Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Huliwa Ne Baselaia

Kola mama hnine la Huliwa Ne Baselaia la nyine tro la Itretre Anyipici Iehova a hnëkëne göne la itre icasikeu: Ini Tusi Hmitrötr Ne La Ekalesia, me Ini Ne Cainöj Qaathei Akötresie, me Icasikeu Ne La Huliwa.

Ithuemacany: Hetre itre tane mekun e celë, ka isapengöne kö memine la ka mama ngöne la itre Huliwa Ne Baselaia hna ujëne ngöne la itre xa qene hlapa.

 

FE JË
Amë Xötrën
Liste

HULIWA NE BASELAIA

Diseba 2015

HULIWA NE BASELAIA

Nofeba 2015

HULIWA NE BASELAIA

Okotropa 2015

HULIWA NE BASELAIA

Semitrepa 2015

HULIWA NE BASELAIA

Ogas 2015

HULIWA NE BASELAIA

Julai 2015

HULIWA NE BASELAIA

Juun 2015

HULIWA NE BASELAIA

Mei 2015

HULIWA NE BASELAIA

Eiperem 2015

HULIWA NE BASELAIA

Maac 2015

HULIWA NE BASELAIA

Febuare 2015

HULIWA NE BASELAIA

Januare 2015