Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Maac 2017

 MELE NE KERESIANO

Xatuane Jë La Hnepe Lapa i Epun Matre Tha Tro Kö a Thëthëhmi Iehova

Xatuane Jë La Hnepe Lapa i Epun Matre Tha Tro Kö a Thëthëhmi Iehova

Hna upi Ieremia troa thuemacanyine la angetre Iudra ka hape, kola troa apatrenyi angatr pine laka hnei angatr hna thëthëhmi Iehova, lo Akötresi angatr. (Ieremia 13:25) Pine nemene matre kola nanazije la lapaune ne la nöj? Pine laka, nanazije hë la lapaune ne la itre hnepe lapa i angetre Isaraela. Ame lo itre hene la hnepe lapa ne la angetre Isaraela, tre, tha hnei angatre kö hna xötrethenge la itre hna amekötine hnei Iehova ngöne Deuteronomi 6:5-7.

Maine ka catre la lapaune ne la itre hnepe lapa, haawe, tro fe lai a acatrene la itre ekalesia së enehila. Ijije hi tro la itre hene la hnepe lapa a catre xatuane la itre atrene la hnepe lapa i angatr, jëne la ketre porogaram ne Hmi Ne Hnepe Lapa hna eköthe hnyawa me hna eatrën pala hi, matre tha tro kö angatr a thëthëhmi Iehova. (Salamo 22:27) Thupene la hna goeëne la video hna hape, “Tro Ha Eje e Kuhu Hni ’ö La Nöjei Tenge Ewekë Celë”Hna Ithanatane Memine La Ketre Hnepe Lapa, xome jë la itre hnyinge celë:

  • Nemene la ka xatuane la itre xa hnepe lapa troa atreine cile kowe la itre jole ka traqa kowe la itre xan, thatraqane la hmi ne hnepe lapa?

  • Nemene la itre xa manathithi hna troa kapa e hna eatrëne pala hi la porogaram ne la Hmi Ne Hnepe Lapa?

  • Ame la kola troa kuca la hmi ne hnepe lapa, nemene la itre jol hnenge hna cile kow, nge nemene la aqane tro ni a kuca matre cile kowe itre ej?