Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Itusi me Boroshür Thatraqane La Ini Tusi Hmitrötr

Xome jë kowe la ordinatöre i nyipunie la itre itusi celë me itre boroshür, matre troa inine la Tusi Hmitrötr jëne la ketre mekene la itus, matre ketre mekene pena.

 

 

FE JË
Amë Xötrën
Liste

Porogaram Ne Asabele Ne sirkoskripsio e 2018

Porogaram Ne Asabele Ne sirkoskripsio e 2018

Topik Ne La Drai—2018

Organizasio Ka Kuca La Aja i Iehova

Pepa ne ihë göi itre icaskeu

Jëne Madrine Kowe La Itre Hnepe Lapa

Wiik Tixenuë i Iesu e Celë Fen

Itre xa hna saze hnine itus ngöne ëternet ka tha mama pala kö hnine la itre itus hna fejane hë