Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I trængsler må vi stole helt på Jehova

I trængsler må vi stole helt på Jehova

 I trængsler må vi stole helt på Jehova

„Gud er for os en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde.“ — SALME 46:1.

1, 2. (a) Hvilket eksempel viser at det ikke er nok at hævde at man stoler på Gud? (b) Hvorfor må vi gøre mere end blot at sige at vi stoler på Jehova?

ÉN TING er at hævde at man stoler på Gud; noget helt andet er at vise det i handling. I mange år har mønter og pengesedler i USA for eksempel været præget med mottoet „På Gud vi stoler“. * I 1956 vedtog den amerikanske kongres en lov der erklærede dette udtryk for at være De Forenede Staters nationale motto. Paradoksalt nok stoler mange mennesker dog mere på penge og materiel velstand end på Gud, og det gælder ikke kun i USA, men verden over. — Lukas 12:16-21.

Sande kristne må gøre mere end blot at sige at de stoler på Jehova. Ligesom „troen [er] død uden gerninger“, sådan er enhver påstand om at vi stoler på Gud, meningsløs hvis ikke vi viser det i handling. (Jakob 2:26) I den foregående artikel lærte vi at vores tillid til Jehova kommer til udtryk ved at vi henvender os til ham i bøn, søger vejledning i hans ord og lader os lede af hans organisation. Lad os nu se på hvordan disse tre skridt kan hjælpe os når vi udsættes for problemer og trængsler.

Når man mister sit arbejde, eller lønnen er lav

3. Hvilke økonomiske problemer oplever Jehovas tjenere i disse „kritiske tider“, og hvordan ved vi at Gud er villig til at hjælpe os?

3 I disse „kritiske tider“ udsættes kristne for det samme økonomiske pres som andre. (2 Timoteus 3:1) Vi kan derfor risikere pludselig at  miste vores job. Eller vi har måske ikke andet valg end at arbejde mange timer for en meget lav løn. Under sådanne omstændigheder kan det være svært at ’sørge for sine egne’. (1 Timoteus 5:8) Er den allerhøjeste Gud villig til at hjælpe os i sådanne tider? Ja, helt bestemt. Han beskytter os selvfølgelig ikke mod alle de vanskeligheder livet i denne tingenes ordning byder på, men hvis vi stoler på ham, vil vi erfare at ordene i Salme 46:1 er sande: „Gud er for os en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde.“ Men hvordan kan vi så vise at vi i tider med økonomiske problemer stoler helt på Jehova?

4. Hvad kan vi bede om når vi står over for økonomiske vanskeligheder, og hvordan besvarer Jehova sådanne bønner?

4 Én måde hvorpå vi kan vise at vi stoler på Jehova, er ved at vende os til ham i bøn. Men hvad kan vi bede om? Jo, hvis vi står over for økonomiske vanskeligheder, har vi måske mere end nogen sinde brug for praktisk visdom, som er evnen til at bruge kundskab, forståelse og dømmekraft på rette måde. Så tøv ikke med at bede om den! Jehova giver os følgende løfte i sit ord: „Hvis nogen af jer mangler visdom, så lad ham fortsat bede Gud derom, for han giver gavmildt til alle og uden at bebrejde; og den vil blive givet ham.“ (Jakob 1:5) Ja, lad os bede Jehova om visdom til at træffe kloge beslutninger og gode valg. Vor kærlige himmelske Fader har lovet at han vil lytte til sådanne bønner. Han er altid villig til at jævne stierne for dem der stoler på ham af hele deres hjerte. — Salme 65:2; Ordsprogene 3:5, 6.

5, 6. (a) Hvorfor kan vi se hen til Guds ord efter hjælp til at klare økonomiske problemer? (b) Hvad kan man gøre for at mindske sine bekymringer hvis man mister sit job?

5 Vi kan også bevise at vi stoler på Jehova, ved at søge vejledning i hans inspirerede ord. De vise formaninger Bibelen indeholder, er „meget pålidelige“. (Salme 93:5) Og selv om Bibelen blev færdiggjort for over 1900 år siden, indeholder den forstandig vejledning og indsigtsfulde råd der kan hjælpe os i dag til på en bedre måde at klare økonomiske problemer. Lad os se nogle eksempler på Bibelens visdom.

