Johannese evangeelium 8:12–59

8  12  Jeesus lausus neile veel: „Mina olen maailma valgus.+ Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus.”+ 13  Variserid ütlesid: „Sina annad ise enda kohta tunnistust, sinu tunnistust ei saa tõena võtta.” 14  Jeesus vastas neile: „Isegi kui ma annan ise enda kohta tunnistust, on mu tunnistus tõene, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen.+ Aga teie ei tea, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. 15  Teie mõistate inimesi hukka inimeste mõõdupuude* järgi,+ mina ei mõista kedagi hukka. 16  Ja kui ma ka mõistan kedagi hukka, on mu otsus õige, sest ma pole üksi, vaid minuga on Isa, kes on mu läkitanud.+ 17  Teie oma seaduseski on kirjutatud: „Kahe inimese tunnistust tuleb tõena võtta.”+ 18  Mina ise annan enda kohta tunnistust, ning Isa, kes on mu läkitanud, annab minu kohta tunnistust.”+ 19  Nad küsisid temalt: „Kus on su isa?” Jeesus vastas: „Teie ei tunne ei mind ega mu isa.+ Kui te tunneksite mind, siis tunneksite ka mu isa.”+ 20  Need sõnad rääkis ta, õpetades templis annetuskastide+ lähedal. Ent keegi ei võtnud teda kinni, sest tema tund ei olnud veel tulnud.+ 21  Jeesus ütles neile jälle: „Ma lähen ära ja te hakkate mind otsima ning siiski surete oma patu pärast.+ Kuhu mina lähen, sinna teie ei saa tulla.”+ 22  Juudid sõnasid: „Ega ta ometi mõtle ennast ära tappa, et ta ütleb: „Kuhu mina lähen, sinna teie ei saa tulla”?” 23  Jeesus lausus: „Teie olete alt, mina olen ülalt.+ Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. 24  Sellepärast ma ütlesingi teile, et te surete oma pattude pärast. Kui te ei usu, et mina olen see, kes pidi tulema, siis te surete oma pattude pärast.” 25  Nad küsisid temalt: „Kes sa oled?” Jeesus vastas neile: „Miks ma üldse teiega räägin? 26  Mul on palju, mida teie kohta öelda ja mille üle kohut mõista. See, kes on mu läkitanud, on tõearmastaja*, ja ma räägin maailmale vaid seda, mida ma temalt olen kuulnud.”+ 27  Nad ei taibanud, et ta räägib neile Isast. 28  Siis Jeesus lausus: „Kui te Inimesepoja olete üles tõstnud,+ saate teada, et mina olen see+ ja et ma ei tee midagi omapead,+ vaid räägin nii, nagu Isa on mind õpetanud. 29  See, kes on mu läkitanud, on minuga. Ta ei ole jätnud mind üksi, sest ma teen alati seda, mis talle meeldib.”+ 30  Kui ta seda rääkis, hakkasid paljud temasse uskuma. 31  Jeesus ütles juutidele, kes olid temasse uskuma hakanud: „Kui te järgite minu õpetust, siis te olete tõesti minu jüngrid 32  ja õpite tundma tõde+ ja tõde teeb teid vabaks.”+ 33  Mõned aga ütlesid talle: „Meie oleme Aabrahami järglased* ega ole kunagi olnud kellegi orjad. Kuidas sa siis ütled: „Te saate vabaks”?” 34  Jeesus vastas neile: „Ma kinnitan teile ja see on tõsi: igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.+ 35  Ent ori ei jää majja igaveseks, poeg aga jääb igaveseks. 36  Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis te saate tõeliselt vabaks. 37  Ma tean, et te olete Aabrahami järglased. Ometi te tahate mind tappa, sest teie südames ei leidu kohta minu õpetusele. 38  Ma räägin sellest, mida ma olen näinud oma isa juures olles,+ aga teie teete seda, mida olete kuulnud oma isalt.” 39  Nad vastasid talle: „Meie isa on Aabraham.” Jeesus ütles neile: „Kui te oleksite Aabrahami lapsed,+ siis te teeksite ka Aabrahami tegusid. 40  Aga nüüd te tahate tappa mind, kes ma olen rääkinud teile tõde, mida ma olen kuulnud Jumalalt.+ Aabraham nii ei teinud. 41  Teie teete oma isa tegusid.” Nemad ütlesid talle: „Meie pole hooratööst sündinud, meil on üks isa — Jumal.” 42  Jeesus ütles neile: „Kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind,+ sest ma olen tulnud Jumala juurest ja olen nüüd siin. Ma ei ole tulnud omal algatusel, vaid tema on mu läkitanud.+ 43  Miks te ei mõista, mida ma räägin? Sest te ei suuda mu õpetust vastu võtta*. 44  Teie isa on Kurat ja te tahate täita oma isa soove.+ Tema on olnud mõrtsukas oma tee algusest peale+ ja ta ei püsinud tões, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, räägib ta nii, nagu on talle omane, sest ta on valetaja ja vale isa.+ 45  Kuna aga mina räägin tõtt, siis te ei usu mind. 46  Kes teist saab mind patus süüdistada?+ Kui ma aga tõtt räägin, miks te siis mind ei usu? 47  Kes on Jumala oma, võtab Jumala sõnu kuulda.+ Teie aga ei kuuletu, sellepärast et te pole Jumala omad.”+ 48  Seepeale ütlesid juudid talle: „Eks meil ole õigus, et sa oled samaarlane+ ja sinus on deemon?”+ 49  Jeesus vastas: „Minus ei ole deemonit, vaid ma austan oma isa, teie aga põlgate mind. 50  Mina ei soovi, et mind austataks.+ Üks on, kes soovib seda teha ja kelle otsustada see on. 51  Ma kinnitan teile ja see on tõsi: kes järgib minu õpetust, ei näe iial surma.”+ 52  Juudid ütlesid talle: „Nüüd on selgemast selgem, et sinus on deemon. Aabraham suri, samuti surid prohvetid, kuid sina ütled: „Kes järgib minu õpetust, ei maitse iial surma.” 53  Või oled sa suurem kui meie isa Aabraham, kes suri? Samuti surid prohvetid. Kelleks sa ennast pead?” 54  Jeesus vastas: „Kui ma ise ennast ausse tõstaksin, oleks mu au tühine. Mind austab mu isa,+ see, kelle teie ütlete oma Jumala olevat. 55  Ometi te ei tunne teda, kuid mina tunnen.+ Kui ma ütleksin, et ma ei tunne teda, oleksin ma valetaja nagu teie. Ent ma tunnen teda ja võtan kuulda tema sõnu. 56  Teie isa Aabraham rõõmustas väga minu päeva ootuses. Ta nägi seda ja oli rõõmus.”+ 57  Seepeale ütlesid juudid talle: „Sa pole veel 50-aastanegi ja oled näinud Aabrahami?” 58  Jeesus ütles neile: „Ma kinnitan teile ja see on tõsi: ma olin olemas juba enne Aabrahami sündi.”+ 59  Siis võtsid nad maast kive, et teda surnuks visata*, aga Jeesus peitis end ära ja lahkus templist.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „välimuse”. Sõna-sõnalt „liha”.
Võib tõlkida ka „tõene”, „tõemeelne”.
Sõna-sõnalt „seeme”.
Võib tõlkida ka „kuulda võtta minu sõna”.
Võib tõlkida ka „teda visata”.

