Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

De ældre — en værdifuld del af det kristne brodersamfund

De ældre — en værdifuld del af det kristne brodersamfund

 De ældre — en værdifuld del af det kristne brodersamfund

„De der er plantet i Jehovas hus, . . . vil sætte skud. De trives stadig i alderdommen.“ — SALME 92:13, 14.

1. Hvilken holdning har mange til de ældre?

JEHOVA elsker alle sine trofaste tjenere, også dem der er kommet op i årene. Det anslås imidlertid at der hvert år er næsten en halv million ældre i USA som udsættes for mishandling eller vanrøgt. Lignende rapporter fra andre dele af verden tyder på at mishandling af ældre er et globalt problem. Det bunder i det en organisation har beskrevet som „den udbredte holdning . . . at ældre ikke længere gør gavn, er uproduktive og alt for afhængige af andre“.

2. (a) Hvordan betragter Jehova sine trofaste ældre tjenere? (b) Hvilken opmuntrende beskrivelse finder vi i Salme 92:12-15?

2 Jehova Gud sætter stor pris på sine loyale ældre tjenere. Han fokuserer på „vort indre menneske“ — vores åndelige tilstand — og ikke på vore fysiske begrænsninger. (2 Korinther 4:16) I hans ord, Bibelen, finder vi denne opmuntrende forsikring: „Den retfærdige skyder op som palmetræet; som cederen på Libanon vokser han sig stor. De der er plantet i Jehovas hus, i vor Guds forgårde, vil sætte skud. De trives stadig i alderdommen; saftfulde og friske er de, så de kan fortælle at Jehova er retskaffen.“ (Salme 92:12-15) En gennemgang af disse vers vil vise hvilket værdifuldt bidrag I ældre kan yde til det kristne brodersamfund.

„De trives stadig i alderdommen“

3. (a) Hvorfor sammenlignes de retfærdige med palmetræer? (b) Hvordan kan de ældre ’trives i alderdommen’?

Salmisten sammenligner de retfærdige med palmetræer der er ’plantet i vor Guds forgårde’. De „trives stadig i alderdommen“. I den danske autoriserede oversættelse er det gengivet på denne måde: „Selv i deres høje alder bærer de frugt.“ Er det ikke en dejlig tanke? På Bibelens tid var yndefulde, ranke palmetræer et almindeligt syn på gårdspladser i Mellemøsten. De var smukke at se på, men blev også værdsat på grund af alle deres frugter. Nogle palmetræer bærer frugt i over hundrede år. * Når I ældre forbliver rodfæstede i den sande tilbedelse, kan I også ’fortsat  bære frugt i enhver god gerning’. — Kolossenserne 1:10.

4, 5. (a) Hvilken vigtig frugt må kristne bære? (b) Nævn nogle eksempler fra Bibelen på ældre der frembragte „frugt af læber“.

4 Jehova forventer at kristne frembringer „frugt af læber“ ved at forkynde om ham og hans hensigter. (Hebræerne 13:15) Gælder det også jer ældre? Ja, det gør det.

5 I Bibelen er der omtalt mange ældre som frygtløst vidnede om Jehovas navn og hensigter. Moses var over „halvfjerds år“ da Jehova udnævnte ham til sin profet og talsmand. (Salme 90:10; 2 Mosebog 4:10-17) En høj alder hindrede heller ikke profeten Daniel i frygtløst at vidne om Jehovas suverænitet. Daniel var sandsynligvis i halvfemserne da Belsazzar tilkaldte ham for at han skulle tyde den gådefulde skrift på væggen. (Daniel, kapitel 5) Tænk også på apostelen Johannes. Ved slutningen af sin lange tjeneste, hvor han var højt oppe i årene, befandt han sig som fange på øen Patmos ’fordi han havde talt om Gud og vidnet om Jesus’. (Åbenbaringen 1:9) Du kan sikkert komme i tanker om mange andre bibelske personer som frembragte „frugt af læber“ i deres alderdom. — 1 Samuel 8:1, 10; 12:2; 1 Kongebog 14:4, 5; Lukas 1:7, 67-79; 2:22-32.

6. Hvordan har Jehova ladet „gamle mænd“ profetere her i de sidste dage?

6 Med et citat fra den hebraiske profet Joel sagde apostelen Peter: „’I de sidste dage,’ siger Gud, ’vil jeg udgyde noget af min ånd over al slags kød [blandt andet over „gamle mænd“], . . . og de skal profetere.’“ (Apostelgerninger 2:17, 18; Joel 2:28) Her i de sidste dage har Jehova også ladet ældre der tilhører den salvede skare og de „andre får“, forkynde hans hensigter. (Johannes 10:16) Nogle af dem har trofast båret Rigets frugt i årtier.

