–44)

 • 13

  • AJASTU VIIMSETE PÄEVADE TUNDEMÄRK (1–37)

   • Sõjad, maavärinad, näljahädad (8)

   • Kuulutatakse head sõnumit (10)

   • Suur viletsus (19)

   • Inimesepoja tulek (26)

   • Mõistujutt viigipuust (28–31)

   • Püsige valvel (32–37)

 • 14

  • Preestrid kavatsevad Jeesuse tappa (1, 2)

  • Jeesuse pea peale valatakse healõhnalist õli (3–9)

  • Juudas reedab Jeesuse (10, 11)

  • Viimane paasapüha (12–21)

  • Isanda õhtusöömaaja sisseseadmine (22–26)

  • Jeesus ütleb, et Peetrus salgab ta ära (27–31)

  • Jeesus palvetab Ketsemani aias (32–42)

  • Jeesuse vahistamine (43–52)

  • Sanhedrin mõistab Jeesuse üle kohut (53–65)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära (66–72)

 • 15

 • 16

  • Jeesuse ülesäratamine (1–8)