Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan

Ame la Pepa Nyine Huliwan tre, ketre porogaram hna eköth. Hetrenyi fe e hnin, la itre itusi hna hnëkën me hna troa huliwan, nge kolo fe a e la Tusi Hmitrötr. Nge ketre icasikeu lai hna kuca e nöjei wiik.

 

FE JË
Amë Xötrën
Liste

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Eiperem 2018

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Maac 2018

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Febuare 2018

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Januare 2018

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Diseba 2017

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN

Nofeba 2017