7. Nævn et eksempel på hvordan ældre fortsat bærer Rigets frugt trods fysiske begrænsninger.

7 Lad os som et eksempel nævne Sonia, der blev heltidsforkynder i 1941. Trods kronisk sygdom gennem lang tid ledede hun regelmæssigt bibelstudier i sit hjem. „Det er en del af mit liv at forkynde den gode nyhed,“ forklarede Sonia. „Eller rettere, det er hele mit liv. Jeg nægter at holde op.“ I et venteværelse på hospitalet mødte Sonia og hendes søster, Olive, for kort tid siden Janet, der var uhelbredeligt syg, og fortalte hende om Bibelens håb. Janets mor, en nidkær katolik, blev så imponeret over den kærlige interesse de viste hendes datter, at hun tog imod tilbuddet om et bibelstudium og nu gør gode fremskridt. Kan du udnytte lignende lejligheder til at bære Rigets frugt?

8. Hvordan viste den aldrende Kaleb at han stolede på Jehova, og hvordan kan ældre kristne efterligne ham?

8 Ved nidkært at fortsætte med at forkynde om Riget trods de begrænsninger alderdommen medfører, efterligner ældre kristne den trofaste israelit Kaleb, der gik i ørkenen sammen med Moses i fyrre år. Kaleb var 79 år da han gik over Jordanfloden og ind i det forjættede land. Efter at have kæmpet i Israels sejrrige hær gennem seks år kunne han have trukket sig tilbage og  taget den med ro. Men nej, i stedet bad han modigt om at få den vanskelige opgave at erobre de „store befæstede byer“ i Judas bjergland, et område der var beboet af de usædvanlig store anakitter. Med Jehovas hjælp ’drev han dem bort, sådan som Jehova havde lovet’. (Josua 14:9-14; 15:13, 14) Du kan være sikker på at Jehova er med dig, ligesom han var med Kaleb, når du fortsat bærer Rigets frugt i alderdommen. Og hvis du forbliver trofast, vil han skænke dig en plads i den nye verden han har lovet at indføre. — Esajas 40:29-31; 2 Peter 3:13.

„Saftfulde og friske er de“

9, 10. Hvordan kan ældre kristne forblive sunde i troen og bevare deres åndelige styrke? (Se rammen på side 13).

Salmisten henledte opmærksomheden på den frugt Jehovas ældre tjenere bærer, da han sang: „Den retfærdige skyder op som palmetræet; som cederen på Libanon vokser han sig stor. De trives stadig i alderdommen; saftfulde og friske er de.“ — Salme 92:12, 14.

10 Hvordan kan ældre brødre og søstre forblive åndeligt stærke på trods af at de er kommet op i årene? Grunden til at palmetræet kan stå smukt og grønt året rundt, er at det har adgang til en uudtømmelig forsyning af frisk vand. Vi kan på samme måde hente næring i sandhedens vand fra Bibelen ved at studere Guds ord og komme sammen med hans organisation. (Salme 1:1-3; Jeremias 17:7, 8) De ældres åndelige styrke gør dem til et værdifuldt aktiv for deres trosfæller. Det samme gjaldt den aldrende ypperstepræst Jojada.

11, 12. (a) Hvilken vigtig plads indtog Jojada i Juda riges historie? (b) Hvordan brugte Jojada sin indflydelse til at fremme den sande tilbedelse?

11 Jojada var sikkert over hundrede år gammel da den ambitiøse dronning Atalja tilrev sig herredømmet over Juda ved at myrde sine egne børnebørn. Hvad kunne den gamle Jojada gøre? I seks år skjulte han og hans kone den eneste overlevende tronarving, Joasj, i templet. Derpå lod Jojada overraskende den syvårige Joasj udråbe til konge og sørgede for at Atalja blev dræbt. — 2 Krønikebog 22:10-12; 23:1-3, 15, 21.

12 Som kongens formynder brugte Jojada sin indflydelse til at fremme den sande tilbedelse. Han „sluttede . . . en pagt mellem sig selv og hele folket og kongen om at de skulle være Jehovas folk“. På Jojadas befaling nedrev folket afguden Ba’als hus, og de fjernede altrene, gudebillederne og præsten. Det var også under Jojadas ledelse at Joasj genindførte tilbedelsen i templet og udførte hårdt tiltrængt reparationsarbejde på templet. „Joasj gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne så længe præsten Jojada underviste ham.“ (2 Krønikebog 23:11, 16-19; 24:11-14; 2 Kongebog 12:2) Da Jojada døde i en alder af 130 år, fik han den usædvanlige ære at blive begravet sammen med kongerne fordi „han havde handlet vel i Israel og i forbindelse med den sande Gud og hans hus“. — 2 Krønikebog 24:15, 16.

