Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 A7-H

Jeesuse maise elu peamised sündmused. Jeesuse teenistuse lõpp Jeruusalemmas (2. osa)

AEG

KOHT

SÜNDMUS

MATTEUSE

MARKUSE

LUUKA

JOHANNESE

14. niisan

Jeruusalemm

Jeesus paljastab Juuda kui reeturi ja saadab ta minema

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Seab sisse Isanda õhtusöömaaja (1Ko 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Ennustab, et Peetrus salgab ta ära ja et apostlid jooksevad laiali

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Tõotab anda abilise; mõistujutt tõelisest viinapuust; annab käsu armastada; viimane palve apostlitega

     

14:1–17:26

Ketsemani aed

Tunneb ängistust; Jeesus antakse ära ja vahistatakse

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Jeruusalemm

Hannas küsitleb teda; mõistetakse kohut Kaifase juures, sanhedrini ees; Peetrus salgab ta ära

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Äraandja Juudas poob end üles (Ap 1:18, 19)

27:3–10

     

Pilatuse, siis Herodese ees ja taas Pilatuse ees

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Pilatus püüab teda vabastada, juudid nõuavad aga vabadust Barabasele; mõistetakse surma piinapostil

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(Reedel u kell 15)

Kolgata

Sureb piinapostil

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Jeruusalemm

Surnukeha võetakse postilt alla ja pannakse hauakambrisse

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

15. niisan

Jeruusalemm

Preestrid ja variserid lasevad hauda valvata ja selle pitseerida

27:62–66

     

16. niisan

Jeruusalemm ja selle lähikond; Emmaus

Jeesus äratatakse üles; ilmutab end jüngritele viis korda

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

Pärast 16. niisanit

Jeruusalemm; Galilea

Ilmutab end taas jüngritele (1Ko 15:5–7; Ap 1:3–8); annab juhtnööre; käsk inimesi õpetada

28:16–20

   

20:26–21:25

25. ijar

Õlimägi; Betaania lähedal

Jeesus läheb taevasse 40. päeval pärast ülestõusmist (Ap 1:9–12)

   

24:50–53