Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

Husker du?

Har du haft udbytte af at læse de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv din hukommelse ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvor mange kapitler er der i Mikas Bog, hvornår blev den skrevet, og hvordan var forholdene på den tid?

Mikas Bog, som indeholder syv kapitler, er skrevet af profeten Mika i det 8. århundrede f.v.t. På det tidspunkt var Guds pagtsfolk delt i to nationer, Israel og Juda. — 15/8, side 9.

Hvad kræver Gud af os ifølge Mika 6:8?

Vi skal ’øve ret’. Det er Guds måde at gøre tingene på der er normen for retfærdighed. Vi må derfor holde egenskaber som ærlighed og pålidelighed i hævd. Jehova kræver også at vi „elsker loyal hengivenhed“. Kristne har vist loyal hengivenhed ved at hjælpe nødlidende, for eksempel efter katastrofer. For at vi kan efterkomme kravet om at ’vandre beskedent med Gud’, må vi erkende vores begrænsninger og stole på ham. — 15/8, side 20-22.

Hvad kan man som kristen gøre hvis man mister sit arbejde?

Det vil være klogt at tage sin livsstil op til fornyet overvejelse. Måske kan man forenkle sin tilværelse ved at flytte til en mindre bolig eller ved at skille sig af med ejendele man ikke har brug for. Det er desuden vigtigt at man holder op med at bekymre sig om de daglige fornødenheder idet man stoler på at Gud vil sætte en i stand til at klare tilværelsen. (Mattæus 6:33, 34) — 1/9, side 14-15.

Hvad bør vi huske når vi giver eller modtager bryllupsgaver?

At det ikke nødvendigvis skal være dyre gaver. Det der betyder noget, er giverens hjertetilstand. (Lukas 21:1-4) Det vil ikke være hensynsfuldt at bekendtgøre givernes navne under udpakningen, for det kunne sætte nogen i forlegenhed. (Mattæus 6:3) — 1/9, side 29.

Hvorfor skal vi bede uophørligt?

Regelmæssig bøn til Gud kan give os et nært forhold til ham og sætte os i stand til at udholde alvorlige prøver. Vore personlige bønner kan være korte eller lange, alt efter behov og omstændigheder. Bøn opbygger troen og kan hjælpe os når vi har problemer. — 15/9, side 15-18.

Hvordan bør vi forstå Første Korintherbrev 15:29, hvor der ifølge flere bibeloversættelser står at nogle lader sig døbe for de døde?

Dét apostelen Paulus mente, var at salvede kristne døbes til (eller nedsænkes i) et livsløb der vil føre til en død i uangribelighed ligesom Kristi død. Derefter vil de blive oprejst i ånden, sådan som Kristus blev det. — 1/10, side 29.

Hvoraf fremgår det at man for at blive en kristen må gøre mere end blot at undgå de forkerte handlinger der nævnes i Første Korintherbrev 6:9-11?

Paulus holder ikke inde efter at have nævnt forkerte handlinger som utugt, afgudsdyrkelse eller drukkenskab. I det næste vers fortsætter han med ordene: „Alt er mig tilladt; men ikke alt er gavnligt“, og peger derved på at det kan være nødvendigt med yderligere forandringer. — 15/10, side 18-19.

Hvilke kvinder på Bibelens tid glædede Guds hjerte?

Bibelen nævner blandt andet jordemødrene Sjifra og Pua, der ikke ville adlyde Faraos ordre om at dræbe israelitiske, nyfødte drengebørn. (2 Mosebog 1:15-20) Rahab, en prostitueret kana’anæisk kvinde, beskyttede to israelitiske spioner. (Josua 2:1-13; 6:22, 23) Og ved sin forstandige handlemåde var Abigajil med til at redde menneskeliv og afholdt David fra at pådrage sig blodskyld. (1 Samuel 25:2-35) De er eksempler for kvinder i dag. — 1/11, side 8-11.

Hvordan ’kæmpede stjernerne fra himmelen’ mod Sisera, som der siges i Dommerne 5:20?

Nogle mener at udtrykket sigter til hjælp fra Gud; andre at der kan være tale om hjælp fra engle, om meteorsten eller om at astrologiske forudsigelser som Sisera havde søgt støtte i, var slået fejl. Da den bibelske beretning ikke indeholder nogen detaljer, må vi betragte ordene som et udtryk for Guds indgriben til gavn for Israels hær. — 15/11, side 30.

Hvad er det der får så mange til at bekende sig som troende trods den omsiggribende ligegyldighed på det religiøse område?

Nogle går i kirke fordi de ønsker fred i sindet. Andre håber at det vil give dem et evigt liv efter døden, eller at de vil opnå sundhed, rigdom eller succes. I nogle områder ønsker folk at udfylde det åndelige tomrum som er opstået efter at kapitalistiske forhåbninger har erstattet den kommunistiske ideologi. Det kan være en hjælp for kristne at kende til disse grunde når de vil indlede samtaler med folk. — 1/12, side 3.