13. Hvordan kan ældre kristne ’handle vel i forbindelse med den sande Gud og hans hus’?

13 På grund af dårligt helbred eller andre forhold er det måske begrænset hvad du kan gøre for at fremme den sande tilbedelse. Alligevel har du mulighed for at ’handle vel i forbindelse med den sande Gud og hans hus’. Ved at komme til menighedens møder og deltage i dem og ved at være med i forkyndelsen når du har mulighed for det, kan du vise nidkærhed for Jehovas åndelige hus. Din villighed til at følge Bibelens vejledning og din loyale støtte til „den trofaste og kloge træl“ og menigheden er med til at styrke det kristne brodersamfund. (Mattæus 24:45-47) Du kan også anspore dine brødre og søstre „til kærlighed og gode gerninger“. (Hebræerne 10:24, 25; Filemon 8, 9) Og du vil være en velsignelse  for andre hvis du følger apostelen Paulus’ vejledning: „Lad ældre mænd være mådeholdne i vaner, alvorlige, sunde i sindet, sunde [„stærke,“ An American Translation] i troen, i kærligheden, i udholdenheden. Lad på samme måde ældre kvinder være ærbødige i adfærd, ikke bagtaleriske, ikke afhængige af megen vin, lærere i hvad der er godt.“ — Titus 2:2-4.

14. Hvordan kan brødre der har været ældste gennem mange år, fremme den sande tilbedelse?

14 Har du i mange år tjent som ældste i menigheden? En broder der har været ældste gennem lang tid, giver disse råd: „Brug den visdom du har opnået gennem årene, på en uselvisk måde. Uddeleger ansvar til andre, og giv de lærvillige del i dine erfaringer . . . Hav øje for andres potentiale. Lad dem opdyrke og udnytte det. Oplær dem med henblik på fremtiden.“ (5 Mosebog 3:27, 28) Din oprigtige interesse for Rigets arbejde, der er i stadig vækst, vil føre til mange velsignelser for andre i det kristne brodersamfund.

’Fortæl at Jehova er retskaffen’

15. Hvordan kan ældre kristne „fortælle at Jehova er retskaffen“?

15 Ældre tjenere for Gud bærer med glæde deres del af ansvaret for at „fortælle at Jehova er retskaffen“. Hvis du er en ældre kristen broder eller søster, kan dine ord og handlinger vise andre at ’Jehova er din klippe, og at der ingen uret er hos ham’. (Salme 92:15) Palmetræet vidner uden ord om Skaberens enestående egenskaber. Men Jehova har givet dig den forret at fortælle om ham til dem der nu tager imod den sande tilbedelse. (5 Mosebog 32:7; Salme 71:17, 18; Joel 1:2, 3) Hvorfor er det så vigtigt?

16. Hvilket bibelsk eksempel viser betydningen af at „fortælle at Jehova er retskaffen“?

16 Da israelitternes anfører Josua „var gammel og var kommet højt op i årene“, tilkaldte han „hele Israel, dets ældste og dets overhoveder og dets dommere og dets forstandere“ for at minde dem om hvordan Gud havde vist retskaffenhed. Han  sagde: „Ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl. De er alle gået i opfyldelse for jer.“ (Josua 23:1, 2, 14) I en periode styrkede disse ord israelitterne i deres beslutning om at være trofaste. Men efter Josuas død „fremstod der en anden generation som ikke kendte Jehova eller den gerning som han havde gjort for Israel. Så gav Israels sønner sig til at gøre hvad der er ondt i Jehovas øjne og dyrke ba’alerne.“ — Dommerne 2:8-11.

17. Hvordan har Jehova taget sig af sit folk i nyere tid?

17 Den kristne menigheds uangribelighed i dag afhænger naturligvis ikke af det ældre forkyndere kan fortælle, men det styrker vores tro på Jehova og hans løfter at høre personlige erfaringer om den „store gerning“ han har gjort for sit folk her i de sidste dage. (Dommerne 2:7; 2 Peter 1:16-19) Hvis du har tilhørt Jehovas organisation i mange år, husker du måske en tid hvor forkyndelsen mødte voldsom modstand, eller hvor der kun var ganske få forkyndere i det land eller område hvor du bor. I tidens løb har du set Jehova fjerne forskellige hindringer og „fremskynde“ Rigets arbejde. (Esajas 54:17; 60:22) Du har oplevet hvordan vi har fået en mere nøjagtig forståelse af bibelske lærepunkter, og du har set de forbedringer der er sket i den synlige del af Guds organisation. (Ordsprogene 4:18; Esajas 60:17) Gør du hvad du kan for at opbygge andre ved at fortælle dem om det du har erfaret i forbindelse med Jehovas retskafne gerninger? Det kan opmuntre og styrke det kristne brodersamfund.

