Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Pengöne E La Itre Edromë Ne La Tusi Hmitrötr

Hane cahu itre edromë qa hnine la Tusi Hmitrötr nyine dreng, hna nyi xan hnei itre ithanata ka qeje pengöne la edromë, me miuzik me itre xa ewekë ju kö.

 

 

FE JË
Amë Xötrën
Liste

Iehova a Amelene La Nöje i Nyidrë

Iehova Hi La Akötresie Ka Cas (1 Ite Joxu 16:29-33; 1 Ite Joxu 17:1-7; 1 Ite Joxu 18:17-46; 1 Ite Joxu 19:1-8)