Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Musi Hë La Baselaia i Akötresie!

Tusi Qaathei Lapa Ne Xomi Meköt

Nemene la aqane eatre la ithuemacanyi hna hamëne hnei Charles Russell lo 2 Okotropa 1914?

MEKENE 1

“Epi Traqa Pi La Baselaia i Cilie”

Tru catre kö la hnei Iesu hna ithanatane la Baselaia i Akötresie, nge co pë hë la hna ithanatane la itre xa ewekë. Eue la tro eje a traqa, nge tune kaa la aqane tro eje a traqa?

MEKENE 2

Cile Hë e Hnengödrai La Baselaia

Drei la ka xatuane la itretre drei Keriso e celë fen troa hnëkë angatre kowe la Baselaia? Nemene la itre pengöne ka amamane ka hape nyipi mus la Baselaia?

MEKENE 3

Iehova a Amamane La Aja i Nyidrë

Hapeu, mekuna i Iehova kö ngöne la qaan troa acile la Baselaia Ne La Mesia? Nemene la aqane amamane Iesu la pengöne la Baselaia?

MEKENE 4

Iehova a Atrune La Ëje i Nyidrë

Nemene hë la itre hna kuca hnene la Baselaia göne la ëje i Akötresie? Nemene la aqane ahmitrötrëne epuni la ëje i Iehova?

MEKENE 5

Joxu a Amamane La Nyipici Göne La Baselaia

Loi tro së trotrohnine hnyawa la pengöne la Baselaia i Akötresie, la itretre ce musi me itre jinin, memine la enyipiewekëne troa nyipici.

MEKENE 6

Itre Atr Ka Cainöj—Itre Hlue Ka Huujë Angatre Xane Kö

Pine nemene matre xecie hnyawa koi Iesu ka hape, troa hetre ka troa ce huliwa me nyidrë göi troa cainöje ngöne la itre drai ne la pun? Nemene la aqane tro epuni a amamane ka hape epuni a thele panëne la Baselaia?

MEKENE 7

Itre Aqane Cainöj—Kola Huliwane La Nöjei Jëne Troa Ketr La Itre Atr

Wange ju la itre jia ne huliwa hna xome hnene la nöje i Akötresie göi troa ketr la itre atr ka ala nyimu catre hmaca kö hnene la maca ka loi qëmekene troa traqa la pun.

MEKENE 8

Itre Jia Ne Cainöj—Itre Itus Hna Kuca Göi Troa Cainöj e Cailo Fen

Nemene la aqane amamane hnene la huliwa ne ujë qene hlapa laka, hetrenyi la ixatua i Iesu? Nemene la itre ewekë ka traqa göne la itre itusi ka amamane ka hape, cile hë la Baselaia?

MEKENE 9

Thangane La Hna Cainöj—“Öhnejë La Hna Eënyi, Elehmedë Hë e Troa Menu”

Iesu a inine la itretre drei nyidrë la lue ini ka tru ka qaja la menue ngöne la götrane u. Nemene la aliene la lue ini cili koi së?

MEKENE 10

Joxu a Nyidrawane La Nöje i Nyidrë Ngöne La u

Nemene la ka acaasine la Noel me kuluse?

MEKENE 11

Aqane Nyidrawane La Thiina—Troa Hmitrötre Tui Akötresie

Hetre aliene kowe la nöje i Akötresie qaane lo 1919 la itre hnahage ne thup memine la itre qanahage ne la ēnē hna meköle goeëne hnei Ezekiela.

MEKENE 12

Hna Hnëkëne Troa Nyihluene La “Akötesieti Ine La Tingeting”

Tha Tusi Hmitrötre kö a qaja la eisapengönene la imenumenu memine la ewekë hna eköthe hnyawa, ngo ene pe la imenumenu memine la tingeting. Pine nemen? Nge tune kaa la aqane ketr la hni ne la itre Keresiano enehila?

MEKENE 13

Itretre Cainöj a Iutisai Pine La Maca Ka Loi

Casi hi la mekunane la itre juges enehila me Gamaliela atre hamë ini ka sisitria ekö.

MEKENE 14

Kola Nyipici Kowe La Musi Akötresie Hmekuj

Ame la “hneopegejë,” ene la icilekeu ka traqa kowe la Itretre Anyipici Iehova, tre hna ulume maine apëne hnene la ketre ewekë tha hna mekune kö.

MEKENE 15

Kola Cilëgöline La Meköt Göi Troa Isa Kuci Hmin

Hnene la nöje i Akötresie hna isigöline la meköt angatre troa drengethenge la wathebo ne la Baselaia i Akötresie.

MEKENE 16

Icasikeu Göi Hmi

Nemene la aqane tro sa kepe thangane la itre icasikeu?

MEKENE 17

Aqane Inine Me Hnëkëne La Itre Jini ne La Baselaia

Nemene la aqane hnëkëne la itre jini ne la Basleaia jëne la itre hna ini qaathei Akötresie matre tro angatr a eatrëne hnyawa la itre hnëqa i angatr?

MEKENE 18

Qa Kaa La Mani Göi Itre Huliwa Ne La Baselaia?

Ka qa kaa la mani? Nemene la aqane huliwane ej?

MEKENE 19

Kola Atrunyi Iehova Jëne La Itre Uma Hna Xup

Itre uma ne hmi a atrunyi Akötresie, ngo tha celë kö la ka sisitria catre koi Nyidrë.

MEKENE 20

Huliwa Ne Ixatua

Pine nemene matre qaja jë së ka hape, huliwa i Akötresieti fe hi la huliwa ne ixatua?

MEKENE 21

Baselaia i Akötresie a Apatrene La Itre Ithupëjia

Loi e tro epuni a hnëkë enehila kowe la isi Amagedo.

MEKENE 22

Baselaia a Aejëne La Aja i Akötresie Göi Ihnadro

Easa atre tune kaa ka hape, troa eatre la itre hna thingehnaeane hnei Iehova?