Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kvinder som glædede Jehovas hjerte

Kvinder som glædede Jehovas hjerte

 Kvinder som glædede Jehovas hjerte

„Måtte Jehova belønne din handlemåde, og måtte du få fuld løn af Jehova.“ — RUT 2:12.

1, 2. Hvordan vil det gavne os at betragte de bibelske eksempler på kvinder der glædede Jehovas hjerte?

GUDSFRYGT fik to kvinder til at trodse en ægyptisk farao. Tro fik en prostitueret kvinde til at sætte livet på spil for at beskytte to israelitiske spioner. Ydmyghed og omtanke i en kritisk situation hjalp en kvinde til at redde mange menneskeliv og forhindre Jehovas salvede i at pådrage sig blodskyld. Tro på Jehova sammen med gæstfrihed fik en enke og mor til at give den sidste rest mad hun havde, til en af Guds profeter. Det er blot nogle få af de mange bibelske eksempler på kvinder der glædede Jehovas hjerte.

2 Jehovas syn på disse kvinder og den måde han velsignede dem på, viser at det der behager ham mere end noget andet, er gode åndelige egenskaber — uanset om personen er en mand eller en kvinde. I vore dages verden, der er optaget af sådanne ydre ting som udseende og rigdom, er det en udfordring at sætte åndelige egenskaber først. Men det kan lade sig gøre. Det er de tusinder af gudfrygtige kvinder som udgør en stor del af Guds folk i dag, et eksempel på. Disse kristne kvinder lægger samme tro, omtanke, gæstfrihed og andre gode egenskaber for dagen som de gudfrygtige kvinder der nævnes i Bibelen. Kristne mænd ønsker naturligvis også at eje sådanne egenskaber. For at vi alle i endnu højere grad kan efterligne disse kvinder i fortiden, vil vi se nærmere på de bibelske beretninger om dem. — Romerne 15:4; Jakob 4:8.

To kvinder der trodsede en farao

3, 4. (a) Hvorfor adlød Sjifra og Pua ikke den ægyptiske farao da han befalede at alle nyfødte israelitiske drengebørn skulle dræbes? (b) Hvordan belønnede Jehova de to jordemødre for deres mod og gudsfrygt?

3 Ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg efter Anden Verdenskrig søgte mange af dem som var anklaget for massemord, at retfærdiggøre sig med at de blot handlede efter ordre. Sammenlign dette med hvad to israelitiske jordemødre, Sjifra og Pua, gjorde i Ægypten under en unavngiven og tyrannisk farao. Af frygt for en eksplosionsagtig vækst i den hebraiske befolkning befalede han de to jordemødre at dræbe alle nyfødte drengebørn blandt hebræerne. Efterkom jordemødrene denne barbariske befaling? Nej. „De gjorde ikke som Ægyptens konge havde sagt til dem, men de bevarede drengebørnene i live.“ Hvorfor gav disse kvinder ikke efter for menneskefrygt? Fordi de „frygtede den sande Gud“. — 2 Mosebog 1:15, 17; 1 Mosebog 9:6.

4 Ja, jordemødrene søgte tilflugt hos Jehova, og han viste sig at være „et skjold“ for dem. Han beskyttede dem mod den ægyptiske faraos vrede. (2 Samuel 22:31; 2 Mosebog 1:18-20) Jehovas velsignelse standsede dog ikke her. Han belønnede Sjifra og Pua med at de selv fødte mange børn. De to kvinder fik endog den ære at deres navne og gudfrygtige handling blev indskrevet i Guds ord til oplysning for fremtidige generationer, mens navnet på den ægyptiske farao er gået i glemme! — 2 Mosebog 1:21; 1 Samuel 2:30b; Ordsprogene 10:7.

5. Hvordan viser mange kristne kvinder i dag at de har samme indstilling som Sjifra og Pua, og hvordan vil Jehova belønne dem?

 5 Findes der kvinder som Sjifra og Pua i dag? Ja, det gør der! Hvert år er der utallige kristne kvinder der frygtløst forkynder Bibelens livreddende budskab i lande hvor forkyndelsen er forbudt efter „kongens ordre“, og derved sætter deres frihed, måske endog livet, på spil. (Hebræerne 11:23; Apostelgerninger 5:28, 29) Tilskyndet af kærlighed til Gud og næsten tillader disse modige kvinder ikke at noget forhindrer dem i at forkynde den gode nyhed om Guds rige for andre. Som følge heraf må mange kristne kvinder udholde modstand og forfølgelse. (Markus 12:30, 31; 13:9-13) Som i Sjifras og Puas tilfælde er Jehova fuldstændig klar over disse uforfærdede kvinders indsats, og han vil bevise sin kærlighed til dem ved at bevare deres navne i „livets bog“ såfremt de holder trofast ud til enden. — Filipperne 4:3; Mattæus 24:13.

