Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola hëne la itre atr göne la Heji Ne Pui Ne Xeni Ne La Joxu e Albanie

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Maac 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata göne la Ita Ne Thup me göne troa inine la nyipici göne la Baselaia i Akötresie. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Ce Ini Me Eö Mate Amele Eö”

Hnei Ieremia hna mekune ka hape, tha ijiji angeice kö troa xome la hnëqa hna ahnithe koi angeic. Nemene la aqane akeukawanyi angeic hnei Iehova?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Tha Kuca Ha Angatr La Aja i Akötresie

Hnene la angetre Isaraela hna mekune ka hape, ijije hi tro la itre huuje i angatr a köletrije la itre aqane ujë i angatr ka ngazo. Hnei Ieremia hna qaja amamane la itre ngazo memine la thiina ka iaö i angatr.

MELE NE KERESIANO

Itre Drei La Ka Kuca La Aja i Iehova Enehila?—Aqane Troa Huliwan

Xome jë la boroshüre celë matre tro la itre ka ini Tusi a atre hnyawa la pengöne la Itretre Anyipici Iehova, me amamane koi angatr la itre huliwa së me organizasio së.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Maine Iehova La Ka Eatrongëne La Itre Atr, Tro Hë Angatr a Mele Madrin

Ame ekö, ka mele tingeting, madrin, me mele ka loi la itre atr ka drengethenge Iehova Akötresie.

MELE NE KERESIANO

Drei Akötresieti Jë—Aqane Troa Huliwan

Huliwane jë la itre iatr memine la itre xötr ka amamane la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr, matre troa ini tus memine la itre atr ka thatreine hnyawa kö e.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnei Angetre Isaraela Hna Thëthëhmi Iehova

Nemene la hna pi amamane hnei Iehova Akötresie, ngöne lo Nyidrëti a upi Ieremia troa tro ngöne la 500 lao km uti hë la Hneopegejë ne Euferata, matre troa juetrëne la ketre beletr lino?

MELE NE KERESIANO

Xatuane Jë La Hnepe Lapa i Epun Matre Tha Tro Kö a Thëthëhmi Iehova

Ame la troa catr kuca la Hmi Hnepe Lapa, tre, celë hi ka troa xatuane la hnepe lapa i epun, matre tha tro kö angatr a thëthëhmi Iehova. Nemene la aqane tro epuni a atreine cile kowe la itre jole ka traqa kowe la itre xan, thatraqane la hmi ne hnepe lapa?