Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibliraamatute tabel

Piibli heebreakeelse osa raamatud

RAAMATU NIMI

KIRJUTAJA(D)

KIRJUTAMISE KOHT

KIRJUTAMINE LÕPETATI (E.M.A)

KÄSITLETUD AJAVAHEMIK (E.M.A)

1. Moosese

Mooses

Kõrb

1513

Loomine kuni 1657

2. Moosese

Mooses

Kõrb

1512

1657–1512

3. Moosese

Mooses

Kõrb

1512

1 kuu (1512)

4. Moosese

Mooses

Kõrb ja Moabi kõrbetasandik

1473

1512–1473

5. Moosese

Mooses

Moabi kõrbetasandik

1473

2 kuud (1473)

Joosua

Joosua

Kaanan

u 1450

1473 – u 1450

Kohtumõistjate

Saamuel

Iisrael

u 1100

u 1450 – u 1120

Rutt

Saamuel

Iisrael

u 1090

11 aastat kohtumõistjate ajast

1. Saamueli

Saamuel, Gaad, Naatan

Iisrael

u 1078

u 1180–1078

2. Saamueli

Gaad, Naatan

Iisrael

u 1040

1077 – u 1040

1. Kuningate

Jeremija

Juuda

580

u 1040–911

2. Kuningate

Jeremija

Juuda ja Egiptus

580

u 920–580

1. Ajaraamat

Esra

Jeruusalemm (?)

u 460

Pärast 1. Ajaraamat 9:44: u 1077–1037

2. Ajaraamat

Esra

Jeruusalemm (?)

u 460

u 1037–537

Esra

Esra

Jeruusalemm

u 460

537 – u 467

Nehemja

Nehemja

Jeruusalemm

p 443

456 – p 443

Ester

Mordokai

Susa (Eelam)

u 475

493 – u 475

Iiob

Mooses

Kõrb

u 1473

Üle 140 aasta vahemikus 1657–1473

Laulud (Psalmid)

Taavet ja teised

 

u 460

 

Õpetussõnad

Saalomon, Agur, Lemuel

Jeruusalemm

u 717

 

Koguja

Saalomon

Jeruusalemm

e 1000

 

Ülemlaul

Saalomon

Jeruusalemm

u 1020

 

Jesaja

Jesaja

Jeruusalemm

p 732

u 778 – p 732

Jeremija

Jeremija

Juuda, Egiptus

580

647–580

Nutulaulud

Jeremija

Jeruusalemma lähedal

607

 

Hesekiel

Hesekiel

Babülon

u 591

613 – u 591

Taaniel

Taaniel

Babülon

u 536

618 – u 536

Hoosea

Hoosea

Samaaria (piirkond)

p 745

e 804 – p 745

Joel

Joel

Juuda

u 820 (?)

 

Aamos

Aamos

Juuda

u 804

 

Obadja

Obadja

 

u 607

 

Joona

Joona

 

u 844

 

Miika

Miika

Juuda

e 717

u 777–717

Nahum

Nahum

Juuda

e 632

 

Habakuk

Habakuk

Juuda

u 628 (?)

 

Sefanja

Sefanja

Juuda

e 648

 

Haggai

Haggai

Jeruusalemm

520

112 päeva (520)

Sakarja

Sakarja

Jeruusalemm

518

520–518

Malaki

Malaki

Jeruusalemm

p 443

 

 Piibli kreekakeelse osa raamatud

RAAMATU NIMI

KIRJUTAJA

KIRJUTAMISE KOHT

KIRJUTAMINE LÕPETATI (M.A.J)

KÄSITLETUD AJAVAHEMIK

Matteuse

Matteus

Iisrael

u 41

2 e.m.a – 33 m.a.j

Markuse

Markus

Rooma

u 60–65

29–33 m.a.j

Luuka

Luukas

Kaisarea

u 56–58

3 e.m.a – 33 m.a.j

Johannese

Apostel Johannes

Efesos või lähikond

u 98

Pärast sissejuhatust 29–33 m.a.j

Apostlite teod

Luukas

Rooma

u 61

33 – u 61 m.a.j

Roomlastele

Paulus

Korintos

u 56

 

1. Korintlastele

Paulus

Efesos

u 55

 

2. Korintlastele

Paulus

Makedoonia

u 55

 

Galaatlastele

Paulus

Korintos või Süüria Antiookia

u 50–52

 

Efeslastele

Paulus

Rooma

u 60–61

 

Filiplastele

Paulus

Rooma

u 60–61

 

Koloslastele

Paulus

Rooma

u 60–61

 

1. Tessalooniklastele

Paulus

Korintos

u 50

 

2. Tessalooniklastele

Paulus

Korintos

u 51

 

1. Timoteosele

Paulus

Makedoonia

u 61–64

 

2. Timoteosele

Paulus

Rooma

u 65

 

Tiitusele

Paulus

Makedoonia (?)

u 61–64

 

Fileemonile

Paulus

Rooma

u 60–61

 

Heebrealastele

Paulus

Rooma

u 61

 

Jaakobuse

Jaakobus (Jeesuse vend)

Jeruusalemm

e 62

 

1. Peetruse

Peetrus

Babülon

u 62–64

 

2. Peetruse

Peetrus

Babülon (?)

u 64

 

1. Johannese

Apostel Johannes

Efesos või lähikond

u 98

 

2. Johannese

Apostel Johannes

Efesos või lähikond

u 98

 

3. Johannese

Apostel Johannes

Efesos või lähikond

u 98

 

Juuda

Juudas (Jeesuse vend)

Iisrael (?)

u 65

 

Ilmutus

Apostel Johannes

Patmos

u 96

 

[Mõned kirjutajad ja kirjutamiskohad pole täpselt teada. Paljud aastaarvud on ligikaudsed. Lühend e tähendab „enne”, p „pärast” ja u „umbes”.]