Roomlastele 6:1–23

6  Mida me siis ütleme? Kas teeme muudkui pattu, et armu oleks rohkesti?  Kindlasti mitte! Kuna me oleme patule surnud,+ kuidas me siis saame enam patust elu elada?+  Kas te ei tea, et me kõik, kes oleme ristitud, et kuuluda ühte Kristus Jeesusega,*+ oleme ka ristitud, et saada samasuguse surma osaliseks nagu tema*?+  Seega on meid tema surmasse ristimise kaudu ka maetud koos temaga,+ et nii nagu Kristus äratati surnuist üles Isa võrreldamatu väega, võiksime meiegi elada uut elu.+  Kui me oleme surnud samasugust surma nagu tema,+ saame ka samasuguse ülesäratamise nagu tema, ja nõnda me kuulume temaga ühte.+  Me teame, et meie vana isiksus löödi postile koos temaga,+ et meie patune keha ei valitseks meie üle+ ja me poleks enam patu orjad.+  Sellele, kes on surnud, on patud andeks antud.  Kui me oleme surnud koos Kristusega, siis usume, et hakkame ka elama koos temaga.  Me teame, et nüüd, kus Kristus on surnuist üles äratatud,+ ta enam ei sure,+ surmal ei ole enam tema üle võimu. 10  Ta suri selleks, et kõrvaldada patt ühe korraga ja alatiseks,+ ja ta elab selleks, et täita Jumala tahet. 11  Olgu teil siis selline suhtumine, et te olete surnud patule ja elate Jumala tahte täitmiseks, sest te olete Kristus Jeesuse jüngrid.+ 12  Seepärast ärge laske patul enam valitseda kuningana oma surelikus kehas,+ nii et rahuldaksite oma keha himusid. 13  Ärge ka andke oma keha patu käsutusse tegema ülekohut, vaid andke oma keha Jumala käsutusse tegema õigust, kuna te mõistate, et te olite surnud, aga nüüd elate.+ 14  Patt ei tohi olla teie isand, kuna te pole seaduse all,+ vaid armu all.+ 15  Mida sellest siis järeldada? Kas võime teha pattu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all?+ Kindlasti mitte! 16  Te ju teate, et kui teist saavad kellegi kuulekad orjad, siis te olete tema orjad seetõttu, et te kuuletute talle:+ te olete kas patu orjad+ ja surete+ või kuulekuse orjad ja saate õigeks. 17  Kuid tänu olgu Jumalale, et kuigi te olite kord patu orjad, olete saanud südamest kuulekaks õpetusele, mille hoolde teid on antud. 18  Jah, kuna teid vabastati patu käest,+ siis olete saanud õiguse orjadeks.+ 19  Ma räägin viisil, mida on lihtne mõista, kuna te olete nõrgad oma patuse loomuse tõttu. Nagu te andsite oma keha rüveduse ja seadusetuse orjaks, et teha seadusetuid tegusid, nii andke oma keha nüüd õiguse orjaks, et teha pühasid tegusid.+ 20  Sest kui te olite patu orjad, siis ei olnud teie isandaks õigus. 21  Millist vilja te tol ajal kandsite? Te tegite tegusid, mida te nüüd häbenete, tegusid, mis viivad surma.+ 22  Aga nüüd, kus teid on vabastatud patu käest ja te olete saanud Jumala orjadeks, on viljaks,+ mida te kannate, püha elu ja see viib igavesse ellu.+ 23  Patt annab palgaks surma,+ kuid Jumal annab kingiks igavese elu+ meie isanda Kristus Jeesuse kaudu.+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „ristitud Kristus Jeesusesse”.
Sõna-sõnalt „ristitud tema surmasse”.

Kommentaarid

Pildid ja videod