En tidligere prostitueret glæder Jehovas hjerte

6, 7. (a) Hvad vidste Rahab om Jehova og hans folk, og hvordan indvirkede det på hende? (b) Hvilken ærefuld plads får Rahab i Guds ord?

6 I 1473 f.v.t. boede der i den kana’anæiske by Jeriko en prostitueret kvinde ved navn Rahab. Hun var åbenbart velinformeret, for da to israelitiske spioner søgte tilflugt i hendes hus, kunne hun give dem nøjagtige detaljer om israelitternes mirakuløse udfrielse fra Ægypten selv om den havde fundet sted 40 år tidligere! Hun havde også kendskab til israelitternes senere sejre over de to amoritterkonger Sihon og Og. Læg mærke til det indtryk det havde gjort på hende. Hun sagde til spionerne: „Jeg véd at Jehova vil give jer landet, . . . for Jehova jeres Gud er Gud oppe i himmelen og nede på jorden.“ (Josua 2:1, 9-11) Ja, det Rahab havde hørt om Jehova, og det han havde gjort for israelitterne, havde rørt hendes hjerte og bevirket at hun fik tro på ham. — Romerne 10:10.

7 Rahabs tro tilskyndede hende til handling. Hun modtog de israelitiske spioner „med fred“ og fulgte deres anvisninger på  hvordan hun kunne overleve når israelitterne angreb Jeriko. (Hebræerne 11:31; Josua 2:18-21) Der er ingen tvivl om at Rahabs trosgerninger glædede Jehovas hjerte, for han inspirerede den kristne discipel Jakob til at nævne hende side om side med Abraham, Guds ven, som et eksempel for kristne. Jakob skrev: „Blev ikke også skøgen Rahab på samme måde erklæret retfærdig som følge af gerninger, efter at hun havde taget gæstfrit imod sendebudene og sendt dem bort ad en anden vej?“ — Jakob 2:25.

8. Hvordan belønnede Jehova Rahab for hendes tro og lydighed?

8 Jehova belønnede Rahab på flere måder. For det første skånede han mirakuløst hende og alle som havde søgt tilflugt hos hende — nemlig „hendes faders hus og alle som tilhørte hende“ — og derefter tillod han dem at blive fastboende udlændinge i Israel, hvor de skulle behandles som indfødte. (Josua 2:13; 6:22-25; 3 Mosebog 19:33, 34) Men det var ikke alt. Hun fik den store ære at blive en af Jesu Kristi stammødre. Et storslået bevis på Jehovas godhed mod en kvinde som engang havde været afgudsdyrker! * — Salme 130:3, 4.

9. Hvordan kan Jehovas syn på Rahab og visse kristne kvinder i det første århundrede være til opmuntring for nogle kvinder i dag?

9 I lighed med Rahab har nogle kristne kvinder — lige fra det første århundrede og frem til i dag — opgivet en umoralsk levevis for at behage Gud. (1 Korinther 6:9-11) Nogle af dem er uden tvivl vokset op i omgivelser der kunne sammenlignes med forholdene i Kana’an, hvor umoralitet var udbredt og måske oven i købet blev betragtet som helt normalt. Men de ændrede levevis, tilskyndet af en tro der var grundlagt på nøjagtig kundskab fra Bibelen. (Romerne 10:17) Derfor kan det også siges om sådanne kvinder at ’Gud ikke skammer sig ved dem, ved at blive påkaldt som deres Gud’. (Hebræerne 11:16) I sandhed en stor ære!

Velsignet for sin klogskab og omtanke

10, 11. Hvilke omstændigheder i forbindelse med Nabal og David fik Abigajil til at tage affære?

10 Mange trofaste kvinder i fortiden viste at de var i besiddelse af en usædvanlig klogskab og omtanke, og var derfor af stor værdi for Jehovas folk. En af disse kvinder var Abigajil, der var gift med den velstående israelitiske jordbesidder Nabal. Ved Abigajils kloge og forudseende handling blev mange menneskeliv reddet og Israels fremtidige konge, David, forhindret i at pådrage sig blodskyld. Man kan læse beretningen om hende i Første Samuelsbog, kapitel 25.