6 For længe siden gjorde den vise kong Salomon følgende iagttagelse: „Søvnen er sød for den der gør tjeneste, uanset om han har lidt eller meget at spise; men den riges velstand tillader ham ikke at sove.“ (Prædikeren 5:12) Det koster både tid og penge at reparere, vedligeholde, rengøre og beskytte sine materielle besiddelser. Så hvis man mister sit arbejde, kan det være en anledning til at man tager sin livsstil op til fornyet overvejelse og prøver at skelne mellem behov og ønsker. Måske vil det være klogt at gøre nogle forandringer så man får mindre at bekymre sig om. Kan du for eksempel forenkle din tilværelse ved at flytte til en mindre bolig eller ved at skille dig af med materielle ejendele du ikke har brug for? — Mattæus 6:22.

7, 8. (a) Hvordan véd vi at Jesus var opmærksom på menneskers tendens til at bekymre sig overdrevent om det materielle? (Se også fodnoten.) (b) Hvilket víst råd gav Jesus med hensyn til at undgå unødig bekymring?

7 I sin bjergprædiken gav Jesus dette råd: „Hold op med at nære bekymring for jeres sjæl med hensyn til hvad I skal spise eller hvad I skal drikke, eller for jeres legeme med hensyn til hvad I skal tage på.“ * (Mattæus 6:25) Jesus vidste at ufuldkomne mennesker helt naturligt vil være optaget af at skaffe sig de grundlæggende fornødenheder. Men hvordan kan vi ’holde op med at nære bekymring’ med hensyn til sådanne ting? „Bliv . . . ved med først at søge riget,“ sagde Jesus. Uanset hvilke  problemer vi udsættes for, må vi blive ved med at lade tilbedelsen af Jehova komme først. Hvis vi gør det, vil alle vore daglige fornødenheder „blive givet [os] i tilgift“ af vor himmelske Fader. På den ene eller den anden måde vil han sætte os i stand til at klare tilværelsen. — Mattæus 6:33.

8 Jesus gav dernæst dette råd: „Vær . . . aldrig bekymrede for dagen i morgen, for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer.“ (Mattæus 6:34) Det vil ikke være klogt at bekymre sig overdrevent om hvad morgendagen kan bringe. En kommentator har bemærket: „Fremtiden bliver sjældent så slem som det billede vi har gjort os af den.“ Hvis vi ydmygt følger Bibelens råd om at prioritere rigtigt og leve én dag ad gangen, vil det hjælpe os til at undgå unødig bekymring. — 1 Peter 5:6, 7.

9. Hvilken hjælp kan vi finde i de publikationer „den trofaste og kloge træl“ har udgivet, når vi kommer ud for økonomiske problemer?

9 Når vi kommer ud for økonomiske problemer, kan vi også vise at vi stoler på Jehova, ved at hente hjælp i de publikationer som „den trofaste og kloge træl“ har udgivet. (Mattæus 24:45) Fra tid til anden har Vågn op! bragt artikler med nyttige råd og forslag i forbindelse med at klare økonomiske udfordringer. Artiklen „Arbejdsløs — Hvad kan man gøre?“ i udgaven for 8. august 1991 indeholdt otte praktiske råd som har hjulpet mange til at holde sig økonomisk på fode og bevare den følelsesmæssige ligevægt i en periode med arbejdsløshed. * De råd der gives, skal selvfølgelig afvejes med det rigtige syn på penge. Dét blev behandlet i artiklen „Penge er ikke alt“ i samme nummer af Vågn op! — Prædikeren 7:12.

Når man plages af helbredsproblemer

10. Hvordan viser eksemplet med kong David at der er et realistisk grundlag for at sætte sin lid til Jehova når man udsættes for alvorlig sygdom?

10 Er der et realistisk grundlag for at sætte sin lid til Jehova når man udsættes for alvorlig sygdom? Ja! Jehova har stor medfølelse med de syge blandt sit folk. Og hvad mere er: Han er også villig til at hjælpe dem. Tænk for eksempel på kong David. Måske var han selv alvorligt syg da han beskrev hvordan Gud tager sig af en retfærdig der er ramt af sygdom. Han skrev: „Jehova vil styrke ham på sygelejet; hele hans seng vil du forvandle under hans sygdom.“ (Salme 41:1, 3, 7, 8) David bevarede en stærk tillid til Jehova, og til sidst kom han sig efter  sin sygdom. Men hvordan kan vi vise tillid til Jehova hvis vi får problemer med helbredet?

