Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor skal vi bede uophørligt?

Hvorfor skal vi bede uophørligt?

 Hvorfor skal vi bede uophørligt?

„Bed uophørligt. Sig tak i forbindelse med alt.“ — 1 Thessaloniker 5:17, 18.

1, 2. Hvordan viste Daniel at han værdsatte bønnens privilegium, og hvilken indvirkning havde det på hans forhold til Gud?

PROFETEN Daniel var vant til at bede til Gud tre gange om dagen. Han knælede i sit tagkammer med vinduerne åbne mod Jerusalem, og her bad han til Gud. (1 Kongebog 8:46-49; Daniel 6:10) Selv da et kongeligt dekret forbød at man bad til andre end medernes konge Darius, vaklede Daniel ikke et øjeblik i sin beslutning. Uanset om det bragte hans liv i fare, opgav han ikke sin vane, men bad fortsat til Gud.

2 Hvordan betragtede Gud Daniel? Da engelen Gabriel kom til Daniel som svar på en af Daniels bønner, beskrev engelen ham som „højt skattet“, eller „en højtelsket mand“. (Daniel 9:20-23; da. aut.) I Ezekiels profeti omtaler Jehova Daniel som en retfærdig mand. (Ezekiel 14:14, 20) Daniels bønner havde i årenes løb øjensynlig medvirket til at skabe et nært forhold mellem ham og Jehova, noget som selv Darius anerkendte. — Daniel 6:16.

3. Hvordan kan bønnen hjælpe os til at bevare vores integritet, sådan som en missionærbroders eksempel viser?

3 At bede regelmæssigt kan også hjælpe os når vi står over for alvorlige prøver. For eksempel fortæller Harold King, der var missionær i Kina og blev idømt fem års fængsel i enecelle: „Jeg var nok skilt fra andre mennesker, men intet kunne skille mig fra Gud. . . . Åbenlyst for enhver der passerede min celle knælede jeg nu ned tre gange om dagen og bad højt, i lighed med Daniel . . . Jeg følte det som om  Guds ånd ved disse lejligheder ledede mine tanker mod det der var mest gavnligt, og en følelse af fred sænkede sig over mit sind. Bønnen trøstede og styrkede mig åndeligt.“

4. Hvilke spørgsmål angående bøn vil vi se nærmere på i denne artikel?

4 Bibelen siger: „Bed uophørligt. Sig tak i forbindelse med alt.“ (1 Thessaloniker 5:17, 18) Lad os i betragtning af denne opfordring se på følgende spørgsmål: Hvorfor bør vi være opmærksomme på vore bønner? Hvilke grunde har vi til stadig at komme frem for Jehova i bøn? Og hvad skal vi gøre hvis vi føler os uværdige til at bede til Gud på grund af vore fejltrin?

Opbyg venskab med Gud gennem bøn

5. Hvilket enestående forhold vil bønnen hjælpe os til at få?

5 Vil du gerne have at Jehova skal tænke på dig som sin ven? Sådan omtalte han patriarken Abraham. (Esajas 41:8; Jakob 2:23) Han ønsker at vi skal få et lignende forhold til ham. Ja, han opfordrer os ligefrem til at komme nær til ham. (Jakob 4:8) Skulle denne opfordring ikke få os til at tænke på det privilegium det er at nærme sig ham i bøn? Tænk på hvor svært det er at få en aftale om et møde med et højtstående regeringsmedlem, for slet ikke at tale om at blive ven med vedkommende! Men universets Skaber opfordrer os til frit at komme til ham i bøn når som helst vi ønsker det og har behov for det. (Salme 37:5) Vore uophørlige bønner vil hjælpe os til at få et nært forhold til Jehova.

6. Hvad lærer vi af Jesu eksempel med hensyn til at ’bede fortsat’?

6 Men hvor er det let at forsømme at bede! Blot det at tage sig af hverdagens presserende gøremål kan tage så meget af vores opmærksomhed at vi glemmer at tale med Gud. Jesus sagde til sine disciple at de skulle ’bede fortsat’, og han gjorde det selv. (Mattæus 26:41) Selv om han altid havde nok at gøre fra morgen til aften, satte han tid til side til at tale med sin himmelske Fader. Somme tider stod han op „tidligt om morgenen, mens det stadig var mørkt“, for at bede. (Markus 1:35) Til andre tider trak han sig tilbage til et ensomt sted når dagen var forbi, for at bede til Jehova. (Mattæus 14:23) Jesus tog sig tid til at bede, og det burde vi også gøre. — 1 Peter 2:21.

7. Hvilke omstændigheder skulle få os til at tale med vor himmelske Fader hver dag?

 7 Der er mange anledninger til at bede privat i løbet af en dag, for eksempel når man står over for problemer, møder fristelser eller skal træffe beslutninger. (Efeserne 6:18) Når vi søger Jehovas ledelse på alle livets områder, vil vi blive knyttet endnu nærmere til ham. Er det ikke sådan at hvis to venner i fællesskab skal løse et problem, bliver båndet mellem dem stærkere? (Ordsprogene 17:17) Det samme gælder vores forhold til Jehova når vi støtter os til ham og erfarer hans hjælp. — 2 Krønikebog 14:11.

8. Hvad lærer vi af Nehemias’, Jesu og Hannas bønner med hensyn til længden af vore personlige bønner?

8 Vi kan være glade for at Jehova ikke sætter nogen grænser for hvor længe og hvor ofte vi kan tale med ham i bøn. Nehemias opsendte hurtigt en stille bøn før han fremførte sin anmodning for perserkongen. (Nehemias 2:4, 5) Jesus bad også en kort bøn til Jehova om at han ville give ham kraft til at oprejse Lazarus. (Johannes 11:41, 42) Hanna, derimod, bad en lang bøn foran Jehova da hun udøste sit hjerte for ham. (1 Samuel 1:12, 15, 16) Vore personlige bønner kan være korte eller lange, alt efter behov og omstændigheder.

9. Hvorfor bør vore bønner indeholde lovprisning af Jehova og tak for alt hvad han har gjort for os?

9 Mange bønner i Bibelen giver udtryk for stor værdsættelse af Jehovas suveræne stilling og storslåede gerninger. (2 Mosebog 15:1-19; 1 Krønikebog 16:7-36; Salme 145) Apostelen Johannes så i et syn de 24 ældste — det fuldstændige antal af salvede kristne i deres himmelske stilling — og hørte dem lovprise Jehova med ordene: „Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.“ (Åbenbaringen 4:10, 11) Vi har en lignende grund til at lovprise vores Skaber. Forældre er glade når deres børn af hjertet takker dem for noget de har gjort for dem. Vi kan forbedre kvaliteten af vore bønner hvis vi af hjertet takker Jehova for hans godhed og gavmildhed.

„Bed uophørligt“ — hvorfor?

10. Hvilken betydning har bøn for vores tro?

10 At bede regelmæssigt har betydning for vores tro. Efter at Jesus med en billedtale havde vist disciplene „hvor nødvendigt det var for dem altid at bede og ikke  give op“, spurgte han: „Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?“ (Lukas 18:1-8) Oprigtige bønner som kommer fra hjertet, opbygger troen. Da patriarken Abraham var ved at blive gammel og han endnu ikke havde fået noget afkom, talte han med Gud om det. Først bad Jehova ham se op mod himmelen og tælle stjernerne, hvis han da kunne det. Derefter forsikrede han Abraham: „Således vil dit afkom blive.“ Hvad var resultatet? Abraham „troede på Jehova“, og Jehova „tilregnede . . . ham det som retfærdighed“. (1 Mosebog 15:5, 6) Hvis vi åbner vort hjerte for Jehova i bøn og vi får hans forsikring gennem Bibelen og adlyder ham, vil han styrke vores tro.

11. Hvordan kan bøn hjælpe os når vi har problemer?

11 Bøn kan også hjælpe os når vi har problemer. Hvis vores tilværelse er byrdefuld og vi lever under vanskelige forhold, giver Bibelen dette råd: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig. Han vil aldrig tillade at den retfærdige vakler.“ (Salme 55:22) Når vi står over for at skulle træffe store beslutninger, kan vi følge Jesu eksempel. Han tilbragte hele natten i bøn før han udvalgte sine 12 apostle. (Lukas 6:12-16) Og natten før sin død bad han så inderligt at „hans sved blev som bloddråber der faldt på jorden“. (Lukas 22:44) Resultatet? „Han blev bønhørt for sin gudsfrygt.“ (Hebræerne 5:7) Vore stadige og inderlige bønner vil også hjælpe os i stressfyldte situationer og under vanskelige prøver.

