Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Icasikeu Ne La Ekalesia Ne La Itretre Anyipici Iehova

Thele jë troa atrepengöne la aqane trongene la itre icasikeu hun. Thele jë la ketre hnë icasikeu ka tha nanyi kö qa cili hnalapa i epun.

Thele Jë La Götran Ka Easenyi Koi Epun

itretre anyipici iehova, itre icasikeu

Ame ngöne la nöjei wiik, hna eköthe hnene la Itretre Anyipici Iehova la itre icasikeu matre ijine troa hmi koi Iehova. (Heberu 10:24, 25) Ame ngöne la itre ijine icasikeu celë hna fe kowe la nöjei atr, eahuni a goeëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr memine la aqane troa trongëne la itre ini ngöne la mele hun.

Ame ngöne la itre icasikeu cili, tre, hetrenyi la itre ijine kola qeje mekune hnene la itre atren, kösë lo easë ngöne ketre hna ini. Kola nyiqane me nyipune la itre icasikeu hnene la nyima me thith.

Tha hnene kö laka tha Atre Anyipici Iehova kö epuni ke, tha tro hë epuni a hane sine la itre icasikeu hun. Eahuni a hëne la nöjei atr troa hane traqa kowe la itre icasikeu hun. Tha hna nyithupene kö la troa hane sine itre ej. Ketre, pëkö tro fë itrapetr.