Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Asabele Hna Sin E Nöjei Macatre Hnene La Itretre Anyipici Iehova

Thele jë troa atrepengöne la itre asabele hne huni hna sin e nöjei macatre. Thele jë la ketre hnë asabele ka tha nanyi kö qa ngöne la hnalapa i nyipunie.

Thele Jë La Götran Ka Easenyi Koi Epun