Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan pornografi gør skade

Hvordan pornografi gør skade

 Hvordan pornografi gør skade

SEKSUELT stimulerende materiale af enhver slags er lettilgængeligt via film, fjernsyn, musikvideoer og internettet. Er de seksualiserede, pornografiske billeder der konstant trænger sig ind på én, uskadelige, som mange gerne vil have os til at tro? *

Hvordan voksne påvirkes

Uanset hvad pornografiens tilhængere siger, har pornoen en stærkt negativ virkning på folks holdning til sex og på deres seksuelle adfærd. Forskere ved National Foundation for Family Research and Education har konkluderet at „folk der ser pornografi, har en øget risiko for at få seksuelt afvigende tendenser“. Ifølge undersøgelsesrapporten „er ’voldtægtsmyten’ (forestillingen om at kvinder selv lægger op til og nyder voldtægt, og at voldtægtsmænd er normale) meget udbredt blandt mænd der regelmæssigt ser på pornografi“.

Nogle forskere siger at det kan hindre en i at nyde et normalt ægteskabeligt samliv hvis man jævnligt ser pornografi. Psykologen Victor Cline, der er specialist i at behandle sexafhængighed, har bemærket et mønster i folks brug af pornografi. Hvis ikke man passer på, kan det der begyndte som et tilfældigt kig på pornografisk materiale, eskalere og ende med at man ser på hård porno og afvigende sex. Dette, hævder han, kan føre til seksuelt afvigende handlinger, og adfærdsforskere giver ham ret. Cline oplyser at „dette forløb kan resultere i alle mulige former for seksuel afvigelse . . . og at ikke engang enorme skyldfølelser  kan ændre på det“. Det kan føre til at den der ser pornografi, forsøger at udleve de umoralske fantasier som hans pornokiggeri har givet ham — ofte med katastrofale følger.

Cline konkluderer at problemet måske udvikler sig gradvis og i det skjulte. Han siger: „Det er ligesom kræft der breder sig. Det går sjældent i sig selv, og det er meget vanskeligt at behandle og helbrede. En typisk og forudsigelig reaktion hos mænd der er afhængige af porno, er at benægte det og undgå at se problemet i øjnene. Det fører næsten altid til problemer i et parforhold, nogle gange endda til skilsmisse, og det kan også ødelægge andre nære forhold.“

Hvordan børn og unge skades

Statistikken viser at de største forbrugere af pornografi er drenge i alderen mellem 12 og 17 år. For mange udgør pornografien faktisk den største kilde til seksualoplysning. Dette er meget foruroligende. „Teenagegraviditeter og seksuelt overførte sygdomme som aids forekommer aldrig i pornografiens verden, og det giver de unge den forkerte opfattelse at der ikke er nogen skadelige følger af den adfærd som skildres i pornografisk materiale,“ forlyder det i en rapport.

Nogle forskere siger at det at se pornografi også kan skade hjernens naturlige udvikling hos børn. Judith Reisman, der er formand for Institute for Media Education, drager denne konklusion: „Neurologisk forskning i hjernens instinktive reaktion på pornografiske syns- og lydindtryk tyder på at det at se på pornografi har en så kraftig biologisk virkning at det sætter børns normale evne til at sortere fra ud af kraft. Dette er skadeligt for børnenes [formbare] ’plastiske’ hjerne fordi det kan svække deres realitetssans og derved bringe deres mentale og fysiske sundhed, deres velbefindende og lykke i alvorlig fare.“

Hvordan parforhold påvirkes

Pornografi former folks holdninger og påvirker deres adfærd. Den er især fristende fordi den er fiktiv og derfor fremstår som mere spændende end den ægte vare. (Se  rammen „Hvilket budskab vil du godtage?“) „Personer der ser pornografi, får urealistiske forventninger som fører til ødelagte parforhold,“ står der i en artikel.

Pornografi kan ødelægge tilliden og åbenheden i et forhold, to afgørende faktorer i et ægteskab. Eftersom pornografi først og fremmest ses i smug, fører denne vane ofte til at folk lyver og bedrager. Ægtefæller føler sig svigtet. De forstår ikke hvorfor deres ægtefælle ikke længere synes at de er tiltrækkende.

