Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad ved vi om Jesu familie?

Hvad ved vi om Jesu familie?

 Hvad ved vi om Jesu familie?

I DECEMBER ser man mange steder julekrybber hvor det lille Jesusbarn skildres sammen med sin mor, Maria, og sin adoptivfar, Josef. Selv mange som ikke bekender sig til kristendommen, nyder at betragte sådanne julekrybber. Det lille Jesusbarn er her det naturlige midtpunkt, men hvad fortæller Bibelen egentlig om Jesu familie?

Jesu familieforhold var ganske interessante. Han blev en del af menneskeslægten da han blev født af en jomfru ved navn Maria. Ifølge Bibelen overførte Gud ved sin hellige ånds kraft Jesu liv fra himmelen til Marias moderliv. (Lukas 1:30-35) Da Maria fik at vide at hun mirakuløst skulle undfange Messias, var hun forlovet med en mand ved navn Josef, som dermed skulle være Jesu adoptivfar.

Josef og Maria fik senere andre børn, og Jesus fik således halvbrødre og halvsøstre. Det fremgår af de spørgsmål indbyggerne i Nazaret senere stillede angående Jesus: „Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans moder ikke Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er de ikke alle her hos os?“ (Mattæus 1:25; 13:55, 56; Markus 6:3) Vi kan heraf konkludere at Jesu nærmeste familie bestod af hans forældre, fire brødre og mindst to søstre.

Der er imidlertid nogle der ikke tror at Jesu brødre og søstre var børn af Josef og Maria. Hvorfor? Ifølge New Catholic Encyclopedia fordi „kirken lige siden sin oprindelse har fastholdt at Maria var evig jomfru. Følgelig hersker der ingen tvivl om at Maria ikke fik flere børn.“ Det samme opslagsværk hævder at ordene „broder“ og „søster“ også kan betegne „nogen eller nogle som er beslægtede religiøst eller på anden måde“, eller slægtninge, som for eksempel fætre og kusiner.

Er der grund til at tro det? Endog visse katolske teologer taler imod denne mundtligt overleverede doktrin og støtter den opfattelse at Jesus havde kødelige brødre og søstre. John P. Meier, en tidligere præsident for det katolske bibelselskab i Amerika, har skrevet: „Når det græske ord for broder forekommer i N[y] T[estamente], og ikke bruges rent billedligt eller metaforisk, men derimod angiver en form for kødeligt eller legalt slægtskabsforhold, betyder det kun hel- eller halvbroder, og intet andet.“ * Ja, Skrifterne viser at Jesus havde brødre og søstre som var børn af Maria og Josef.

I evangelieberetningerne er der nævnt andre slægtninge til Jesus, men lad os nøjes med at fokusere på Jesu nærmeste familie og se hvad vi kan lære af den.

[Fodnote]

^ par. 6 „Jesu brødre og søstre i økumenisk perspektiv“ af J.P. Meier, The Catholic Biblical Quarterly, januar 1992, side 21.