Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 5. KÜSIMUS

Mis on Piibli sõnum?

„Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu järeltulijate ja tema järeltulijate vahele. Sina küll salvad naise järeltulijat kannast, aga tema purustab su pea.”

1. Moosese 3:15

„Sinu järeltulija kaudu saavad õnnistused osaks kõigile maailma rahvastele, sest sa võtsid kuulda mu häält.”

1. Moosese 22:18

„Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal.”

Matteuse 6:10

„Rahu Jumal heidab peatselt Saatana teie jalge alla ja te purustate ta.”

Roomlastele 16:20

„Kui kõik saab Pojale allutatud, siis allutab ka Poeg end sellele, kes kõik temale allutas, et Jumal oleks kõige ainus valitseja.”

1. Korintlastele 15:28

 „Aabrahamile ja tema järeltulijale [Kristusele] anti tõotused. ... Kui te kuulute Kristusele, olete tõesti Aabrahami järeltulijad.”

Galaatlastele 3:16, 29

„Nüüd valitseb maailma üle meie isanda ja tema võitu kuningriik ning meie isand valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.”

Ilmutus 11:15

„Niisiis visati alla see suur lohe, see algne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu maailma. Ta heideti alla maa peale ja tema inglid heideti alla koos temaga.”

Ilmutus 12:9

„Ta võttis kinni lohe, algse mao, kes on Kurat ja Saatan, ning sidus ta kinni 1000 aastaks.”

Ilmutus 20:2