11. Hvad kan vi bede vor himmelske Fader om når vi rammes af sygdom?

11 Når vi rammes af sygdom, kan vi vise tillid til Jehova ved at bønfalde ham om hjælp til at klare situationen. Vi kan bede om „praktisk visdom“ til at bevare vores helbred så godt som det efter omstændighederne er muligt. (Ordsprogene 3:21) Vi kan også bede ham om hjælp til at være tålmodige og til at udholde sygdommen. Og frem for alt bør vi bede Jehova om at holde os oppe ved at give os styrke til at forblive trofaste mod ham uanset hvad der sker, og ikke miste ligevægten. (Filipperne 4:13) At bevare sit forhold til Gud er endnu vigtigere end at bevare sit nuværende liv. Hvis vi holder fast ved vores uangribelighed, vil Jehova Gud belønne os med et evigt liv og et fuldkomment helbred. — Hebræerne 11:6.

12. Hvilke bibelske principper kan hjælpe os til at træffe kloge valg i forbindelse med lægebehandling?

12 Vores tillid til Jehova vil også bevæge os til at søge praktisk vejledning i hans ord, Bibelen. De principper Bibelen indeholder, kan hjælpe os til at træffe kloge valg hvad angår lægebehandling. Vi véd for eksempel at Bibelen fordømmer „udøvelse af spiritisme“, og vil derfor undgå enhver form for diagnose eller behandling der er forbundet med spiritisme. (Galaterne 5:19-21; 5 Mosebog 18:10-12) Og her er endnu et eksempel på Bibelens pålidelige visdom: „Den uerfarne tror hvert ord, men den kloge overvejer sine skridt.“ (Ordsprogene 14:15) Når vi overvejer hvilken medicinsk behandling vi vil tage imod, vil det derfor være klogt at finde frem til faktuelle oplysninger om behandlingen frem for at ’tro hvert ord’. Hvis vi på den måde handler efter et „sundt sind“, vil det hjælpe os til omhyggeligt at afveje de forskellige muligheder i forhold til hinanden og træffe et informeret valg. — Titus 2:12.

13, 14. (a) Hvilke informative artikler har Vagttårnet og Vågn op! bragt om sundhed og sygdom? (Se rammen på side 17.) (b) Hvilke råd blev der givet til kronisk syge i Vågn op! for 22. januar 2001?

13 Vi kan også vise at vi stoler på Jehova ved at søge vejledning i de publikationer som den trofaste træl forsyner os med. Bladene Vagttårnet og Vågn op! indeholder af og til informative artikler om helbredsproblemer og sygdomme. * Og indimellem bringer bladene også beretninger om nogle der på en god måde har klaret forskellige sygdomme, lidelser og handicap. Andre artikler har desuden givet bibelske råd og praktiske forslag til hvordan man kan leve med kroniske helbredsproblemer.

14 Vågn op! for 22. januar 2001 bragte for eksempel temaartiklerne „Trøst til de syge“. Artiklerne pegede på nogle nyttige bibelske principper og indeholdt tankevækkende og realistiske kommentarer fra mænd og kvinder  der i mange år har levet med invaliderende sygdomme. Artiklen „Hvordan man kan lære at leve med sin sygdom“ gav følgende råd: Få så meget at vide om din sygdom som muligt. (Ordsprogene 24:5) Sæt dig nogle realistiske mål, deriblandt at hjælpe andre, men erkend at du ikke nødvendigvis kan nå de samme mål som andre kan. (Apostelgerninger 20:35; Galaterne 6:4) Undgå at isolere dig. (Ordsprogene 18:1) Gør det til en behagelig oplevelse for andre at besøge dig. (Ordsprogene 17:22) Bevar frem for alt et nært forhold til Jehova og menigheden. (Nahum 1:7; Romerne 1:11, 12) Er der ikke god grund til at være taknemmelig for den vejledning Jehova giver os gennem sin organisation?

Når man kæmper med sin ufuldkommenhed

15. Hvordan vandt apostelen Paulus kampen mod sit ufuldkomne køds svagheder, og hvad kan vi være overbeviste om?

15 ’I mit kød bor der intet godt,’ skrev apostelen Paulus. (Romerne 7:18) Paulus vidste af egen erfaring hvor vanskeligt det kan være at kæmpe imod det ufuldkomne køds ønsker og svagheder. Men han havde også tillid til at han kunne vinde kampen. (1 Korinther 9:26, 27) Hvordan? Ved at stole ubetinget på Jehova. Det var derfor Paulus sagde: „Jeg elendige menneske! Hvem vil befri mig fra det legeme der lider denne død? Tak til Gud gennem Jesus Kristus, vor Herre!“ (Romerne 7:24, 25) Hvad med os? Vi må også slås med kødelige svagheder og kan nemt miste tiltroen til at vi kan vinde kampen. Ja, måske overbeviser vi os selv om at vi aldrig vil kunne klare det. Men Jehova vil hjælpe os hvis vi, ligesom Paulus, stoler fuldt ud på Ham og ikke på vores egen styrke.