11 Ved beretningens begyndelse har David og hans mænd deres lejr i nærheden af Nabals hjorde, som de beskytter vederlagsfrit dag og nat af venlighed mod deres landsmand Nabal. Da Davids forsyninger er ved at slippe op,  sender han ti unge mænd til Nabal for at bede om proviant. Nabal havde nu en lejlighed til at vise sin taknemmelighed mod David og ære ham som Jehovas salvede. Men Nabal gør lige det modsatte. Han overfuser mændene, fornærmer David og sender de unge mænd tomhændede bort. Så snart David hører om det, samler han 400 bevæbnede mænd og drager af sted for at tage hævn. Abigajil hører om sin mands voldsomme reaktion og handler hurtigt og snarrådigt for at formilde David ved at sende en rigelig forsyning af fødevarer. Derpå drager hun selv af sted for at møde David. — Vers 2-20.

12, 13. (a) Hvordan viste Abigajil at hun var klog og forstandig og samtidig loyal over for både Jehova og hans salvede? (b) Hvad gjorde Abigajil da hun vendte hjem, og hvad skete der bagefter?

12 Da Abigajil møder David, viser hendes ydmyge bøn om barmhjertighed at hun har dyb respekt for Jehovas salvede. „Jehova vil helt sikkert rejse min herre et varigt hus, for min herre fører Jehovas krige,“ siger hun og tilføjer at Jehova vil overdrage David hvervet som fører for Israel. (Vers 28-30) Samtidig viser Abigajil et betydeligt mod ved at fortælle David at hvis han ikke lægger bånd på sit ønske om hævn, vil han pådrage sig blodskyld. (Vers 26, 31) David bringes til fornuft af Abigajils ydmyghed, dybe respekt og klare tænkeevne. Han svarer: „Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag sendte dig ud for at møde mig! Og velsignet være din fornuft, og velsignet være du som på denne dag har hindret mig i at pådrage mig blodskyld.“ — Vers 32, 33.

13 Da Abigajil kommer hjem, prøver hun modigt at fortælle sin mand om den gave hun har bragt David. Men hun opdager at han er „overmåde beruset“, så hun venter med at fortælle ham noget til han er blevet ædru. Hvordan tager Nabal det? Han bliver så chokeret at han får et anfald, måske en form for lammelse, og dør ti dage senere for Guds hånd. Så snart David får meddelelsen om Nabals død, tilbyder han Abigajil, som han beundrer og respekterer, at blive hans hustru, og hun tager imod Davids tilbud. — Vers 34-42.

Kan du være som Abigajil?

14. Hvilke egenskaber hos Abigajil kunne vi måske tænke os at gøre mere ved hos os selv?

14 Finder du nogle egenskaber hos Abigajil som du — hvad enten du er en kvinde eller en mand — kunne tænke dig at gøre mere ved hos dig selv? Måske ville du gerne handle mere fornuftigt og med større omtanke når der opstår vanskeligheder? Eller måske ville du gerne tale roligt og besindigt når andre lader deres følelser løbe af med sig? Hvis det er tilfældet, kunne du bede Jehova om hjælp. Han lover at han vil give visdom, dømmekraft og tænkeevne til alle som ’beder i tro’. — Jakob 1:5, 6; Ordsprogene 2:1-6, 10, 11.

15. Under hvilke forhold er det især vigtigt for kristne kvinder at have de samme egenskaber som Abigajil?

15 Sådanne gode egenskaber er især vigtige for en kvinde som har en ikketroende ægtemand der kun har lidt eller slet ingen respekt for Bibelens principper. Måske drikker han umådeholdent eller har en anden svaghed. Forhåbentlig vil disse mænd forandre sig, sådan som mange har gjort, ofte på grund af deres hustruers gode adfærd, mildhed, renhed og dybe respekt. — 1 Peter 3:1, 2, 4.

16. Hvordan må en kristen hustru — uanset omstændighederne i hjemmet — vise at hun sætter forholdet til Jehova højere end noget andet?

16 Uanset de vanskeligheder du måtte have at kæmpe med derhjemme, så husk at du altid kan søge hjælp hos Jehova. (1 Peter 3:12) Prøv at blive stærkere i åndelig henseende. Bed om visdom og om at måtte bevare roen. Kom nær til Jehova ved regelmæssig bibellæsning, bøn, eftertanke og samvær med andre kristne. Nabals uåndelige indstilling fik ikke lov til at indvirke på  Abigajils kærlighed til Gud og hendes indstilling til hans salvede tjener. Hun handlede på grundlag af retfærdige principper. Selv i en familie hvor manden er en eksemplarisk kristen, forstår hustruen at hun selv må gøre noget for at opbygge og bevare sin åndelighed. Det er rigtigt at hendes mand er bibelsk forpligtet til at sørge for hende åndeligt og materielt, men i sidste ende må hun „arbejde på [sin] egen frelse med frygt og bæven“. — Filipperne 2:12; 1 Timoteus 5:8.

