Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 B1

Piibli sõnum

Jumal Jehooval on õigus valitseda. Tema valitsemisviis on parim. Tema eesmärk maa ja inimestega läheb täide.

Pärast aastat 4026 e.m.a

Madu, Saatan, seab kahtluse alla Jehoova õiguse valitseda ja tema valitsemisviisi. Jehoova tõotab, et tuleb „järeltulija”, kes lõpuks purustab mao pea. (1. Moosese 3:1–5; 3:15.) Jehoova annab aga inimestele aega Saatana võimu all ise enda üle valitseda.

1943 e.m.a

Jehoova ütleb Aabrahamile, et tõotatud järeltulija põlvneb temast. (1. Moosese 22:18.)

Pärast aastat 1070 e.m.a

Jehoova teatab kuningas Taavetile ja hiljem tema pojale Saalomonile, et tõotatud järeltulija tuleb nende liinist. (2. Saamueli 7:12, 16; 1. Kuningate 9:3–5; Jesaja 9:6, 7.)

29 m.a.j

Jehoova annab teada, et Jeesus on tõotatud järeltulija, kes pärib Taaveti trooni. (Galaatlastele 3:16; Luuka 1:31–33; 3:21, 22.)

 33 m.a.j

Madu, Saatan, salvab tõotatud järeltulijat, lastes Jeesuse tappa. Jehoova äratab Jeesuse üles eluks taevas ja tunnistab Jeesuse täiusliku elu sobivaks lunastushinnaks. Selle alusel on võimalik Aadama järglastele patud andestada ja anda neile igavene elu. (1. Moosese 3:15; Apostlite teod 2:32–36; 1. Korintlastele 15:21, 22.)

Umbes 1914

Jeesus heidab mao, Saatana, maa peale, piirates nii tema tegevusvälja maaga, kus talle jääb tegutsemiseks vähe aega. (Ilmutus 12:7–9, 12.)

Tulevik

Jeesus vangistab Saatana tuhandeks aastaks ning seejärel purustab tema pea, see tähendab hävitab ta. Jehoova algne eesmärk maa ja inimestega läheb täide, tema nimi puhastatakse teotusest ning tema valitsemisviis on taas au sees. (Ilmutus 20:1–3, 10; 21:3, 4.)