Přejít k článku

Přejít na obsah

JW LIBRARY

Používání playlistů

Používání playlistů

V záložce Osobní studium si můžete vytvořit seznamy videí, audionahrávek nebo obrázků. Můžete si například:

 • Vytvořit playlist svých oblíbených písniček ze stránek jw.org

 • Uložit videa a obrázky, které pak použijete ve službě

 • Připravit seznam obrázků k přednášce a sdílet ho s těmi, kdo obsluhují audio/video techniku

 Vytvoření playlistu a přidávání dalších položek

 Úprava playlistu

 Sdílení playlistu

 Klávesové zkratky

 Vytvoření playlistu a přidávání dalších položek

Vytvoření playlistu

 1. Jděte do Osobní studium > Playlisty

 2. Klikněte na tlačítko Přidat playlist

 3. Vyberte Vytvořit playlist nebo Importovat playlist

  • Vytvořit playlist: Zadejte název playlistu a klikněte na Vytvořit

  • Importovat playlist: Pomocí prohlížeče souborů ve svém zařízení najděte a importujte již existující playlist

Přidávání dalších položek do playlistu

Videa, hudba a další audionahrávky z aplikace

 1. Najděte položku, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko Další možnosti

 2. Zvolte Přidat do playlistu

 3. Vyberte již existující playlist nebo vytvořte nový pomocí tlačítka Vytvořit playlist

Obrázky z aplikace

 1. Najděte a rozklikněte obrázek, který chcete přidat

 2. Klikněte na Přidat do playlistu

 3. Vyberte již existující playlist nebo vytvořte nový pomocí tlačítka Vytvořit playlist

Z jiných zdrojů

Do playlistu můžete přidat jakékoli video, audio nebo obrázek.

 1. Jděte do části Playlisty

 2. Rozklikněte již vytvořený playlist

 3. Vyberte Importovat soubor

 4. Pomocí prohlížeče souborů ve svém zařízení najděte a importujte zvolenou položku

 Úprava playlistu

Přejmenování

Přejmenování playlistu:

 • Pokud jste v části Playlisty, klikněte u konkrétního playlistu na tlačítko Další možnosti. Potom vyberte Přejmenovat a zadejte nový název

 • Pokud už jste v konkrétním playlistu, klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název

Přejmenování položky v playlistu:

 1. U konkrétní položky klikněte na Další možnosti

 2. Vyberte Přejmenovat a zadejte nový název

Přesunutí položek v playlistu

 • Pro změnu pořadí položek v playlistu je podržte a přetáhněte

Změna nastavení výchozí akce po spuštění

Když rozkliknete položku v playlistu, automaticky se začne přehrávat. Výchozí akci po spuštění můžete změnit v Nastavení. Možnosti jsou PřehrátPozastavit.

Změna nastavení akce po přehrání

Jak změnit, co se má stát po přehrání položky v playlistu:

 1. Klikněte na tlačítko Akce po přehrání

 2. Vyberte jinou akci po přehrání

Jako výchozí akce po přehrání je nastavené Pokračovat. Výchozí akci můžete změnit v Nastavení.

Akce po přehrání

Co se stane

Pokračovat

Začne se přehrávat další položka v playlistu

Stop

Vrátíte se do svého seznamu v playlistu

Pauza

Aktuální položka se po přehrání zastaví a další se nezačne přehrávat

Opakovat

Ta samá položka se přehraje znovu od začátku

 Sdílení playlistu

Pomocí funkce Sdílet můžete playlist sdílet s dalšími lidmi.

 • Pokud jste v části Playlisty, klikněte u konkrétního playlistu na tlačítko Další možnosti. Potom vyberte Sdílet a zvolte způsob sdílení

 • Pokud už jste v konkrétním playlistu, klikněte na tlačítko Sdílet a zvolte způsob sdílení

 Klávesové zkratky

Klávesové zkratky umožňují přecházet mezi položkami playlistu.

Windows

macOS

Předchozí položka v playlistu

Page Up

Fn + šipka nahoru

Následující položka v playlistu

Page Down

Fn + šipka dolů