Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Hna Hnyingëne Lapaane Kowe La Itretre Anyipici Iehova

ITRE HNA HNYINGËNE LAPAAN

Kolo Kö a Cainöje Hnene La Itretre Anyipici Iehova Ngöne Itre Hnalapa Trootro Matre Isiine Troa Hane Mel Elany?

Hane hi la hne huni hna inine göi iamele, me göne la aqane troa amelene la itre atr.

ITRE HNA HNYINGËNE LAPAAN

Kolo Kö a Cainöje Hnene La Itretre Anyipici Iehova Ngöne Itre Hnalapa Trootro Matre Isiine Troa Hane Mel Elany?

Hane hi la hne huni hna inine göi iamele, me göne la aqane troa amelene la itre atr.

Hnauëne Laka Tha Itretre Anyipici Iehova Kö a Hane Xomi Madra?

Nyimutre la itre hna mekuhnine menune göne la Itretre Anyipici Iehova pi madra. Ngo hane hi la itre mekune ka qaja la kepine matre angatr a ujë tune lai.

Hnauëne Laka Tha Itretre Anyipici Iehova Kö a Hane Xomi Madra?

Nyimutre la itre hna mekuhnine menune göne la Itretre Anyipici Iehova pi madra. Ngo hane hi la itre mekune ka qaja la kepine matre angatr a ujë tune lai.

Itre Ini

Epuni Kö A Hane Lapaune Koi Iesu?

Hane hi la kepine matre nyipi ewekë tro la itre nyipi Keresiano a lapaune koi Iesu.

Nemene La Aqane Goeëne Hnene La Itretre Anyipici Iehova La Itre Xa Hmi?

Hane hi la itre xa hatrene ka amamane ka hape, ame la itre nyipi Keresiano ka nue la itre atr troa isa hmi.

Hnauëne Laka Tha Itretre Anyipici Iehova Kö a Hane Xomi Madra?

Nyimutre la itre hna mekuhnine menune göne la Itretre Anyipici Iehova pi madra. Ngo hane hi la itre mekune ka qaja la kepine matre angatr a ujë tune lai.

Organizasio

Pine Nemene Matre Kola Qaja Ka Hape, Itretre Anyipici Iehova?

Kola qeje pengöne e celë la qaane la ëje cili.

Drei La Ka Acile La Hmi Ne La Itretre Anyipici Iehova?

Ange hane ju e, matre trotrohnine la kepine laka, tha Charles Taze Russell kö la ka acile la hmi hun.

Ka Qa Kaa La Mani Hna Huliwane Hnene La Itretre Anyipici Iehova?

Hane hi la aqane huliwane eahuni la mani thatraqane la huliwa ne cainöj e cailo fen, ngacama tha eahuni fe kö a hane tro fë itrapetr.

Hapeu Hna Nyithupene Kö La Itre Hene Ne Hmi Ne La Itretre Anyipici Iehova?

Hetre itre hene ne hmi epuni kö? Drei la itre ka sine la hmi epun?

Nemene La Pengöne La Itre Ekalesia Ne La Itretre Anyipici Iehova?

Hane hi la itre hna kuca matre tro la itre ekalesia a xatua huni troa kapa la itre ini.

Itre Atren

Hapeu, Epuni Kö A Nuetrije La Itre Atr Ka Tha Ce Hmi Hmaca Kö Me Epun?

Ame itre xa ijin, nyipi ewekë troa upetrön eë la ketre atr, ke ketre hna amekötine lai hna acile matre troa xatuane la itre ka ajane troa bëeke hmaca kowe la ekalesia.

Cainöj

Pine Nemene Matre Itretre Anyipici Iehova A Tro Koi Itre Hnalapa Trootro?

Hane hi la hnëqa hnei Iesu hna upe kowe la itretre drei nyidrëti ekö troa kuca.

Kolo Kö a Cainöje Hnene La Itretre Anyipici Iehova Ngöne Itre Hnalapa Trootro Matre Isiine Troa Hane Mel Elany?

Hane hi la hne huni hna inine göi iamele, me göne la aqane troa amelene la itre atr.

Hnauëne Laka Itretre Anyipici Iehova A Tro Troa Wange La Itre Atr Ka Hmi Hë?

Nemene la ka upi huni troa tro troa wange la itre atr ka hmi hë?

Epuni a Ini Tusi Hmitrötre Tune Kaa?

Hane hi cahu itre mekune ka troa sa la itre hna lapaa hnyingëne thel hnene la itre atr göi ini Tusi Hmitrötr.

Itre Atren me mele ne la hnepe lapa

Itretre Anyipici Iehova Kö a Hane Thele Nyine La Itre Mec i Angatr?

Hetre itre atr ka mekune ka hape, tha Itretre Anyipici Iehova kö a thele nyine la mec i angatr. Nyipici kö?

Hnauëne Laka Tha Itretre Anyipici Iehova Kö a Hane Xomi Madra?

Nyimutre la itre hna mekuhnine menune göne la Itretre Anyipici Iehova pi madra. Ngo hane hi la itre mekune ka qaja la kepine matre angatr a ujë tune lai.

Qenenöj me Itre Feet

Hnauëne Laka Tha Kolo Kö a Hane Feetë Noel Hnene La Itretre Anyipici Iehova?

Ala nyimu la itre atr ka feetë Noel, ngo thatre pe la qaan. Hane hi la kepin matre tha kolo kö a hane feetë Noel hnene la Itretre Anyipici Iehova.

Hnauëne Laka Tha Hane Kö Itretre Anyipici Iehova Feetë Paak?

Ala nyimu la itre atr ka mekune laka ketre feete ne la itre Keresiano la Paak. Ngo hnauëne kö laka, tha hane kö la Itretre Anyipici Iehova feetë Paak?

Drei La Itretre Anyipici Iehova?

Hapeu Itre Keresiano Fe La Itretre Anyipici Iehova?

Ange hane ju wang la itre kepine matre isa pengö huni kö memine la itre ka uune ka hape itre Keresiano angatr.

Hmi Angetre Amerika La Hmi Ne La Itretre Anyipici Iehova?

Hane hi la foa lao mekune ka troa amamane la pengöne la Itretre Anyipici Iehova.

Ka Hane Kö La Itretre Anyipici Iehova Sine Lo Hna Hape, “Sionisme”?

Hna nyitrepene la itre ini hne huni hna lapaune kow hnene la Tusi Hmitrötr, nge pëkö ketre nöj, hnei Tusi Hmitrötr hna wang atrune catrëne hune la ketre.