18. (a) Forklar hvordan det kan virke på længere sigt at vi ’fortæller at Jehova er retskaffen’. (b) Hvordan har du selv erfaret at Jehova er retskaffen?

18 Du har sikkert også mange gange mærket Jehovas kærlige omsorg og ledelse i dit eget liv. (Salme 37:25; Mattæus 6:33; 1 Peter 5:7) En ældre søster ved navn Martha plejede at opmuntre andre med ordene: „Uanset hvad der sker, må du aldrig forlade Jehova. Han vil sørge for dig.“ Dette råd fik stor betydning for Tolmina som Martha studerede Bibelen med, og som blev døbt i begyndelsen af 1960’erne. „Da min mand døde, var jeg meget langt nede,“ fortæller Tolmina, „men Marthas ord fik mig til at beslutte at jeg ikke ville svigte et eneste møde. Og Jehova gav mig den styrke jeg havde brug for.“ Gennem årene har Tolmina givet det samme råd til mange af dem hun selv har studeret Bibelen med. Ja, ved at opmuntre vore trosfæller og fortælle om Jehovas retskafne gerninger kan vi styrke deres tro.

 Jehova sætter stor pris på de trofaste ældre

19, 20. (a) Hvordan betragter Jehova sine ældre tjenere? (b) Hvad vil blive behandlet i den næste artikel?

19 I vore dages verden, der er kendetegnet af utaknemmelighed, har man ikke meget tid til de ældre. (2 Timoteus 3:1, 2) Når de huskes, er det som regel på grund af det de har udrettet før i tiden — det de var, og ikke det de er. Men som en modsætning til dette står der i Bibelen: „Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn, idet I har ydet de hellige hjælpetjeneste og fortsat yder dem hjælpetjeneste.“ (Hebræerne 6:10) Jehova Gud husker naturligvis alt det de ældre har gjort førhen, men han sætter også pris på dem på grund af det de fortsat gør i tjenesten for ham. Ja, han betragter de trofaste ældre som frugtbærende, åndeligt sunde kristne der er stærke i troen — et levende vidnesbyrd om hans kraft. — Filipperne 4:13.

20 Har du samme syn på de ældre i det kristne brodersamfund som Jehova har? Hvis du har, vil du føle dig tilskyndet til at vise din kærlighed til dem i gerning. (1 Johannes 3:18) Den næste artikel kommer ind på hvordan vi rent praktisk kan vise dem kærlighed ved at dække deres behov.

[Fodnote]

^ par. 3 En enkelt daddelklase kan veje over 8 kilo og indeholde op til tusind dadler. En forfatter anslår at „hvert frugtbærende [palme]træ i løbet af sin levetid vil have skænket sine ejere 2-3 tons dadler“.

Hvad vil du svare?

● Hvordan bærer de ældre frugt?

● Hvorfor er de ældres åndelige styrke et værdifuldt aktiv?

● Hvordan kan de ældre „fortælle at Jehova er retskaffen“?

● Hvorfor sætter Jehova stor pris på dem der har tjent ham i mange år?

[Studiespørgsmål]

[Ramme på side 13]

Hvordan de er forblevet sunde i troen

Hvad har hjulpet dem der har været i sandheden gennem mange år, til at forblive sunde i troen og bevare deres åndelige styrke? Her er hvad nogle har svaret:

„Det er meget vigtigt at læse skriftsteder der handler om vort forhold til Jehova. Næsten hver aften genkalder jeg mig Salme 23 og 91.“ — Olive, der blev døbt i 1930.

„Jeg sørger altid for at overvære dåbsforedraget ved stævnerne og lytte meget opmærksomt, som om det var mig selv der skulle døbes. Det at min indvielse hele tiden står klart for mig, hjælper mig til at forblive trofast.“ — Harry, der blev døbt i 1946.

„Det er absolut nødvendigt at bede hver dag — altid at bede om Jehovas hjælp, beskyttelse og velsignelse og ’tage ham i betragtning på alle sine veje’.“ (Ordsprogene 3:5, 6) — Antônio, der blev døbt i 1951.

„Når jeg hører hvad de der har tjent Jehova gennem mange år, har oplevet og erfaret, styrker det min beslutning om at forblive loyal og trofast mod ham.“ — Joan, der blev døbt i 1954.

„Det er vigtigt at man ikke har for høje tanker om sig selv. Alt hvad vi har, skyldes Guds ufortjente godhed. Når man holder sig det for øje, bliver man ved med at søge det rette sted efter den åndelige føde som er nødvendig for at vi kan holde ud til enden.“ — Arlene, der blev døbt i 1954.

[Illustration på side 11]

De ældre har en værdifuld andel i at bære Rigets frugt

[Illustration på side 14]

De ældres åndelige styrke er et værdifuldt aktiv