1. Korintlastele 7:1–40

7  Kui nüüd rääkida sellest, millest te kirjutasite, siis mehel on parem naist mitte puutuda*;  aga kuna hoorus* on laialt levinud, olgu igal mehel oma naine+ ja igal naisel oma mees.+  Mees täitku oma kohust naise vastu ja naine mehe vastu.+  Naisel pole voli oma keha üle, vaid see on tema mehel. Samamoodi pole mehel voli oma keha üle, vaid see on tema naisel.  Ärge keelake end teineteisele, välja arvatud mõlema nõusolekul teatud ajaks, et võiksite pühendada aega palvetamisele. Kuid pärast seda olge jälle koos, et Saatan ei saaks teid kiusatusse viia teie talitsematuse pärast.  Ma ei ütle seda käsuna, aga te võite nii teha.  Ma soovin, et kõik inimesed oleksid nagu mina. Siiski on igaühel oma and+ Jumalalt, ühel niisugune ja teisel teistsugune.  Neile, kes pole abielus, ja lesknaistele ma ütlen, et neil on parem jääda nii, nagu minagi olen.+  Aga kui neil pole enesevalitsust, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui ihades põleda.+ 10  Abielus inimestele annan ma nõu, tegelikult mitte mina, vaid Isand, et naine ärgu mingu oma mehe juurest ära.+ 11  Kui ta aga läheb, siis jäägu ta üksikuks või leppigu jälle ära oma mehega. Samuti mees ärgu jätku oma naist maha.+ 12  Teistele ma ütlen, jah, mina, mitte Isand:+ kui mõnel vennal on uskmatu naine ja naine on nõus temaga kokku jääma, siis ta ärgu jätku naist maha; 13  samuti kui naisel on uskmatu mees ja mees on nõus temaga kokku jääma, siis ta ärgu jätku meest maha. 14  Sest uskmatule mehele tuleb kasuks seotus oma uskliku naisega ja uskmatule naisele tuleb kasuks seotus oma uskliku mehega. Muidu poleks ju teie lapsed pühad, aga nüüd nad on. 15  Ent kui uskmatu otsustab ära minna, siis las ta läheb; vend või õde pole sellises olukorras kohustatud temaga kokku jääma. Jumal on kutsunud teid elama rahus.+ 16  Kust sa tead, naine, võib-olla sa päästad oma mehe, aidates tal usklikuks saada?+ Või sina, mees, kust sa tead, võib-olla sa päästad oma naise, aidates tal usklikuks saada? 17  Igaüks jäägu nii, nagu Jehoova on teda kutsunud, nagu ta temale ta osa on andnud.+ Niisuguse juhise annan ma kõigis kogudustes. 18  Kui keegi oli ümber lõigatud, kui ta kutsuti,+ siis jäägu ta ümberlõigatuks. Kui keegi kutsuti siis, kui ta polnud ümber lõigatud, siis ärgu ta lasku end ümber lõigata.+ 19  Oluline pole see, kas inimene on ümber lõigatud või ümber lõikamata,+ vaid Jumala käskude pidamine.+ 20  Millisena keegi on kutsutud, selliseks ta jäägu.+ 21  Kas sind kutsuti orjana? Ära muretse selle pärast.+ Kui sa aga võid vabaks saada, siis kasuta seda võimalust. 22  Sest iga Isanda teenija, kes kutsuti orjana, on vabakslastu* ja kuulub Isandale.+ Samamoodi on see, kes kutsuti vaba inimesena, Kristuse ori. 23  Teid on kalli hinnaga ostetud,+ ärge saage enam inimeste orjaks. 24  Millisena keegi teist, vennad, on kutsutud, selliseks ta Jumala ees jäägu. 25  Neitside kohta* pole mul Isandalt ühtki käsku, vaid ma ütlen oma arvamuse+ ja te võite mind usaldada, sest Isand on mulle halastust osutanud. 26  Ma arvan, et praegustel rasketel aegadel on inimesel parem jääda nii, nagu ta on. 27  Kas sa oled naisega seotud? Ära püüa vabaks saada.+ Kas sul pole enam naist? Ära otsi endale naist. 28  Aga kui sa ka abielluksid, ei teeks sa pattu, ja kui neitsi abielluks, ei teeks ta pattu. Ent need, kes abielluvad, kogevad oma elus uusi raskusi,* mina aga tahan teid nendest säästa. 29  Ma ütlen ka seda, vennad, et vähe aega on järele jäänud.+ Nüüdsest peale need, kellel on naine, olgu nagu need, kellel pole naist; 30  samuti olgu nii, et need, kes nutavad, nagu ei nutakski, ja need, kes rõõmustavad, nagu ei rõõmustakski, ja need, kes midagi ostavad, nagu polekski omanikud, 31  ning need, kes seda maailma kasutavad, ärgu kasutagu seda täiel määral, sest selle maailma näitelava muutub. 32  Ma tõesti tahan, et teil poleks vaja muretseda. Mees, kes pole abielus, muretseb Isandaga seotud asjade pärast, püüdes meeldida Isandale. 33  Kuid abielus mees muretseb maailmaga seotud asjade pärast,+ püüdes meeldida naisele, 34  ja ta on jagatud. Niisamuti muretsevad neitsi ja naine, kes pole abielus, Isandaga seotud asjade pärast,+ et olla pühad nii oma keha kui ka mõtete poolest. Ent abielus naine muretseb maailmaga seotud asjade pärast, püüdes meeldida mehele. 35  Seda ma räägin teie enda kasuks — mitte selleks, et teha teile kitsendusi, vaid et ergutada teid toimima nii, nagu on kohane, ning teenima Isandat pühendumusega, ilma et miski tähelepanu hajutaks. 36  Aga kui keegi arvab, et ta ei tee õigesti, kui jääb vallaliseks,* ja kui ta pole liiga noor*, siis tehku ta, nagu soovib, ta ei tee pattu. Sellised inimesed abiellugu.+ 37  Kui aga keegi on oma südames kindel ega tunne selle järele tungivat vajadust, vaid tal on võim oma tahtmise üle ja ta on teinud oma südames otsuse jääda vallaliseks, siis teeb ta hästi.+ 38  Niisiis, kes abiellub, valib hea tee, kuid kes ei abiellu, valib parema tee.+ 39  Naine on seotud oma mehega seni, kui ta mees elab.+ Aga kui mees on suikunud surmaunne, siis on naine vaba abielluma, kellega tahab — kuid üksnes Kristuse jüngriga*.+ 40  Ent minu arvates on ta õnnelikum, kui ta jääb abielutuks. Ja ma olen kindel, et ka minul on Jumala vaim.

Allmärkused

Mõeldakse seksuaalsuhteid.
Algkeeles on siin kr sõna porneia mitmuse vorm. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Vt „Sõnaseletusi”, märksõnad „vaba inimene; vabakslastu” ja „ori”.
Võib tõlkida ka „nende kohta, kes pole kunagi abielus olnud”. Kreeka sõna, mis on tõlgitud vastega „neitsi”, käib nii naiste kui ka meeste kohta.
Sõna-sõnalt „kogevad oma lihas viletsust”.
Võib tõlkida ka „et ta ei suuda ohjeldada sugutungi”.
Võib tõlkida ka „kui ta nooruse õitseaeg on möödas”.
Sõna-sõnalt „üksnes Isandas”.

Kommentaarid

Pildid ja videod