Hüppa sisu juurde

Mis on algne patt?

Mis on algne patt?

Piibli vastus

Aadam ja Eeva olid esimesed inimesed, kes tegid pattu. Nad olid sõnakuulmatud Jumalale, kui sõid hea ja halva tundmise puust. (1. Moosese 2:16, 17; 3:6; Roomlastele 5:19.) Mõned nimetavad seda tegu algseks patuks. * Hea ja halva tundmise puu kujutas Jehoova õigust otsustada, mis on õige ja mis vale. Puust süües näitasid Aadam ja Eeva, et tahavad seda ise otsustada. Sellega mässasid nad Jehoova autoriteedi vastu.

 Kuidas mõjutas algne patt Aadamat ja Eevat?

Patustamise tagajärjel Aadam ja Eeva vananesid ja lõpuks surid. Nad rikkusid sõprussuhte Jumalaga ja kaotasid väljavaate elada täiuslikuna igavesti. (1. Moosese 3:19.)

 Kuidas mõjutab algne patt meid tänapäeval?

Aadam ja Eeva pärandasid patu kõigile järglastele. See on võrreldav sellega, kui lapsed pärivad vanemate geenivead. (Roomlastele 5:12.) Seega on kõik inimesed sündinud patustena * ehk ebatäiuslikena ja kalduvusega eksida. (Laul 51:5; Efeslastele 2:3.)

Päritud ebatäiuse tõttu me haigestume, vananeme ja lõpuks sureme. (Roomlastele 6:23.) Samuti kannatame nii enda kui ka teiste ebatäiuse tõttu. (Koguja 8:9; Jaakobuse 3:2.)

 Kas on võimalik lahti saada algse patu tagajärgedest?

On küll. Piibel ütleb, et Jeesus suri lepitusohvrina meie pattude eest. (1. Johannese 4:10.) Jeesuse ohver vabastab meid ebatäiusest ja annab tagasi selle, mille Aadam ja Eeva kaotasid – väljavaate elada igavesti. (Johannese 3:16.) *

 Eksiarvamused seoses algse patuga

Eksiarvamus. Algse patu tõttu ei ole meil võimalik Jumalaga lähedaseks saada.

Tõde. Me ei ole Jumala silmis süüdi Aadama ja Eeva patus. Ta mõistab, et oleme ebatäiuslikud ega oota meilt midagi üle jõu käivat. (Laul 103:14.) Kuigi me kannatame päritud patu pärast, on meil siiski imeline võimalus olla Jumalaga lähedased sõbrad. (Õpetussõnad 3:32.)

Eksiarvamus. Ristimine vabastab inimese patust, mistõttu on vaja ristida väikelapsi.

Tõde. Kuigi ristimine on pääste saamiseks väga oluline, saab inimene ainult Jeesuse lunastusohvri kaudu patust vabaks. (1. Peetruse 3:21; 1. Johannese 1:7.) Tõeline usk põhineb teadmistel, kuid väikelastel sellist usku pole. Seetõttu ei toeta Piibel väikelaste ristimist. Algkristlasedki ei ristinud lapsi, vaid mehi ja naisi, kes uskusid Jumala sõnasse. (Apostlite teod 2:41; 8:12.)

Eksiarvamus. Jumal pani naiste peale needuse, kuna Eeva sõi esimesena keelatud vilja.

Tõde. Jumal ei neednud mitte naisi, vaid Eevat petnud „algset madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks”. (Ilmutus 12:9; 1. Moosese 3:14.) Lisaks lasus Jumala silmis vastutus algse patu eest Aadamal, mitte tema naisel. (Roomlastele 5:12.)

Miks lausus Jumal, et Aadam valitseb oma naise üle? (1. Moosese 3:16.) Jumal ei õigustanud sellist käitumist, vaid andis teada patu tagajärje. Jumal ootab, et mehed armastaksid ja austaksid oma abikaasat ning peaksid lugu kõigist naistest. (Efeslastele 5:25; 1. Peetruse 3:7.)

Eksiarvamus. Algne patt oli seksuaalvahekord.

Tõde. Seksuaalvahekord ei saanud olla algne patt järgnevatel põhjustel.

  • Kui Eevat polnud veel loodud, andis Jumal Aadamale käsu, et ei tohi süüa hea ja halva tundmise puust. (1. Moosese 2:17, 18.)

  • Jumal ütles Aadamale ja Eevale: „Olge viljakad ja teid saagu palju.” (1. Moosese 1:28.) See tähendas, et nad pidid saama lapsi. Jumalast oleks olnud väga julm karistada esimest inimpaari enda antud käsu täitmise eest.

  • Aadam ja Eeva ei patustanud koos. Esmalt sõi keelatud vilja Eeva ja siis tema abikaasa. (1. Moosese 3:6.)

  • Piibel kiidab heaks seksuaalsuhted abikaasade vahel. (Õpetussõnad 5:18, 19; 1. Korintlastele 7:3.)

^ lõik 1 Mõned inimesed usuvad, et Aadam ja Eeva sooritasid esimese patu. Tegelikult on esimene Piiblisse üles tähendatud patt see, kui Saatan pettis Eevat ja valetas talle. (1. Moosese 3:4, 5; Johannese 8:44.)

^ lõik 3 Piiblis ei viita sõna „patt” ainult halbadele tegudele, vaid ka päritud ebatäiusele.

^ lõik 5 Jeesuse ohvrist ja sellest, kuidas see meid puudutab, räägib põhjalikumalt artikkel „Mis mõttes Jeesus meid päästab?