Roomlastele 5:1–21

5  Niisiis nüüd, kus meid on usu alusel õigeks mõistetud,+ olgu* meil Jumalaga rahu meie isanda Jeesus Kristuse kaudu.+  Tänu temale on meile usu tõttu avanenud ligipääs armule, mis ongi meile nüüd osaks saanud.+ Rõõmustagem* lootuse üle, et Jumal tõstab meid ausse.  Kuid ärgem rõõmustagem ainult selle üle, vaid rõõmustagem ka raskuste üle,+ mida kohtame, kuna me teame, et raskused teevad vastupidavaks,+  vastupidavus toob Jumala soosingu,+ Jumala soosing annab lootuse+  ja lootuses ei pea pettuma,+ sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu kaudu, mis meile on antud.+  Jumala määratud ajal suri Kristus jumalatute eest, kui me alles nõrgad olime.+  Vaevalt läheb ju keegi surma seaduskuuleka inimese eest, kuigi hea inimese eest oleks mõni ehk isegi valmis surema.  Ent Jumal pakub meile oma armastust sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime veel patustajad.+  Kuna me oleme nüüd õigeks mõistetud tema vere hinnaga,+ võime olla kindlad, et me pääseme tema kaudu Jumala viha eest.+ 10  Sest kui meid lepitati Jumalaga tema poja surma kaudu, kui me olime alles vaenlased,+ siis kui palju enam päästetakse meid tema elu kaudu nüüd, kui oleme lepitatud! 11  Seega me rõõmustame ka selle üle, et meil on võimalik olla Jumalaga lähedane tänu meie isandale Jeesus Kristusele, kelle kaudu oleme nüüd Jumalaga lepitatud.+ 12  Niisiis, nagu ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu surm,+ nii on surm kandunud edasi kõigisse inimestesse, sest nad kõik on patused.+ 13  Patt oli maailmas juba enne Moosese seadust, kuid pattu ei panda süüks, kui pole seadust.+ 14  Ometi valitses surm kuningana Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud patustanud samamoodi nagu Aadam, kes oli selle sarnane, kes pidi tulema.+ 15  Kuid kingiga ei ole lugu nii nagu väärsammuga. Kui ühe inimese väärsammu tõttu paljud surid, siis kui palju enam toovad Jumala arm ja kink ühe inimese, Jeesus Kristuse armuga paljudele võrreldamatut kasu!+ 16  Tõesti, kingi puhul ei lähe nii, nagu läks tolle ühe inimese patu tagajärjel.+ Sest ühele väärsammule järgnenud kohtuotsus tõi süüdimõistmise,+ kuid paljudele väärsammudele järgnenud kink on toonud õigeksmõistmise.+ 17  Kui ühe inimese väärsammu tõttu on surm valitsenud kuningana,+ siis kui palju enam hakkavad tänu sellele ühele, Jeesus Kristusele, elama ja kuningatena valitsema+ need, kes saavad külluslikult armu ja kingiks õigeksmõistmise!+ 18  Niisiis, nagu ühe väärsammu tagajärjeks oli kõiksuguste inimeste süüdimõistmine,+ nii mõistetakse ka ühe õige teo tulemusena kõiksugused inimesed+ õigeks, et nad saaksid elu.+ 19  Just nagu ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu said paljud patuseks,+ nii saavad ühe inimese kuulekuse tõttu paljud õigeks.+ 20  Hiljem tuli Moosese seadus, et näidata väärsammude rohkust.+ Ent kui patte oli palju, siis armu oli veelgi enam. 21  Milleks? Selleks, et nagu patt ja surm on valitsenud kuningana,+ nii valitseks ka arm kuningana õiguse kaudu eesmärgiga tuua igavene elu meie isanda Jeesus Kristuse kaudu.+

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „on”.
Teine võimalik tähendus: „me rõõmustame”.

Kommentaarid

Pildid ja videod