Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre edromë ne la Tusi Hmitrötr hna elon

Hane jë xome koi nyipunie la itre itre qa hnine la Tusi Hmitrötr hna elone nyine dreng, nge ka xatua së troa xomi ini qa ngöne la pengöne la itre atr, maine itre ewekë ka traqa, nge hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr.

 

 

Pëkö nyine e ngöne la qene hlapa celë.

Content is available in this language on the following pages: