Josva 6:1-27

6  Jerikos porte var lukket helt til på grund af israelitterne; ingen gik ud, og ingen gik ind.+  Jehova sagde så til Josva: “Jeg har overgivet Jeriko og byens konge og dens dygtige krigere til dig.+  Alle I krigere skal marchere rundt om byen; I skal gå rundt om byen én gang. Det skal I gøre i seks dage.  Syv præster skal bære syv vædderhorn foran arken. Men den syvende dag skal I marchere rundt om byen syv gange, og præsterne skal blæse i hornene.+  Når der blæses i vædderhornene – ja, så snart I hører lyden* af hornene – skal alle mændene udstøde et højt krigsråb. Så vil byens mur falde sammen,+ og alle mændene skal gå ind i byen, hver mand skal gå lige frem.”  Josva, Nuns søn, kaldte så præsterne sammen og sagde til dem: “Løft pagtens ark op, og syv præster skal bære syv vædderhorn foran Jehovas ark.”+  Så sagde han til mændene: “Tag afsted og marchér rundt om byen, og de væbnede tropper+ skal gå foran Jehovas ark.”  Og som Josva havde sagt til mændene, gik de syv præster der bar syv vædderhorn, frem foran Jehova og blæste i hornene, og efter dem fulgte Jehovas pagts ark.  Og de væbnede tropper gik foran præsterne der blæste i hornene, og bagtroppen fulgte efter arken mens præsterne blev ved med at blæse i hornene. 10  For øvrigt havde Josva befalet mændene: “Råb ikke, og giv ikke en lyd fra jer. Der må ikke komme et ord ud af jeres mund før den dag jeg siger til jer: ‘Råb!’ Og så skal I råbe.” 11  Han lod Jehovas ark bære rundt om byen én gang, og derefter vendte de tilbage til lejren og overnattede der. 12  Næste morgen stod Josva tidligt op, og præsterne løftede Jehovas ark+ op, 13  og syv præster der bar syv vædderhorn, marcherede foran Jehovas ark mens de blæste i hornene. De væbnede tropper gik foran dem, mens bagtroppen fulgte efter Jehovas ark, og man blev ved med at blæse i hornene. 14  Den anden dag marcherede de én gang rundt om byen, og derefter vendte de tilbage til lejren. Sådan gjorde de i seks dage.+ 15  Den syvende dag stod de tidligt op, så snart det begyndte at blive lyst, og de marcherede rundt om byen på samme måde syv gange. Det var kun den dag de marcherede syv gange rundt om byen.+ 16  Og den syvende gang blæste præsterne i hornene, og Josva sagde til mændene: “Råb,+ for Jehova har givet jer byen! 17  Byen og alt hvad der er i den, skal udslettes;*+ det hele tilhører Jehova. Kun den prostituerede kvinde Rahab+ må blive i live, hun og alle der er i huset hos hende, fordi hun skjulte de spioner vi sendte ud.+ 18  Men hold jer fra det der skal udslettes,+ så I ikke får lyst til noget af det og tager det+ og derved bringer ulykke* over Israels lejr så den også må udslettes.+ 19  Men alt sølvet og guldet og tingene af kobber og jern er noget der er helligt for Jehova.+ Det skal bringes til Jehovas skatkammer.”+ 20  Så råbte mændene da der blev blæst i hornene.+ I det øjeblik de hørte lyden af hornene og udstødte et højt krigsråb, faldt muren sammen.+ Derefter gik folkene ind i byen, hver mand gik lige frem, og de indtog byen. 21  Med sværdet udslettede de alt hvad der var i byen, både mand og kvinde, ung og gammel, okse, får og æsel.+ 22  Josva sagde til de to mænd der havde udspioneret landet: “Gå ind i den prostituerede kvindes hus og før hende ud sammen med alle der har tilknytning til hende, sådan som I har sværget over for hende.”+ 23  Så gik de unge spioner ind og førte Rahab ud, sammen med hendes far, mor og brødre og alle der havde tilknytning til hende; ja, de førte hele hendes familie ud,+ og de bragte dem til et sikkert sted uden for Israels lejr. 24  Så brændte de byen ned med alt hvad der var i den. Men sølvet, guldet og tingene af kobber og jern gav de til skatkammeret i Jehovas hus.+ 25  Det var kun den prostituerede kvinde Rahab og hendes fars husstand og alle der havde tilknytning til hende, som Josva skånede;+ og hun bor i Israel den dag i dag,+ for hun skjulte de mænd Josva havde sendt ud for at udspionere Jeriko.+ 26  På det tidspunkt aflagde Josva denne ed:* “Den mand der går i gang med at genopbygge byen Jeriko, vil være forbandet af Jehova. Det skal koste ham hans førstefødte at grundlægge den, og det skal koste ham hans yngste at sætte portene i.”+ 27  Og Jehova var med Josva,+ og hans omdømme nåede ud over hele jorden.+

Fodnoter

Eller “den lange tone”.
Eller “vies til udslettelse”. Tilsvarende i vers 18 og 21. Se Ordforklaring.
Eller “vanskeligheder; udstødelse”.
Eller muligvis: “fik Josva folket til at aflægge denne ed”.

Studienoter

Medieindhold