12. Hvordan viser dét at vi kan komme til Gud i bøn, at han er personligt interesseret i os?

12 En anden grund til at komme nær til Gud i bøn er at han til gengæld vil komme nær til os. (Jakob 4:8) Når vi åbner vort hjerte for Jehova i bøn, fornemmer vi at han er interesseret i os og tager sig kærligt af os. Helt personligt mærker vi at vi er genstand for Jehovas kærlighed. Han har ikke overdraget nogen anden det ansvar at lytte til hver eneste bøn som hans tjenere henvender til ham som deres himmelske Fader. (Salme 66:19, 20; Lukas 11:2) Og han opfordrer os til at ’kaste al vor bekymring på ham, for han tager sig af os’. — 1 Peter 5:6, 7.

13, 14. Hvilke grunde har vi til at bede „uophørligt“?

 13 Bøn kan give os større nidkærhed for forkyndelsen og styrke os når folks ligegyldighed eller modstand ellers kunne få os til at give op. (Apostelgerninger 4:23-31) Bøn kan også beskytte os mod „Djævelens listige anslag“. (Efeserne 6:11, 17, 18) Når vi daglig kæmper for at klare prøvelser, kan vi til stadighed bede Gud om styrke. Den bøn Jesus lærte sine disciple at bede, indeholder anmodningen om at Jehova vil „befri os fra den onde“, Satan Djævelen. — Mattæus 6:13.

14 Hvis vi fortsat beder om hjælp til at beherske vore syndige tilbøjeligheder, vil vi erfare at Jehova hjælper os. Vi får forsikringen: „Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også skabe en udvej, så I kan modstå den.“ (1 Korinther 10:13) Apostelen Paulus erfarede selv hvordan Jehova tog sig af ham og styrkede ham under mange forskellige omstændigheder. „Alt har jeg styrke til ved ham som giver mig kraft,“ sagde han. — Filipperne 4:13; 2 Korinther 11:23-29.

Vær vedholdende i bønnen trods fejltrin

15. Hvad kan der ske hvis vores adfærd og handlinger ikke svarer til Guds norm?

15 Hvis Gud skal høre vore bønner, må vi give agt på den vejledning der findes i hans ord. „Hvad vi end beder om, får vi fra ham, fordi vi holder hans bud og gør det der er tiltalende i hans øjne,“ skrev apostelen Johannes. (1 Johannes 3:22) Men hvad sker der hvis vores adfærd og handlinger ikke står mål med Guds norm? Adam og Eva gemte sig i haven efter at de havde syndet. Vi vil måske også være tilbøjelige til at ’gemme os for Jehova Guds ansigt’ ved at holde op med at bede. (1 Mosebog 3:8) „Jeg har lagt mærke til at når nogen er ved at glide bort fra Jehova og hans organisation, er den første fejl de begår, at de holder op med at bede,“ siger Klaus, en erfaren rejsende tilsynsmand. (Hebræerne 2:1) Det bekræfter José Ángel, for han siger: „I næsten otte år bad jeg sjældent til Jehova. Jeg følte mig uværdig til at tale med ham, selv om jeg stadig betragtede ham som min himmelske Fader.“

16, 17. Giv eksempler på hvordan regelmæssig bøn kan hjælpe os til at overvinde åndelig svaghed.

16 Nogle vil måske føle sig uværdige til at bede på grund af svaghed i åndelig henseende, eller fordi de er kommet på afveje. Men det er netop i den situation vi skal drage fuld nytte af den gave bønnen er. Jonas prøvede at løbe fra sin opgave. Men ’i sin kval råbte han til Jehova, og han svarede ham. Fra Sheols skød råbte Jonas om hjælp, og Jehova hørte hans røst.’ (Jonas 2:2) Jonas bad, Jehova hørte hans bøn, og Jonas genvandt sin åndelige sundhed.

