Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Maac 2017

 MELE NE KERESIANO

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?—Aqane Troa Huliwan

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?—Aqane Troa Huliwan

Ame la boroshür hna hape, Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?, tre, ketre boroshüre lai nyine troa xome ngöne la kola nyiqane maine nyipune la ini tus. * Ame la itre ini 1 koi 4, tre, hna kuca matre tro la itre ka ini tus a atrepengö së hnyawa. Ame la itre ini 5 koi 14 tre, kola xatua angatr troa atre la itre huliwa së, nge ame pena la itre ini 15 koi 28 tre, kola amamane koi angatr la itre hna kuca hnene la organizasio së. Maine pëkö hna canga pi atre hnene la hnainin göi easë, loi e troa wange trongëne la itre ini. Casi hi la götran kowe la ca ini, nge ijije hi troa xom la faifi maine treen lao menetre matre troa ce ithanatane ej.

  • Amamai angeice jë la hnyinge ka nyi tan la ini

  • Ce e jë la ini, aca tro e asë jë la ini maine e thenge la itre paragaraf

  • Ithanatane jë la hnei epuni hna e. Ce wange ju la itre hnyinge ekuhu pune la götran memine la itre iatr. E jë me ithanatan la itre xötr hna hamën ka ce tro memine la ini. Amamane hnyawa jë koi angeic ka hape, ame la itre tane mekun hna cinyihan atrun, tre, itre nyine sa la hnying ka nyi tane la ini

  • Maine hetre hna eköhagen hna hape, “Itre Xa Nyine Kuca”,ce e jë nge ithuecatre jë kowe la hnainin troa trongëne la itre mekun hna hamën

^ par. 3 Hna wange hmaca la itre ithuemacanyi ne la ­boroshür celë ngöne la sit.