Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Eessõna

Piibel on raamat, mille lehekülgedelt me võime lugeda Jumala mõtteid. Et teda kui Piibli autorit tundma õppida, tuleb seda raamatut hoolega uurida. (Johannese 17:3; 2. Timoteosele 3:16.) Piibli kaudu annab Jumal Jehoova teada oma eesmärgi inimeste ja maaga. (1. Moosese 3:15; Ilmutus 21:3, 4.)

Piibel on mõjutanud inimeste elu kaugelt rohkem kui ükski teine raamat. Selles öeldu sütitab lugejates soovi jäljendada Jehoovat, näiteks osutada teistele armastust, halastust ja kaastunnet. See raamat pakub lootust ja aitab toime tulla ka raskeimate katsumustega. Samuti näitab Piibel selgelt, mis pole praeguses maailmas kooskõlas Jumala täiusliku tahtega. (Laul 119:105; Heebrealastele 4:12; 1. Johannese 2:15–17.)

Piibel pandi kirja heebrea, aramea ja kreeka keeles ning on nüüdseks kas osaliselt või tervikuna tõlgitud rohkem kui 3000 keelde. Seda on läbi aegade tõlgitud ja levitatud rohkem kui ühtegi teist raamatut. Jumala Sõna laialdane levik on igati ootuspärane, sest Piibli prohvetikuulutus ütleb: „Head sõnumit kuningriigist [mis on Piibli peateema] kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.” (Matteuse 24:14.)

Kuna me peame Piibli sõnumit väga oluliseks, oli meie eesmärk teha selline tõlge, mis vastaks võimalikult täpselt algtekstile ja oleks samas mõttelt selge ning ladusas keeles. Piibli taga olevates lisades „Piibli tõlkimise põhimõtted”, „Selle piiblitõlke erijooned” ja „Kuidas on Piibel meieni jõudnud” käsitletakse lähemalt põhimõtteid, mida tõlkimisel on järgitud, samuti selle väljaande erijooni.

Need, kes armastavad ja teenivad Jumal Jehoovat, soovivad, et neil oleks täpne ja kergesti mõistetav piiblitõlge. (1. Timoteosele 2:4.) Nüüd on „Uue maailma tõlge” jõudnud ka eesti lugeja kätte ning meie eesmärk on anda see välja veel võimalikult paljudes keeltes. Me loodame ja palvetame, et see piiblitõlge oleks sulle, armas lugeja, väärtuslikuks abimeheks, mis aitab sul Jumalat otsida ja ta ka leida. (Apostlite teod 17:27.)

„Uue maailma tõlke” piiblitõlkekomitee