Hüppa sisu juurde

Mis mõttes Jeesus meid päästab?

Mis mõttes Jeesus meid päästab?

Piibli vastus

Jeesus päästis inimesed sellega, et andis nende eest lunastusohvriks oma elu. (Matteuse 20:28.) Sellepärast nimetab Piibel Jeesust maailma päästjaks. (1. Johannese 4:14.) Apostlite teod 4:12 ütleb: „Pääste ei tule ju kellegi teise kaudu, sest taeva all pole inimestele antud ühtki teist nime, mille kaudu meid päästetakse.”

Jeesus „maitses ... surma kõigi inimeste eest”, kes temasse usuvad. (Heebrealastele 2:9; Johannese 3:16.) Seejärel „äratas [Jumal] ta surnuist üles” ja Jeesus läks vaimolendina taevasse tagasi. (Apostlite teod 3:15.) Seal saab Jeesus „tuua ülima pääste neile, kes tema kaudu Jumala juurde tulevad, sest ta on alati elus, et nende eest kosta”. (Heebrealastele 7:25.)

Miks on vaja, et Jeesus meie eest kostaks?

Me kõik oleme patused. (Roomlastele 3:23.) Patt on barjääriks inimese ja Jumala vahel ning viib surma. (Roomlastele 6:23.) Jeesus on aga nende eestkostja, kes usuvad lunastusohvrisse. (1. Johannese 2:1, allmärkus.) Ta kostab ehk astub välja nende eest, paludes Jumalal kuulata nende palveid ning andestada neile oma lunastusohvri alusel. (Matteuse 1:21; Roomlastele 8:34.) Jumal tegutseb Jeesuse palvete kohaselt, sest need on kooskõlas tema tahtega. Ta saatis Jeesuse maa peale, „et maailm tema kaudu pääseks”. (Johannese 3:17.)

Kas pääste saamiseks piisab ainult usust Jeesusesse?

Ei piisa. Meil on küll vaja uskuda Jeesusesse, aga pääste saamiseks on vaja enamat. (Apostlite teod 16:30, 31.) Piibel ütleb: „Nagu keha ilma eluvaimuta on surnud, nii ka usk ilma tegudeta on surnud.” (Jaakobuse 2:26.) Mida teha, et saada päästet?

  • Õpi tundma Jeesust ja tema isa Jehoovat. (Johannese 17:3.)

  • Kasvata oma usku. (Johannese 12:44; 14:1.)

  • Väljenda oma usku sellega, et kuulad Jehoova ja Jeesuse nõuandeid. (Luuka 6:46; 1. Johannese 2:17.) Jeesus õpetas, et mitte igaüks, kes teda oma issandaks nimetab, ei pääse, vaid ainult need, kes täidavad ta taevase isa tahet. (Matteuse 7:21.)

  • Ilmuta usku ka raskustes. Jeesus ütles: „Kes lõpuni vastu peab, see päästetakse.” (Matteuse 24:13.)