Åndeligt nedbrydende

Pornografi kan også være yderst nedbrydende for ens åndelige helbred. Den kan hindre en i at have et nært forhold til Gud. * I Bibelen forbindes seksuel lidenskab med havesyge og afgudsdyrkelse. (Kolossenserne 3:5) En der begærer noget, ønsker det så stærkt at det bliver det vigtigste i hans liv og overskygger alt andet. De der er afhængige af pornografi, prioriterer i realiteten deres seksuelle begær højere end Gud. På den måde gør de det til en afgud. Men Jehovas bud lyder ifølge Anden Mosebog 20:3: „Du må ikke have andre guder i trods mod mig.“

Pornografi ødelægger parforhold. Apostelen Peter, der selv var gift, tilskyndede kristne ægtemænd til at vise deres hustru ære. Fejler en ægtemand på det punkt, vil hans bønner til Gud blive hindret. (1 Peter 3:7) Kan man sige at man viser sin hustru ære hvis man hemmeligt ser på uanstændige billeder af andre kvinder? Hvordan vil det påvirke hende følelsesmæssigt hvis hun finder ud af det? Og hvordan vil Gud, som „vil bringe hver en gerning for retten“, og som ’prøver tanker’, mon se på det? (Prædikeren 12:14; Ordsprogene 16:2, da. aut.) Kan en der ser pornografi, have nogen grund til at forvente at Gud lytter til hans bønner?

For brugeren af pornografi drejer det sig om at tilfredsstille sine selviske behov for enhver pris. Det er derfor ukærligt at se på pornografi. Det underminerer den kristnes kamp for at bevare ærbarheden og forblive moralsk ren i Guds øjne. Apostelen Paulus skrev:  „Dette er Guds vilje . . . at I afholder jer fra utugt; at enhver af jer ved hvordan han får herredømme over sit eget kar i hellighed og ære, ikke i begærlig seksuel lidenskab, . . . at ingen går så vidt som til at skade sin broder og krænke hans ret.“ — 1 Thessaloniker 4:3-7.

Især børn og kvinder bliver udnyttet i pornografien. Den ydmyger dem og fratager dem deres værdighed og rettigheder. Den der ser på pornografi, støtter og deltager i denne udnyttelse. Forskerne Steven Hill og Nina Silver påpeger: „Uanset hvor god . . . en mand tror han er, afslører hans stiltiende accept af pornografien i bedste fald at han er ufølsom, og i værste fald at han foragter netop den han hævder at holde af.“

Hvordan kan man bryde med vanen?

Hvad kan man gøre hvis man kæmper med afhængighed af pornografi? Kan der overhovedet gøres noget for at bryde med vanen? Ifølge Bibelen er der håb! Paulus sagde til nogle af de første kristne der havde været ’utugtige, ægteskabsbrydere og havesyge’ inden de lærte Jesus at kende: „I er blevet vasket rene.“ Hvordan kunne det lade sig gøre? Paulus skrev videre: „I er blevet helliget . . . med vor Guds ånd.“ — 1 Korinther 6:9-11.

Man må aldrig undervurdere den kraft Guds hellige ånd har. I Bibelen står der: „Gud er trofast, og han vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle.“ Nej, han vil sørge for en udvej. (1 Korinther 10:13) Inderlige  bønner, hvor du igen og igen nævner problemet for Gud, vil have stor virkning. Bibelen kommer med følgende opfordring: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.“ — Salme 55:22.

Du må selvfølgelig handle på en måde der viser at du mener det du siger i dine bønner. Det er nødvendigt at træffe en bevidst og helhjertet beslutning om at nægte at se på pornografi. En i familien eller en god ven kan være en uvurderlig hjælp og give dig den støtte og opmuntring der skal til for at holde fast ved beslutningen. (Se rammen „Man kan ikke klare problemet alene“.) Hvis du har i tanke at det glæder Gud når du fører din beslutning ud i livet, vil det være en motivation til at kæmpe videre. (Ordsprogene 27:11) Hvis du desuden véd at du sårer Gud ved at se på pornografi, vil det tilskynde dig til at bryde med vanen. (1 Mosebog 6:5, 6) Kampen vil ikke være let, men du kan vinde den. Du kan aflægge den dårlige vane at se pornografi.

