Josva 15:1-63

15  Det land som slægterne i Judas stamme fik tildelt,*+ strakte sig til Edoms grænse,+ Zins ørken, mod Negebs sydlige ende.  Den sydlige grænse gik fra Salthavets*+ yderste ende, fra bugten der vender mod syd.  Og den fortsatte mod syd til Akrabbimpasset,+ videre til Zin, derefter op syd for Kadesh-Barnea,+ videre til Hesron, op til Addar og rundt mod Karka.  Så gik den videre til Asmon+ og fortsatte til Egyptens Wadi*+ og endte ved Havet.* Det var den sydlige grænse.  Østgrænsen var Salthavet* op til Jordans udløb, og den nordlige grænse begyndte fra havbugten ved Jordans udløb.+  Grænsen gik op til Bet-Hogla+ og fortsatte nord for Bet-ha-Araba+ op til Rubens søn Bohans sten.+  Grænsen løb op til Debir ved Akors Dal*+ og drejede mod nord til Gilgal,+ som ligger over for Adummimpasset syd for wadien, og den gik videre over til En-Shemesh-vandløbet+ og endte ved En-Rogel.*+  Grænsen gik op til Hinnoms Søns Dal+ til jebusitternes+ skråning mod syd, det vil sige Jerusalem,+ og op til toppen af bjerget der vender over mod Hinnomdalen mod vest, ved Refaimdalens* nordlige ende.  Og grænsen strakte sig fra toppen af bjerget til Neftoakilden+ og fortsatte til byerne på Efronbjerget; og den strakte sig til Baala, det vil sige Kirjat-Jearim.+ 10  Grænsen ændrede så retning fra Baala mod vest til Seirbjerget og gik til Jearimbjergets nordlige skråning, det vil sige Kesalon, og den gik ned til Bet-Shemesh+ og over til Timna.+ 11  Og grænsen løb til Ekrons+ skråning mod nord, og den strakte sig til Shikkaron og fortsatte til Baalabjerget og mod Jabneel, og grænsen sluttede ved havet. 12  Vestgrænsen var ved Det Store Havs*+ kystlinje. Dette var grænsen rundt om det område som Judas efterkommere og deres slægter fik. 13  Efter Jehovas befaling til Josva gav han Kaleb,+ Jefunnes søn, en andel blandt Judas efterkommere, nemlig Kirjat-Arba (Arba var Anaks far), det vil sige Hebron.+ 14  Og Kaleb drev Anaks tre sønner+ ud derfra: Sheshaj, Akiman og Talmaj,+ Anaks efterkommere. 15  Derfra drog han så op imod indbyggerne i Debir.+ (Debir hed tidligere Kirjat-Sefer). 16  Kaleb sagde: “Den mand der besejrer Kirjat-Sefer og indtager byen, ham vil jeg give min datter Aksa til hustru.” 17  Og Otniel,+ der var søn af Kenaz,+ Kalebs bror, indtog den. Så gav Kaleb ham sin datter Aksa+ til hustru. 18  Da hun var på vej til sit nye hjem, forsøgte hun at få Otniel til at bede hendes far om en mark. Så steg hun af sit æsel.* Kaleb spurgte hende: “Hvad vil du?”+ 19  Hun sagde: “Vil du ikke nok give mig en gave som et tegn på din velsignelse, for du har givet mig et tørt stykke land mod syd;* lad mig også få Gullot-Majim.”* Så gav han hende Øvre Gullot og Nedre Gullot.* 20  Dette var det område som slægterne i Judas stamme fik som arv. 21  Byerne i udkanten af Judas stamme ved grænsen til Edom+ i syd var Kabseel, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedesh, Hasor, Jitnan, 24  Zif, Telem, Baalot, 25  Hasor-Hadatta og Kerijjot-Hesron, det vil sige Hasor, 26  Amam, Shema, Molada,+ 27  Hasar-Gadda, Heshmon, Bet-Pelet,+ 28  Hasar-Shual, Beersheba,+ Bizjotja, 29  Baala, Ijjim, Esem, 30  Eltolad, Kesil, Horma,+ 31  Siklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaot, Shilkim, Ajin og Rimmon+ – i alt 29 byer med tilhørende landsbyer. 33  I Shefela*+ var der: Eshtaol, Sora,+ Ashna, 34  Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam, 35  Jarmut, Adullam,+ Soko, Azeka,+ 36  Shaarajim,+ Aditajim og Gedera og Gederotajim* – 14 byer med tilhørende landsbyer. 37  Senan, Hadasha, Migdal-Gad, 38  Dilan, Mispe, Jokteel, 39  Lakish,+ Boskat, Eglon, 40  Kabbon, Lakmas, Kitlish, 41  Gederot, Bet-Dagon, Naama og Makkeda+ – 16 byer med tilhørende landsbyer. 42  Libna,+ Eter, Ashan,+ 43  Jifta, Ashna, Nesib, 44  Keila, Akzib og Maresha – ni byer med tilhørende landsbyer. 45  Ekron og dens småbyer og landsbyer, 46  fra Ekron og vestpå, alt hvad der ligger over mod Ashdod, med tilhørende landsbyer. 47  Ashdod+ og dens småbyer og landsbyer, Gaza+ og dens småbyer og landsbyer indtil Egyptens Wadi, Det Store Hav* og dets kystområde.+ 48  Og i bjerglandet byerne Shamir, Jattir,+ Soko, 49  Danna, Kirjat-Sanna, det vil sige Debir, 50  Anab, Eshtemoa,+ Anim, 51  Goshen,+ Holon og Gilo+ – 11 byer med tilhørende landsbyer. 52  Arab, Duma, Eshan, 53  Janum, Bet-Tappua, Afeka, 54  Humta, Kirjat-Arba, det vil sige Hebron,+ og Sior – ni byer med tilhørende landsbyer. 55  Maon,+ Karmel, Zif,+ Jutta, 56  Jizreel, Jokdeam, Zanoa, 57  Kain, Gibea og Timna+ – ti byer med tilhørende landsbyer. 58  Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59  Maarat, Bet-Anot og Eltekon – seks byer med tilhørende landsbyer. 60  Kirjat-Baal, det vil sige Kirjat-Jearim,+ og Rabba – to byer med tilhørende landsbyer. 61  I ørkenen byerne Bet-ha-Araba,+ Middin, Sekaka, 62  Nibshan, Saltbyen* og En-Gedi+ – seks byer med tilhørende landsbyer. 63  Men mændene i Juda kunne ikke fordrive+ jebusitterne+ som boede i Jerusalem,+ så jebusitterne bor den dag i dag i Jerusalem sammen med Judas folk.

Fodnoter

Eller “fik ved lodkastning”.
Dvs. Det Døde Havs.
Dvs. Det Store Hav, Middelhavet.
Dvs. Det Døde Hav.
Eller “Lavning”.
Eller “Rogelkilden”.
Eller “Refaimlavningens”.
Dvs. Middelhavets.
Eller muligvis: “klappede hun i hænderne mens hun sad på æslet”.
Eller “i Negeb”.
Eller “de øvre og de nedre bassiner”.
Betyder “vandbassiner”.
Eller “Lavlandet”.
Eller muligvis: “Gedera og dens fårefolde”.
Dvs. Middelhavet.
Eller “Ir-ha-Mela”.

Studienoter

Medieindhold