Kommentaarid

maailma valgus. Metafoor, mida Jeesus enda kohta kasutas, võis tema kuulajatele meenutada naiste õues asuvat nelja hiiglaslikku lambijalga, mis süüdati lehtmajadepüha ajal. (Joh 7:2; vt lisa B11.) Lampidest hoovavat valgust oli kaugele näha. Peale selle meenutab fraas „maailma valgus” Jesaja ennustusi, et need, „kes elavad süngete varjude maal”, näevad „suurt valgust” ja et see, keda nimetatakse Jehoova teenijaks, on „rahvastele valguseks”. (Jes 9:1, 2; 42:1, 6; 49:6.) Mäejutluses kasutas Jeesus sama metafoori, kui pöördus oma järelkäijate poole, öeldes: „Teie olete maailma valgus.” (Mt 5:14.) Väljend „maailma valgus” (kus kreeka sõna kósmos tähistab kogu inimkonda) sobib hästi kokku Jesaja sõnadega messia kohta, kes pidi olema „rahvastele valguseks”. Piiblikohas Ap 13:46, 47 näitavad Paulus ja Barnabas, et prohvetlikud sõnad tekstis Jes 49:6 sisaldavad käsku kõigile Kristuse järelkäijatele: neil tuleb olla rahvastele valguseks. Nii Jeesuse kui ka tema järelkäijate teenistus pidi valgustama inimesi vaimselt ja vabastama nad valereligiooni õpetuste orjusest.

Isa. Mõnes käsikirjas on siin „tema”, ent varased ja usaldusväärsed käsikirjad toetavad põhitekstis olevat vastet.

annetuskastide lähedal. Võib tõlkida ka „varamus”. Sama kreeka sõna esineb ka tekstides Mr 12:41, 43 ja Lu 21:1. Ilmselt mõeldakse seda osa templi naiste õuest, kus oli 13 annetuskasti. (Vt lisa B11.) Arvatakse, et templil oli ka suurem varamu, kuhu viidi annetuskastidest saadud raha. On aga ebatõenäoline, et siin salmis seda kohta mõeldakse. (Vt Mr 12:41 kommentaari.)

annetuskastid. Muistsete juudi kirjutiste järgi oli tegu trompeti- või sarvekujuliste anumatega, millel oli ülal väike ava. Neisse pandi erisuguseid annetusi. Sama kreeka sõna esineb tekstis Joh 8:20, kus seda võib tõlkida ka vastega „varamu”. See oli ilmselt osa naiste õuest. (Vt Mt 27:6 kommentaari ja lisa B11.) Rabiinliku kirjanduse järgi oli naiste õue seinte ääres 13 annetuskasti. Arvatakse, et templil oli ka suurem varamu, kuhu viidi annetuskastidest saadud raha.

