Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 A7-A

Jeesuse maise elu peamised sündmused. Enne Jeesuse teenistust

Nelja evangeeliumi sündmused ajalises järjestuses

Iga järgneva tabeli juurde kuulub kaart, kus on näidatud Jeesuse rännakud ja kuulutustööreisid. Nooled kaartidel ei kujuta täpseid teekondi, vaid näitavad üldist suunda. Lühend u tähendab „umbes”.

Enne Jeesuse teenistust

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

3 e.m.a

Jeruusalemm, tempel

Ingel Gabriel ennustab Sakariasele Ristija Johannese sündi

   

1:5–25

 

u 2 e.m.a

Naatsaret; Juudamaa

Ingel Gabriel ennustab Maarjale Jeesuse sündi; Maarja külastab oma sugulast Eliisabetti

   

1:26–56

 

2 e.m.a

Juuda mägismaa

Ristija Johannese sünd ja nimepanek; Sakarias räägib prohvetlikult; Johannes elab kõrbes

   

1:57–80

 

u 1. okt 2 e.m.a

Petlemm

Jeesuse sünd; „Sõna sai inimeseks”

1:1–25

 

2:1–7

1:1–5, 9–14

Petlemma ümbrus; Petlemm

Ingel kuulutab karjastele head sõnumit; inglid ülistavad Jumalat; karjased lähevad vastsündinut vaatama

   

2:8–20

 

Petlemm; Jeruusalemm

Jeesuse ümberlõikamine 8. päeval; vanemad viivad ta pärast 40. päeva templisse

   

2:21–38

 

1 e.m.a või 1 m.a.j

Jeruusalemm; Petlemm; Egiptus; Naatsaret

Astroloogid; pere põgeneb Egiptusse; Herodes tapab poisslapsed; pere naaseb Egiptusest ja asub elama Naatsaretti

2:1–23

 

2:39, 40

 

12. a paasapüha

Jeruusalemm

12-aastane Jeesus esitab templis õpetajatele küsimusi

   

2:41–50

 
 

Naatsaret

Naaseb Naatsaretti; kuulab edaspidigi vanemate sõna; õpib puusepaks; Maarja peres kasvab veel neli poega ja ka tütreid (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29. a kevad

Kõrb; Jordani jõgi

Ristija Johannes alustab oma teenistust

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6–8, 15–28