Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Maac 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: me koi epun ke, nemene la ahnahna ka tru hnei Akötresieti hna hamëne koi së?

Xötr: Ioane 3:16

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la Ita Ne Thup celë la kepine matre Akötresieti a upi Iesu e celë fen matre troa mec thatraqai së, memine fe la aqane tro sa amamane la hni ne ole së kowe la ahnahna cili.

NEMENE LA BASELAIA I AKÖTRESIE?

Hnying: [Amamane jë la icetröne la tarak.] Nemene la aqane tro epuni a sa lai hnying? Ame la Baselaia i Akötresie tre, ej e kuhu hni epun? maine ngöne la mekuna i epun? maine pena ketre musi e koho hnengödrai?

Xötr:Daniela 2:44; Isaia 9:6.

Nyine Tro Fë: Kola qaja hnene la tarak celë la aqane tro la Baselaia i Akötresie a hetre thangane ngöne la mele së.

PEPA NE IHË THATRAQANE LA DRAI NE AMEKUNËN

Nyine Tro Fë: Eahuni a hëne la itre atr troa hane sine la ketre drai ka sisitria. [Line pi la pepa ne ihë.] Ame e 11 Eiperem, tre, itre milio la etrune la itre atr ka troa traqa matre troa hane sine la meci Iesu Keriso me hane dreng la ketre cainöj. Kola troa qejepengöne la thangane ka loi hne së hna troa kapa qa ngöne la meci nyidrë. Hane cahu traem memine la hnë icasikeu. Hane pi fe traqa.

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.