Efeslastele 2:1–22

2  Jumal on teinud elavaks teid, kes olite surnud oma väärsammude ja pattude tõttu,+  kui te elasite selle maailmaajastu mallide järgi,+ selle valitseja tahte järgi, kellel on võim õhu üle,+ vaimu üle,+ mis tegutseb sõnakuulmatutes inimestes.  Nende keskel elades me kõik toimisime kord oma patuste ihade järgi+ ning tegime oma patuse loomuse ja mõtete tahtmist mööda.+ Me olime nagu kõik teisedki sünnist saati Jumala viha all.+  Kuid Jumal, kes on väga halastav,+ on suurest armastusest meie vastu+  teinud meid, kes me olime väärsammude tõttu surnud, elavaks koos Kristusega.+ Tänu armule on teid päästetud.  Jumal on äratanud meid üles koos Kristus Jeesusega ja pannud meid kui Kristuse jüngreid istuma taevastesse paikadesse ühes temaga,+  et näidata tulevastel ajastutel oma armu võrratut rikkust oma headusega meie vastu, kes me oleme Kristus Jeesuse jüngrid.  Tänu sellele armule on teid teie usu alusel päästetud.+ See pole teie enda saavutus, vaid Jumala kingitus.  See ei olene tegudest,+ nii et kellelgi pole põhjust kiidelda. 10  Me oleme Jumala kätetöö ja meid kui Kristus Jeesuse jüngreid+ on loodud+ tegema häid tegusid, mis Jumal on ette määranud, et me neid teeksime. 11  Pidage siis meeles, et oli aeg, kus need, kes olid inimkätega ümber lõigatud, nimetasid teid, sünni poolest mittejuute, ümberlõikamata inimesteks. 12  Sel ajal te olite ilma Kristuseta, kaugel Iisraeli rahvast, te polnud tõotuse lepingute osalised+ ning olite ilma lootuse ja Jumalata selles maailmas.+ 13  Aga nüüd, kus te olete Kristus Jeesuse jüngrid, olete teie, kes olite kord Jumalast kaugel, tulnud Jumala ligi Kristuse vere kaudu. 14  Tema on meie rahu,+ tema, kes liitis need kaks rühma üheks+ ja hävitas neid eraldava vaheseina*.+ 15  Oma kehaga kaotas ta vaenu — käskudest ja määrustest koosneva seaduse —, et luua neist kahest rühmast ühtsuse kaudu endaga üks uus inimene+ ja teha rahu 16  ning lepitada mõlemad rühmad Jumalaga piinaposti kaudu, et nad võiksid olla üks keha.+ Seda ta tegi, kui ta oma kehaga kõrvaldas vaenu.+ 17  Ta tuli ning kuulutas head sõnumit rahust teile, kes olite kaugel, ja rahu neile, kes olid lähedal. 18  Tänu temale pääseme meie, mõlemad rühmad, Isa juurde ühe ja sama vaimu kaudu. 19  Seepärast pole te enam võõrad ega muulased,+ vaid pühade kaaskodanikud+ ja Jumala pere liikmed.+ 20  Te olete ehituskivid apostlite ja prohvetite vundamendil,+ Kristus Jeesus ise on aga nurgakivi.+ 21  Ühtsuses temaga kerkib kogu ehitis kooskõlaliselt kokkuliidetuna+ pühaks templiks Jehoovale*.+ 22  Ühtsuses temaga ehitatakse teistki nüüd paika, kus Jumal elab oma vaimu kaudu.+

Allmärkused

Vihje templiala barjäärile, mis takistas mittejuute sisenemast õuedesse, kuhu võisid minna ainult juudid.

Kommentaarid

Pildid ja videod

„Vahesein”
„Vahesein”

Kui apostel Paulus kirjutas Efesose kristlastele koguduse ühtsusest, võrdles ta Moosese seadust vaheseinaga, mis eraldas juute mittejuutidest. (Ef 2:14.) Paulus võis viidata rinnatisele, mis ümbritses 1. sajandi Jeruusalemma templi siseõuesid. See rinnatis ehk soreg oli piiriks, millest mittejuudid ei tohtinud edasi minna, muidu oleks neid karistatud surmaga. Ükskord võeti Paulus templis kinni, sest juudid süüdistasid teda alusetult selles, et ta on toonud piirdega eraldatud alale mittejuute. (Ap 21:26–31.) Et paremini mõista, mida Paulus silmas pidas, kui kirjutas vaheseinast, vaata videot.