Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu
 • Kola tro fë la boroshür, Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie! e Boukoumbé e Bénin

  Itre Hna E​—Bénin

  • 11 241 706​—lao atr

  • 12 759​—la itre ka ini Tusi Hmitrötr koi itre atr

  • 192​—lao Ekalesia

  • 881​—lao atr, e ca ka cainöj

 • Kola tro fë la maca ngöne la hnë acili loto e Belgique, ngöne la ketre götrane E40 Trans-European, MotorwayJabbeke

  Itre Hna E​—Belgique

  • 11 267 910​—lao atr

  • 25 437​—la itre ka ini Tusi Hmitrötr koi itre atr

  • 354​—lao ekalesia

  • 436​—lao atr, e ca ka cainöj

 • Paramaribo (Suriname)—Kola ithanata Tusi Hmitrötr jëne la boroshür Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie!

  Itre Hna E—e Suriname

  • 540 000 la etrune la atr

  • 2 982 la itre ka ini Tusi Hmitrötr kowe la itre atr

  • 55 lao ekalesia

  • E ca ka cainöj ke 190 lao atr

 • Kola tro fë la itre maca ka loi ne la Baselaia kowe la ketre atre nyi ie e Funafuti e Tuvalu

  Itre Hna E​—Tuvalu

  • 9 943​—lao atr

  • 73​la itre ka ini Tusi Hmitrötr memine la itre xa atr

  • 1​lao ekalesia

  • 136​—lao atr, e ca ka cainöj

FE PI

"Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fen."—Mataio 24:14

THING

"Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fen."—Mataio 24:14

"Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fen."—Mataio 24:14

ITA NE THUP

Na. 6 2017 | Nemene La Ahnahna Ka Sisitria Catre Kö?

Itretre Anyipici Iehova—Pengö Hun?

Ka fetra eahuni qa ngöne la isa zi hun me qene hlapa, me qene nöj, ngo hna acasi huni hnene la itre mekune ka cas. Ame la hnapan, tre ene la aja huni troa atrunyi Iehova, ene la Akötresieti hna qaja hnine la Tusi Hmitrötr, nge Atre Xupe la nöjei ewekë asë. Eahuni fe a isa catr troa xome la tulu i Iesu Keriso, me madrine la kola hë huni ka hape, itre Keresiano. Ka majemine fe eahuni xatuane la itre atr troa atrepengöne la Tusi Hmitrötr memine la Baselaia i Akötresie. Nge pine laka eahuni a anyipici Iehova Akötresie, kola hape, eahuni a qeje Nyidrë me Baselaia i Nyidrë, celë hi matre hna ati ëje hun, Itretre Anyipici Iehova.

Ange hane jë tro kowe la sit ëternete hun. Ange hane ju e la Tusi Hmitrötr ngöne ëternet. Thele jë troa atrepengöne la itre ini hne huni hna lapaune kow.

 

 

Itre trefën & Itre kem me thin

Troa Madrine Tune Kaa La Hnepe Lapa i Epun?

Pine nemene matre nyipi ewekë la faipoipo? Tune kaa la aqane troa ce mele la lue trefën?

Itre Thöth

Nemene La Sipu Pengöi Eni?

E mama hnyawa hi koi së la itre hne së hna atreine kuca, me itre ifego së, me itre mekune nyine eatrën, tro së lai a axecië mekune hnyawa, ngacama jole pi hë.

Itre Nekönatr

Casi Hi Elanyi La Baselaia

Tro ha tune kaa la mele elany, la Iesu a troa mus kowe la fene hnengödrai asë? Tro fe kö hmunë a hane mele ngöne la ijine cili?

Sipone Jë Troa Hane Ini Tusi Hmitrötr

Hane jë ini Tusi Hmitrötr ngöne la götrane me drai hnei nyipunieti hna sa.

Itre Video Hna Kuca Hnei Itre Keresiano

Itre video hna kuca ngöne ëternet, matre troa acatrene la lapaune së koi Akötresie.

Ka Qa Kaa La Mani Hnei Epuni Hna Huliwan?

Hane hi la aqane huliwane eahuni la mani thatraqane la huliwa ne cainöj e cailo fen, ngacama tha eahuni fe kö a hane tro fë itrapetr.

Itre Icasikeu Ne La Ekalesia Ne La Itretre Anyipici Iehova

Hane hi la hnë icasikeu hun, me aqane hmi hun.

Ange Hane Ju e

Hane hi la itre ka hnyipixe.

Video Qene Hum

Inine la Tusi Hmitrötr jëne La itre video koi qene hum