Der er en reel fare ved at se på pornografi. Det er skadeligt og ødelæggende. Pornografi nedbryder moralen hos dem der producerer den, og dem der lader sig underholde af den. Den er en hån mod mænd og kvinder, en fare for børn og noget man bør tage skarpt afstand fra.

[Fodnoter]

^ par. 2 En detaljeret behandling af farerne ved internetpornografi findes i temaartiklerne „Pornografi på Internettet — Hvilken skade kan det gøre?“ på side 3-10 i Vågn op! for 8. juni 2000.

^ par. 14 En behandling af Bibelens syn på pornografi findes i Vågn op! for 8. juli 2002, side 19-21.

[Ramme/illustration på side 10]

Man kan ikke klare problemet alene

Man må ikke undervurdere hvor svært det kan være at bryde med pornografien; det kan virkelig være en hård kamp. Psykologen Victor Cline, som har behandlet hundreder af sexafhængige, siger: „Det er ikke nok med løfter. Gode intentioner er værdiløse. [En der er afhængig af sex] kan ikke klare det her alene.“ Hvis man er gift, er forudsætningen for en vellykket terapi ifølge Cline at man inddrager sin ægtefælle. „Det går hurtigere hvis begge tager del i behandlingen,“ hævder han. „Begge er sårede. Begge har brug for hjælp.“

Hvis den sexafhængige er enlig, vil han ofte kunne få støtte og opmuntring hos en god ven eller en i familien. Uanset hvem der er inddraget i behandlingen, har Cline en ufravigelig regel: Tal åbent om problemet og eventuelle tilbagefald. „Hemmeligheder ødelægger det hele,“ siger han. „De fremkalder skam og skyldfølelser.“

[Oversigt på side 9]

Hvilket budskab vil du godtage?

Pornografiens budskab

■ Sex med hvem som helst, når som helst, hvor som helst og helt som man har lyst til, er i orden og har ingen negative følger.

Bibelens syn

„Sørg for at ægteskabet holdes i ære blandt alle og at ægtesengen er ubesmittet, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.“ — Hebræerne 13:4.

„Den der øver utugt synder imod sit eget legeme.“ — 1 Korinther 6:18; se også Romerbrevet 1:26, 27.

Pornografiens budskab

■ Ægteskabet er ensbetydende med et kedeligt sexliv.

Bibelens syn

„Fryd dig over din ungdoms hustru. . . . Måtte du bestandig henrykkes af hendes kærlighed.“ — Ordsprogene 5:18, 19; se også Første Mosebog 1:28; 2:24 og Første Korintherbrev 7:3.

Pornografiens budskab

■ Kvinder tjener kun ét formål: at tilfredsstille mænds seksuelle behov.

Bibelens syn

„Jeg [Jehova Gud] vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.“ — 1 Mosebog 2:18; se også Efeserbrevet 5:28.

Pornografiens budskab

■ Mænd og kvinder er slaver af deres seksualdrift.

Bibelens syn

„I skal derfor gøre jeres lemmer som er på jorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen, som er afgudsdyrkelse.“ — Kolossenserne 3:5.

„Enhver af jer ved hvordan han får herredømme over sit eget kar i hellighed og ære.“ — 1 Thessaloniker 4:4.

Betragt ’ældre kvinder som mødre, yngre kvinder som søstre i al renhed’. — 1 Timoteus 5:1, 2; se også Første Korintherbrev 9:27.

[Illustration på side 7]

Nogle forskere siger at det at se på pornografi kan skade hjernens naturlige udvikling hos børn

[Illustration på side 8]

Pornografi kan ødelægge tilliden og åbenheden i et ægteskab

[Illustration på side 10]

Man må ikke undervurdere bønnens kraft