üles tõstnud. St postil hukanud.

Meie pole hooratööst sündinud. Võib tõlkida ka „Meie pole sohilapsed”. Juudid väitsid, et nad on Jumala lapsed ja Aabrahami seaduslikud järeltulijad ning seega ka Aabrahamile antud tõotuste pärijad.

hooratööst. Võib tõlkida ka „hoorusest”. Kr porneía. (Vt Mt 5:32 kommentaari ja „Sõnaseletusi”, märksõna „Hoorus”.)

hooruse. Vastav kreeka sõna porneía hõlmab igasuguseid Jumala silmis lubamatuid seksuaalsuhteid. Selle alla käivad abielurikkumine, prostitutsioon, seksuaalsuhted vallaliste vahel, homoseksuaalsed suhted ja ka loomapilastus. (Vt „Sõnaseletusi”.)

oma tee algusest peale. Võib tõlkida ka „algusest peale”. St alates ajast, kui Kuradist sai mõrtsukas, valetaja ja Jumala laimaja. (1Jo 3:8, allm.)

üks samaarlane. Juudid suhtusid üldiselt samaarlastesse üleolevalt ega teinud nendega mingit tegemist. (Joh 4:9.) Mõned juudid koguni väljendasid sõnaga „samaarlane” põlgust ja halvakspanu. (Joh 8:48.) Mišnas tsiteeritakse üht rabi, kes ütles: „See, kes sööb samaarlaste leiba, on nagu sealihasööja.” (Šebiit 8:10.) Paljud juudid ei uskunud samaarlase antud tunnistust ega lasknud ühelgi samaarlasel end teenindada. Teades juutide põlglikku suhtumist samaarlastesse, oli Jeesuse mõistujutt halastajast samaarlasest väga õpetlik.

samaarlane. Siin väljendasid juudid selle sõnaga oma põlgust ja halvakspanu. (Vt Lu 10:33 kommentaari ja „Sõnaseletusi”, märksõna „Samaarlased”.)

Ta nägi seda. St nägi seda oma ususilmadega. (Heb 11:13; 1Pe 1:11.)

oled näinud Aabrahami? Mõnes käsikirjas on siin öeldud „Aabraham on näinud sind?”, ent varased ja usaldusväärsed käsikirjad toetavad põhitekstis olevat vastet.

ma olin olemas. Kr egó eimí. Vaenulikud juudid tahtsid Jeesuse kividega surnuks visata, kuna ta ütles, et on näinud Aabrahami. (Joh 8:57.) Vastuseks rääkis Jeesus neile oma elust enne maa peale tulekut, kui ta oli vaimolend taevas. Mõned väidavad, et Jeesus ütleb selles salmis, et ta on Jumal. Põhjuseks toovad nad selle, et sama kreeka väljend egó eimí esineb Septuagintas tekstis 2Mo 3:14 (vt P 1997; vt Joh 4:26 kommentaari.) Seepärast on paljudes piiblitõlgetes see kreeka fraas ka siin salmis tõlgitud vastega „ma olen”. Ent Jeesuse sõnad piiblikohas Joh 8:54, 55 näitavad selgelt, et ta ei väitnud, et tema ja ta isa on üks ja sama isik.

Mina ... olengi see. Kr egó eimi. Mõned arvavad, et tegemist on vihjega tekstile 2Mo 3:14 Septuaginta tõlkes, ja kasutavad seda tõestamaks, et Jeesus ja Jumal on üks ja sama isik. Ent tekstis 2Mo 3:14 on teistsugune sõnastus: egó eimi ho on. Peale selle on Septuagintas väljendiga egó eimi tõlgitud Aabrahami, Elieseri, Jaakobi, Taaveti ja teiste sõnu. (1Mo 23:4; 24:34; 30:2; 1Aj 21:17.) Piibli kreekakeelses osas kasutatakse fraasi egó eimi ka siis, kui räägib keegi muu kui Jeesus. See esineb näiteks tekstis Joh 9:9, kus räägib mees, kelle Jeesus oli terveks teinud. Neid sõnu laususid ka ingel Gabriel, Peetrus, Paulus ja teised. (Lu 1:19; Ap 10:21; 22:3.) Ilmselgelt ei ole tegemist viidetega piiblikohale 2Mo 3:14. Paralleeltekstide võrdlemine sünoptilistes ehk sisult lähedastes evangeeliumites näitab, et fraas egó eimi tekstides Mr 13:6 ja Lu 21:8 („Mina olen see”) tähendab sisuliselt mõtet, mis on kirjas tekstis Mt 24:5 („Mina olen messias”).

võtsid nad maast kive, et teda surnuks visata. Umbes kaks kuud hiljem püüavad juudid Jeesust templis uuesti tappa. (Joh 10:31.) Ilmselt leidus templialal kive, kuna templi taastamistööd veel käisid.

Pildid ja videod