16. Hvad må vi bede om hvis vi har svært ved at overvinde en kødelig svaghed, og hvad skal vi gøre hvis vi får et tilbagefald?

16 Hvis en svaghed dukker op igen og igen, kan vi vise at vi stoler på Jehova ved at vende os til ham i bøn. Vi må bede, ja endog trygle, Jehova om at styrke os med sin hellige ånd. (Lukas 11:9-13) Helt specifikt kan vi bede om hjælp til at opdyrke selvbeherskelse, som er en  del af Guds ånds frugt. (Galaterne 5:22, 23) Men hvad nu hvis vi får et tilbagefald? Så må vi frem for alt ikke give op. Lad os aldrig blive trætte af ydmygt at henvende os til vor barmhjertige Gud i bøn og bede ham om tilgivelse og hjælp. Jehova vil aldrig ignorere eller afvise en hvis hjerte er „sønderbrudt og knust“ af dårlig samvittighed. (Salme 51:17) Hvis vi beder til Jehova med oprigtighed og anger i hjertet, vil han hjælpe os til at modstå fristelser. — Filipperne 4:6, 7.

17. (a) Hvorfor er det godt at tænke over hvordan Jehova betragter præcis den svaghed vi måske kæmper med? (b) Hvilke skriftsteder vil det være godt at lære udenad hvis vi kæmper med et iltert temperament, har svært ved at vogte tungen eller føler os tiltrukket af tvivlsom underholdning?

17 Endnu en måde hvorpå vi kan vise at vi stoler på Jehova, er ved at søge hjælp i hans ord. Ved at bruge en bibelordbog eller Register til Vagttårnets publikationer kan vi finde svar på spørgsmålet: ’Hvad er Jehovas syn på den svaghed jeg kæmper med?’ Hvis vi tænker over hvordan Jehova ser på sagen, vil det forstærke vores ønske om at glæde ham. Vi vil kunne føle som Jehova og komme til at hade det han hader. (Salme 97:10) For nogle har det været en stor hjælp at lære bibelvers udenad som omtaler præcis den svaghed de slås med. Kæmper vi med et iltert temperament? Så vil det måske være en god idé at lære bibelvers som Ordsprogene 14:17 og Efeserbrevet 4:31 udenad. Og hvis vi synes det er svært at vogte tungen, vil teksten i Ordsprogene 12:18 og Efeserbrevet 4:29 være god at genkalde sig. Føler vi os tiltrukket af tvivlsom underholdning? I så fald kan vi prøve at huske ordene i Efeserbrevet 5:3 og Kolossenserbrevet 3:5.

18. Hvorfor skulle vi ikke lade forlegenhed afholde os fra at bede de ældste om hjælp til at overvinde en svaghed?

18 Vi kan også vise vores tillid til Jehova ved at søge hjælp hos menighedens ældste, som er blevet udnævnt af den hellige ånd. (Apostelgerninger 20:28) Disse „gaver i form af mennesker“ har Jehova jo givet til menigheden gennem Kristus for at værne og beskytte fårene. (Efeserne 4:7, 8, 11-14) Det skal indrømmes at det ikke altid er let at henvende sig til andre og bede om hjælp når man kæmper med en svaghed. Vi føler os måske forlegne og frygter at de ældste vil tænke dårligt om os. Men der er ingen tvivl om at disse åndeligsindede modne mænd vil respektere os fordi vi  har det mod der skal til for at bede om hjælp. Desuden bestræber de ældste sig for at afspejle Jehovas egenskaber over for hjorden. Deres opmuntrende og praktiske råd der er baseret på Guds ord, giver os måske lige netop den ekstra styrke som er nødvendig for at vi kan overvinde vore svagheder. — Jakob 5:14-16.

19. (a) Hvordan søger Satan at udnytte tilværelsens frugtesløshed i denne tingenes ordning? (b) Hvad indebærer tillid, og hvad bør vi være fast besluttede på?

