Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nyima Ne Hmi Thatraqane La Itre Keresiano

Hane jë xome koi nyipunie la itre nyima ka mingöming ne la itre Keresiano hna sil thatraqane la hmi koi Iehova Akötresie. Ijije troa drenge la itre nyima hna nyiman, maine hna elone pena hi.

 

 

"Nyima Madrine Jë" Koi Iehova

Itre Xa Video Hna Ce Amë

Songs from "Sing Out Joyfully" performed by a children’s chorus