Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 2. KÜSIMUS

Kuidas Jumalat tundma õppida?

„Olgu selle seaduseraamatu sõnad alati su huulil. Loe seda mõttega päeval ja ööl, et järgida hoolsalt kõike, mis sinna on kirjutatud. Siis tegutsed sa targalt ja su teekond õnnestub.”

Joosua 1:8

„Nad lugesid ette raamatut, Jumala seadust, selgitasid seda ja avasid selle tähendust, aidates rahval loetut mõista.”

Nehemja 8:8

„Õnnelik on inimene, kes ei käi jumalatute nõu järgi, ... vaid kes tunneb rõõmu Jehoova seadusest ja loeb ta seadust mõttega päeval ja ööl. ... kõik, mis ta teeb, läheb korda.”

Laul 1:1–3

„Filippus jooksis selle kõrvale ning kuulis, et ta loeb prohvet Jesaja raamatut, ja küsis: „Kas sa saad aru sellest, mida sa loed?” Tema ütles: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei õpeta?””

Apostlite teod 8:30, 31

 „Kuigi Jumal on nähtamatu, on tema jäädavat väge ja jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt näha, sest need ilmnevad tema loomistöös. Seepärast pole neil mingit vabandust.”

Roomlastele 1:20

„Mõtiskle nende asjade üle, tee seda kõike pühendumusega, et su edenemine oleks ilmne kõigile.”

1. Timoteosele 4:15

„Mõelgem üksteise peale, et võiksime õhutada üksteist armastusele ja headele tegudele, ning ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekutel käimist.”

Heebrealastele 10:24, 25

„Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, siis ta palugu Jumalat — sest tema annab kõigile heldelt, etteheiteid tegemata — ja seda antakse talle.”

Jaakobuse 1:5