19 Glem aldrig at Satan véd at hans tid er kort. (Åbenbaringen 12:12) Han ønsker at vi på grund af tilværelsens frugtesløshed skal miste modet og give op. Men vi kan stole fuldt ud på ordene i Romerbrevet 8:35-39: „Hvem vil skille os fra Messias’ kærlighed? Vil trængsel eller nød eller forfølgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd? . . . Tværtimod, i alt dette kommer vi til at stå fuldstændig sejrrige ved ham som har elsket os. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv eller engle eller regeringer eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller højde eller dybde eller noget andet skabt vil kunne skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre.“ Hvilken tillid til Jehova! Men der er ikke blot tale om noget følelsesmæssigt. Nej, det er en tillid som vil komme til udtryk i velgennemtænkte valg i dagligdagen. Lad os derfor være fast besluttede på at stole helt og fuldt på Jehova i trængselstider.

[Fodnoter]

^ par. 1 I et brev til USA’s møntvæsen, dateret den 20. november 1861, skrev finansminister Salmon P. Chase: „Ingen nation kan være stærk uden styrke fra Gud eller hvile i tryghed uden Hans beskyttelse. Vor nations mønter bør forkynde at vi sætter vor lid til Gud.“ I 1864 blev mottoet „In God We Trust“, eller „På Gud vi stoler“, derfor for første gang præget på en amerikansk mønt.

^ par. 7 Den bekymring der beskrives her, er blevet kaldt en „ængstelig frygt som fjerner al glæde ved livet“. Nogle oversættelser siger: „Vær ikke bekymrede“, eller „I må ikke være bekymrede“. Sådanne gengivelser mere end antyder at ethvert tilløb til bekymring er forkert. Et opslagsværk siger imidlertid: „Det græske udsagnsord står i præsens imperativ og er derfor en befaling om at holde op med noget som man allerede er i gang med.“

^ par. 9 De otte råd lyder som følger: (1) Bliv ikke panikslagen. (2) Tænk positivt. (3) Vær åben over for nye jobtyper. (4) Følg dit eget budget — ikke andres. (5) Pas på med kredit. (6) Hold sammen på familien. (7) Bevar selvrespekten. (8) Læg budget.

^ par. 13 Disse bibelske tidsskrifter anbefaler ikke nogen bestemt form for lægebehandling, da det er noget den enkelte selv må træffe afgørelse om. Formålet med artikler der omhandler specifikke sygdomme, er at informere læserne om de kendsgerninger man i øjeblikket kender til.

Husker du?

• Hvordan kan vi vise at vi stoler på Jehova når vi udsættes for økonomiske vanskeligheder?

• Hvordan kan vores tillid til Gud komme til udtryk når vi plages af sygdom?

• Hvordan kan vi vise ubetinget tillid til Jehova når vi kæmper med en svaghed?

[Studiespørgsmål]

[Ramme på side 17]

Kan du huske disse artikler?

Når vi føler os modløse på grund af problemer med helbredet, kan det være opmuntrende at læse om hvordan andre har tacklet psykiske lidelser, sygdomme og handicap. Følgende artikler har været bragt i Vagttårnet og Vågn op!

Jeg har måttet kæmpe med mine svagheder.“ Artiklen fokuserede på hvordan man kan overvinde en negativ tankegang og depression. — Vagttårnet for 1. maj 1990.

End ikke en jernlunge kunne standse hendes forkyndelse.“ — Vågn op! for 22. januar 1993.

En kugle ændrede mit liv.“ Artiklen handlede om hvordan man kan lære at leve med en lammelse. — Vågn op! for 22. oktober 1995.

I ved ikke hvad jeres liv vil være i morgen.“ Artiklen omhandlede hvordan man kan udholde en maniodepressiv psykose. — Vagttårnet for 1. december 2000.

Loidas rejse ud af tavsheden.“ Artiklen fokuserede på hvordan man kan klare tilværelsen som spastisk lammet. — Vågn op! for 8. maj 2000.

Min kamp mod endometriose.“ — Vågn op! for 22. juli 2000.

Min kamp mod sklerodermi.“ — Vågn op! for 8. august 2001.

Min kamp mod fødselsdepression.“ — Vågn op! for 22. juli 2002.

[Illustration på side 15]

Hvis man mister sit arbejde, vil det være klogt at tage sin livsstil op til fornyet overvejelse

[Illustration på side 16]

Loidas beretning viser hvordan tillid til Jehova hjælper en til at holde ud. (Se rammen på side 17)

[Illustration på side 18]

Vi behøver ikke at føle os forlegne ved at bede om hjælp til at overvinde svagheder