17 José Ángel bad også inderligt om hjælp. Han fortæller: „Jeg åbnede mit hjerte og bad Gud om tilgivelse. Og han hjalp mig virkelig. Jeg tror ikke jeg var vendt tilbage til sandheden uden bønnens hjælp. Jeg beder nu regelmæssigt hver dag, og jeg ser frem til disse øjeblikke.“ Vi bør altid føle os fri til at komme til Gud og bekende vore overtrædelser og ydmygt bede om hans tilgivelse. Det gjorde kong David, og Jehova tilgav ham. (Salme 32:3-5) Han er rede til at hjælpe os, ikke til at fordømme os. (1 Johannes  3:19, 20) Og bønner som bedes af ældste i menigheden, kan hjælpe os åndeligt, for sådanne bønner har „megen kraft“. — Jakob 5:13-16.

18. Hvad kan Guds tjenere være sikre på uanset hvor langt bort de er kommet?

18 Hvilken far vil afvise en søn der ydmygt kommer til ham for at få hjælp og råd efter at have været på afveje? Lignelsen om den fortabte søn viser at uanset hvor langt bort vi er kommet, glæder vores himmelske Fader sig når vi vender om til ham. (Lukas 15:21, 22, 32) Jehova opfordrer alle som er kommet på afveje, til at bede ham om hjælp, „for han vil tilgive i rigt mål“. (Esajas 55:6, 7) Skønt David begik flere alvorlige synder, råbte han til Jehova og sagde: „Lyt, Gud, til min bøn; og skjul dig ikke for min tryglen.“ Og han sagde videre: „Aften og morgen og middag kan jeg kun klage min nød, og jeg stønner, og han hører min stemme.“ (Salme 55:1, 17) I sandhed trøstende ord!

19. Hvorfor bør vi ikke drage den slutning at tilsyneladende ubesvarede bønner er tegn på at vi har Guds mishag?

19 Hvad nu hvis vi ikke får svar på vores bøn med det samme? Så må vi sikre os at vores anmodning er i overensstemmelse med Jehovas vilje, og at den fremføres i Jesu navn. (Johannes 16:23; 1 Johannes 5:14) Disciplen Jakob omtalte nogle kristne hvis bønner ikke blev besvaret fordi de bad „med et uret formål“. (Jakob 4:3) På den anden side skulle vi ikke være hurtige til at drage den slutning at tilsyneladende ubesvarede bønner er tegn på at vi har Guds mishag. Jehova lader undertiden sine trofaste tjenere bede om noget et stykke tid før svaret bliver tydeligt. „Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer,“ sagde Jesus. (Mattæus 7:7) Derfor må vi være „vedholdende i bønnen“. — Romerne 12:12.

Bed regelmæssigt

20, 21. (a) Hvorfor må vi bede uophørligt i disse „sidste dage“? (b) Hvad vil vi opnå hvis vi daglig træder frem for Jehovas ufortjente godheds trone?

20 Der bliver stadig flere vanskeligheder og problemer at kæmpe med i disse „sidste dage“, som ville være „kritiske“ og „vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Og vanskeligheder og problemer kan let optage vore tanker. Men vore stadige og regelmæssige bønner vil hjælpe os til at holde os på den rette åndelige kurs trods vedvarende problemer, fristelser og modgang. Daglige bønner til Jehova kan give os den vigtige støtte vi har brug for.

21 Jehova, ’den som hører bøn’, har aldrig for travlt til at lytte til os. (Salme 65:2) Lad os heller aldrig have for travlt til at tale med ham. Vores venskab med Gud er det dyrebareste vi ejer. Måtte vi aldrig betragte dette venskab som en selvfølge! „Lad os derfor med frimodighed i tale træde frem for den ufortjente godheds trone, for at vi kan opnå barmhjertighed og finde ufortjent godhed til hjælp i rette tid.“ — Hebræerne 4:16.

Hvad vil du svare?

• Hvad lærer vi af profeten Daniel om værdien af bøn?

• Hvordan kan vi styrke båndet mellem os og Jehova?

• Hvorfor bør vi bede uophørligt?

• Hvorfor bør dét at vi føler os uværdige, ikke forhindre os i at bede til Jehova?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 16]

Nehemias opsendte en kort, stille bøn før han talte til kongen

[Illustration på side 17]

Hanna bad en lang bøn foran Jehova

[Illustrationer på side 18]

Jesus bad hele natten før han udvalgte sine 12 apostle

[Illustrationer på side 20]

Der er mange anledninger til at bede i løbet af en dag