Hun fik „en profets belønning“

17, 18. (a) Hvilken usædvanlig trosprøve blev enken i Zarepta udsat for? (b) Hvad gjorde enken da hun hørte Elias’ anmodning, og hvordan belønnede Jehova hende?

17 Den måde hvorpå Jehova sørgede for en fattig enke på profeten Elias’ tid, viser at han værdsætter dem der støtter den sande tilbedelse ved at give af sig selv og deres midler. På grund af en langvarig tørke på Elias’ tid var mange truet af hungersnød, deriblandt en enke og hendes søn i Zarepta. Netop da de kun havde ét måltid tilbage, kom der en gæst — profeten Elias. Han fremsatte en højst usædvanlig anmodning. Skønt han var klar over kvindens situation, bad han hende om at lave „en lille rund kage“ til ham af hendes sidste rest mel og olie. Men så tilføjede han: „For således har Jehova, Israels Gud, sagt: ’Melet i krukken skal ikke slippe op, og der skal ikke mangle olie i dunken, frem til den dag Jehova giver nedbør over jordens flade.’“ — 1 Kongebog 17:8-14.

18 Hvad ville du have gjort hvis du havde fået en lignende anmodning? Enken i Zarepta, der åbenbart forstod at Elias var Jehovas profet, „gjorde som Elias havde sagt“. Hvordan gengældte Jehova hende denne gæstfrihed? Han sørgede mirakuløst for kvinden, hendes søn og Elias under hele tørken. (1 Kongebog 17:15, 16) Ja, Jehova gav enken i Zarepta „en profets belønning“, selv om hun ikke engang var israelit! (Mattæus 10:41) Og Guds søn omtalte kvinden positivt da han fremholdt hende som eksempel for sine bysbørn i Nazaret. — Lukas 4:24-26.

19. På hvilke måder viser mange kristne kvinder i dag at de har samme indstilling som enken i Zarepta, og hvordan ser Jehova på dem?

19 I dag findes der mange kristne kvinder der har samme indstilling som enken i Zarepta. For eksempel viser mange uselviske kristne  søstre — hvoraf flere er fattige og har familie at sørge for — hver uge gæstfrihed mod rejsende tilsynsmænd og deres hustruer. Andre inviterer lokale heltidsforkyndere til et måltid, hjælper nødstedte eller giver på andre måder af sig selv og deres midler for at støtte Rigets arbejde. (Lukas 21:4) Lægger Jehova mærke til en sådan offervilje? Helt sikkert! „Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn, idet I har ydet de hellige hjælpetjeneste og fortsat yder dem hjælpetjeneste,“ siges der. — Hebræerne 6:10.

20. Hvad vil vi se på i den næste artikel?

20 I det første århundrede havde mange gudfrygtige kvinder den forret at ledsage Jesus og hans apostle og gå dem til hånde. I den næste artikel vil vi se nærmere på hvordan disse kvinder glædede Jehovas hjerte, og vi skal også se hvordan kvinder som tjener Jehova helhjertet i dag — selv under vanskelige forhold — kan være et eksempel for andre.

[Fodnote]

^ par. 8 Jesu slægtsregister som vi finder det i Mattæusevangeliet, nævner fire kvinder ved navn — Tamar, Rahab, Rut og Maria. Alle agtes højt i Guds ord. — Mattæus 1:3, 5, 16.

Til repetition

• Hvordan glædede følgende kvinder Jehovas hjerte:

• Sjifra og Pua?

• Rahab?

• Abigajil?

• Enken i Zarepta?

• Hvordan kan det gavne os personligt at tænke over hvad der kendetegnede disse kvinder? Giv eksempler.

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 9]

Mange trofaste kvinder har tjent Gud selv om de gik imod „kongens ordre“

[Illustration på side 10]

Hvordan blev Rahabs tro et godt eksempel for andre?

[Illustration på side 10]

Hvilke egenskaber hos Abigajil kunne du tænke dig at efterligne?

[Illustration på side 12]

Mange kristne kvinder i dag har den samme indstilling som enken i Zarepta